Друга англомовна літня школа “Децентралiзацiя як умова розвитку України”

30-31 травня 2016 року у Нацiональнiй академiї державного управлiння при Президентовi України пройшла друга англомовна Лiтня школа “Децентралiзацiя як умова розвитку України”.

image(3)

Серед дев’яносто трьох учасників Літньої школи у заході взяли участь представники Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, Верховної Ради України, Київського нацiонального економiчного університету імені Вадима Гетьмана, SKL International, Швейцарсько-українського проекту “Пiдтримка децентралiзацiї в Українi” та ін.

image(2)

Від Інституту економіко-правових досліджень була присутня молодший науковий співробітник Олена Колосова.

image(1)

Крім того, виступали перший радник, керiвник програми спiвробiтництва Представництва ЄС в Українi Беренд де Гроот, вiце-президент Нацiональнiй академiї Марина Бiлинська, експерт проекту Швейцарського бюро співробітництва «Електронне урядування для підзвітності влади та участі суспільства» (EGAP) Йорданка Томкова, директор Департаменту регіонального розвитку Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Олена Кучеренко, екс-генеральний директор Директорату з регіонального розвитку Європейської Комісії Греєм Медоуз, керівник проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку України» Колін Меддок, німецький експерт з децентралізації Дітер Шиманке, експерт з питань політики регіонального розвитку Марк Баррет.

В перший день роботи у вітальному слові до гостей освітньо-комунікативного заходу звернулась віце-президент Національної академії Марина Білинська, яка закцентувала увагу присутніх на реформі децентралiзацiї влади.

Про культуру спiльного управлiння, вiдкритiсть, спiвпрацю на основi консенсусу мiж громадянським суспiльством, бiзнесом та органами влади розповіла експерт проекту Швейцарського бюро спiвробiтництва “Електронне урядування для пiдзвiтностi влади та участi суспільства” (EGAP) Йорданка Томкова.

Нiмецький експерт з децентралiзацiї Дiтер Шиманке зосередив увагу у своїй доповiдi на основних тенденцiях у реформах публiчних адмiнiстрацiй у Європi: змiцнення мiсцевого самоврядування, розвиток електронного уряду та iнтенсивне використання iнформацiйних технологiй.

Корисним досвiдом передачi повноважень та прийняття рiшень у Великобританiї подiлився експерт з питань полiтики регiонального розвитку Марк Баррет тощо.

Другий день роботи Лiтньої школи був присвячений тематичному обговоренню проблематики заходу. Так, на чотирьох тематичних секціях було розглянуто наступні актуальні питання: можливостi та виклики для демократичної децентралiзацiї, стратегiї реформ децентралiзацiї: досвiд європейських країн, впровадження децентралiзацiї влади та управлiння в Українi: першi результати та подальшi кроки, децентралiзацiя та розвиток громад в Українi. По закінченню роботи секцій учасники Літньої школи підсумували свою роботу, обмінялись думками, подискутували над проблемними питаннями.

Віце-президент Національної академії Марина Білинська та керівник проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку України» Колін Меддок  вручили сертифікати учасникам, які успішно виконали навчальну програму.

image