Вітаємо здобувачів з успішним захистом дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук!

Загальний вид 1

25 травня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України відбувся захист дисертації Євгенією Олександрівною Гаркушею на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ТОРГІВЛІ ВИРОБАМИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА МЕДИЧНОЮ ТЕХНІКОЮ»  зі спеціальності 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право.

Гаркуша Є.О

Науковий керівник – доктор юридичних наук, доцент, заступник завідувача відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Інституту економіко-правових досліджень НАН України Джабраілов Руслан Аятшахович.

Дякуємо шановним офіційним опонентам, які ґрунтовно вивчили дисертацію та надали свої позитивні відгуки:

доктору юридичних наук, доценту, завідувачу кафедри цивільного, господарського та екологічного права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого МОН України (м. Полтава) Віталію Михайловичу Пашкову;

кандидату юридичних наук, доценту, завідувачці кафедри міжнародного публічного права Київського національного торговельно-економічного університету МОН України (м. Київ) Людмилі Миколаївні Дешко.

Офіційні опоненти Гаркуші Є.О

Також 25 травня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України відбувся захист дисертації Олегом Федоровичем Дучалом на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ЗАСТАВНОЇ В СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ»  зі спеціальності 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право.

Дучал О.Ф

Науковий керівникдоктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувачка сектору відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Інституту економіко-правових досліджень НАН України Джумагельдієва Гульнара Джумадурдіївна.

Дякуємо шановним офіційним опонентам, які ґрунтовно вивчили дисертацію та надали свої позитивні відгуки:

доктору юридичних наук, професору, завідувачці відділу правового забезпечення ринкової економіки Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України (м. Київ) Олені Анатоліївні Беляневич.

кандидату юридичних наук, доценту кафедри правових дисциплін Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка МОН України (м. Чернігів) Сергію Олександровичу Віхрову.

Загальний вид 2

Вітаємо Євгенію Олександрівну та Олега Федоровича з успішним захистом! Бажаємо міцного здоров’я та подальших успіхів!