Наукова дискусія на Чернігівщині

06-08 листопада на базі Чернігівського національного технологічного університету відбулися Сіверські наукові слухання за темою «Інформаційна економіка: проблеми становлення та перспективи розвитку в Україні». Науковий захід був проведений у рамках підготовки до святкування 100-річчя Національної академії наук України. Відділення економіки, яке виступило організатором наукових слухань, представляв заступник академіка-секретаря Відділення економіки, директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України Устименко Володимир Анатолійович.

З розширеною доповіддю «Основи криптоекономіки» виступив Гулей А.І. – Голова правління української міжбанківської валютної біржи, доктор економічних наук, професор. Він звернув увагу на неврегульованість відносин з обігу криптовалют в Україні, переваги технології блокчейн, перспективи розповсюдження її використання в більшості сфер економіки.

Член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України ім. М.В.Птухи Макарова О.В. у своєму виступі на тему «Потенціал жіночого представництва у STEM-галузі» акцентувала увагу на трендах, що були виявлені під час дослідження гендерних аспектів досліджуваних відносин.

Член-кореспондент НАН України та НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Устименко В.А. у своєї доповіді «Правові аспекти цифровізації економіки України» зупинився на правових аспектах цифровізації, потенціалі цифрових відносин, їх врегулювання, перевагах і можливих негативних аспектах, що можуть мати місце при просуванні цифрової економіки. Зокрема, минулого року кіберзлочинністю були нанесені збитки на 600 млрд. доларів.

На пленарному засіданні з доповідями виступили також професор кафедри управління персоналом та економіки праці Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України Надрага В.І., проректор з наукової роботи Чернігівського національного технологічного університету, доктор технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі освіти Казимир В.П., директор Інституту проблем математичних машин і систем НАН України, академік НАН України, доктор технічних наук, професор Морозов А.О., заступник директора Інституту проблем математичних машин і систем НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Клименко В.П.

У заході також взяли участь заступник директора з наукової роботи Інституту економіко-правових досліджень НАН України, доктор юридичних наук, доцент Джабраілов Р.А. та старший науковий співробітник відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, доктор юридичних наук, доцент Коверзнєв В.О.

Роботу заходу після обіду була продовжена у секціях «ІТ-технології розвитку інформаційної економіки» та «Проблеми прогнозування трендів розвитку інформаційної економіки в Україні».