Міжнародна науково-практична конференція «100-річчя НАН України: внесок у дослідження міграційних процесів на зламі тисячоліть»

У 100 річницю створення Національної академії наук України 27 листопада 2018 року в Інституті демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України відбулась міжнародна науково-практична конференція «100-річчя НАН України: внесок у дослідження міграційних процесів на зламі тисячоліть».

Відкрила конференцію Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, академік НАНУ, д.е.н., професор Елла Марленівна Лібанова, привітавши учасників з такою видатною подією української науки. До вітань долучилися також почесні  гості як з України, так і з-за кордону.

Під час роботи конференції спікерами було представлено змістовні та  ґрунтовні доповіді з широкого кола проблем міграції та репатріації, віддзеркалення в суспільстві цих процесів.  Представлені результати досліджень  викликали жваві дискусії серед учасників,  українських та іноземних фахівців в галузі економіки, демографії, соціології, політології та права.

Інститут економіко-правових досліджень НАН України на конференції представляли: Устименко Володимир Анатолійович, член-кореспондент НАН та НАПрН України, професор, д.ю.н., Заслужений юрист України, директор Інституту; Заблодська Інна Володимирівна,професор, д.е.н., Заслужений економіст України, директор Луганської філії Інституту; Рогозян Юлія Сергіївна, к.е.н. учений секретар Луганської філії Інституту; Гречана Світлана Іванівна, доцент, к.е.н., старший науковий співробітник Інституту.