Поняття та напрями модернізації законодавства про судовий захист прав суб’єктів підприємництва

ЗельдінаХрімліУ науковому журналі «Право України» опубліковано статтю доктора юридичних наук, професора, завідувачки сектором Інституту економіко-правових досліджень НАН України Зельдіної О.Р. та кандидата юридичних наук, судді Київського апеляційного адміністративного суду Хрімлі О.Г. «Поняття та напрями модернізації законодавства про судовий захист прав суб’єктів підприємництва» (Право України. – 2015. – № 8. – С. 120–128).

У цій статті на підставі аналізу законодавства України, наукової літератури вивчено та розглянуто існуючі проблеми в цієї сфері та запропоновано  напрями модернізації законодавства про судовий захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва.

В умовах інтеграції України до європейського правового та економічного простору, гармонізації законодавства України до вимог норм Європейського товариства з’являється необхідність  підвищення ефективності організації регулювання відносин у сфері судового захисту прав та законних інтересів суб’єктів підприємництва.

Право УкраїниОдним з суттєвих ризиків підприємницької діяльності є ризик порушення прав та законних інтересів підприємця, в зв’язку з чим є дуже важливим вміння суб’єкта господарювання їх належним чином захищати. З огляду на це, однаково важливе значення має як реальне здійснення підприємцями своїх прав та виконання обов’язків, так і забезпечення здійснення наданих законодавством можливостей відносно припинення порушення прав, їхнього поновлення, компенсації збитків, викликаних їхнім порушенням тощо. Необхідним для підприємців є також правильний вибір оптимального засобу захисту  порушеного  права,  який зможе реально  вплинути на стабільність та надійність їхнього положення.  Одним з таких засобів, що використовується підприємцями у випадку порушення чи оспорювання  їхніх прав, є право на звернення за судовим захистом. Проблема забезпечення судового захисту прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва нині набула особливої значимості у зв’язку з тим, що судова реформа, яка активно впроваджується в Україні, значною мірою змінила господарське судочинство, породивши низку спорів та неузгодженостей.

У статті Зельдіної О.Р. та Хрімлі О.Г. визначається, що метою модернізації законодавства про судовий захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва є підвищення ефективності матеріальних і процесуальних норм права у цій сфері.

На основі проведеного аналізу чинного законодавства та наукової літератури про судовий захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва авторами запропоновано під модернізацією законодавства про судовий захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва розуміти сукупність заходів, направлених на підвищення ефективності норм права про судовий захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва з урахуванням нових умов розвитку економіки.

Авторами публікації виділено наступні напрями модернізації законодавства про судовий захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва:

  1. Забезпечення стабільності матеріальних і процесуальних норм права про судовий захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва. Для вирішення цього питання доцільно встановити відповідальність  для суб’єктів законотворчості, які порушують принцип стабільності законодавства.
  2. Виключення суперечності, невідповідності один одному норм права про судовий захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва.
  3. Забезпечення розумного балансу публічних і приватних інтересів у процесі встановлення матеріальних і процесуальних норм права про судовий захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва.
  4. Забезпечення оптимального співвідношення законів і підзаконних нормативно-правових  актів.
  5. Використання «пакетного» принципу» підготовки нормативно-правових актів при одночасному зменшенні кількості норм відсилань у самих нормативно-правових актах. Доцільно скоротити до мінімуму кількість відсильних норм права, що дозволить їх якіснішому застосуванню на практиці.
  6. Ухвалення реальних, а не декларативних норм права, що гарантують виконання судового рішення про захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва. Відсутність дієвого механізму  виконання судового рішення не дозволяє його правильно і своєчасно застосовувати  на практиці і в результаті робить нікчемними, такими, що не мають практичної реалізації, норми права про судовий захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва.
  7. Координація і зближення національного законодавства України про судовий захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва із законодавством країн ЄС з урахуванням специфіки розвитку підприємництва України, а також особливостей сучасного етапу функціонування економіки України.

Основним висновком статті стало те, що практична реалізація запропонованих напрямів модернізації законодавства про судовий захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва  дозволить ефективно  вирішувати  існуючи проблеми і реально, а не декларативно захищати  права суб’єктів підприємництва в судових інстанціях.