Підсумки засідання вченої ради Інституту від 26 листопада 2018 р.

26 листопада 2018 р. відбулося чергове засідання вченої ради Інституту.

На засіданні із основними положеннями наукової доповіді «Проблеми та шляхи розвитку житлово-комунальних послуг міста» виступила завідувач відділом економіко-правових проблем містознавства к.е.н., доцент О.В. Тарасевич. Доповідь підготовлено творчим колективом наукових співробітників відділу економіко-правових проблем містознавства за результатами досліджень по темі НДР «Економіко-правове забезпечення розвитку сфери житлово-комунальних послуг міста». У науковій доповіді розглянуто та узагальнено теоретико-методичні особливості ринку в сфері житлово-комунальних послуг міста, оцінено стан, визначено чинники та обґрунтовано напрями його розвитку, проаналізовано світовий досвід організації та регулювання локальних ринків житлово-комунальних послуг та можливості його адаптації для України.

На наукову доповідь подано рецензії д.е.н., професора І.В. Заблодської та к.ю.н., с.н.с. М.М. Дутова, якими позитивно оцінено дослідження. Результати проведеної роботи викликали значний інтерес та жваву дискусію серед членів вченої ради, які відмітили її високу теоретичну, а в першу чергу, практичну значимість. За підсумками обговорення наукової доповіді авторам було рекомендовано направити розроблені методичні рекомендації на адресу Асоціації міст України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, а також депутатам профільних комітетів Верховної Ради України.

Під час засідання вченої ради розглянуто питання щодо затвердження та перезатвердження тем дисертаційних досліджень.

Також на засіданні було розглянуто низку питань організаційного характеру.

Наступне засідання вченої ради заплановано до проведення у грудні місяці поточного року.