Слухання Комітету з питань науки і освіти

Відповідно до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та згідно з планом роботи 16 вересня 2015 року  у приміщенні Верховної Ради України по вулиці Банкова 6-8 відбулися комітетські  слухання з обговорення проектів законів України  щодо наукової та науково-технічної діяльності (реєстр. №2244 а, реєстр. № 2244 а-1, реєстр. №2244 а-2, реєстр. № 2244 а-3).

8

Участь у дискусії, ініційованій Комітетом, взяли народні депутати, автори усіх законопроектів, національних академій наук, громадських наукових організацій, директори наукових установ, ректори вищих навчальних закладів, проректори з наукової роботи, науковці, освітяни, ЗМІ.  Інститут економіко-правових досліджень НАН України було представлено директором, д.ю.н., професором Володимиром Устименко.

фото 3

Необхідність розробки нового законодавства про наукову діяльність було визначено ще під час Парламентських слухань «Стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави», які відбулися у липні минулого року, а розробку нового закону передбачено й Коаліційною Угодою, Програмою дій Уряду, а також Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, де є розділи та статті щодо наукового співробітництва.

фото 5

На слуханнях було представлено одразу чотири законопроекти – урядовий та три альтернативні, які передбачають різні моделі реформування сфер управління, фінансування та євроінтеграції української науки.

фото 4

Головою комітету з питань науки і освіти Лілією Гриневич відмічалося, що головною метою нового законодавства є створення умов для повноцінної інтеграції української науки в світовий дослідницький простір, створення умов для наукової творчості, соціальний захист науковців, створення передумов для інноваційного розвитку економіки України.Також на її думку урядовий законопроект є основою для подальшої роботи, але треба враховувати той факт, що законопроект у першу чергу має бути сумісним з європейським науковим простором, відповідати принципам бюджетної прозорості, максимальної відкритості ринку праці для всіх дослідників, академічної мобільності й сприяти передачі наукової інформації та трансферту технологій.

фото 2

Всі доповідаючі  звертали особливу увагу присутніх на передбачення у новому проекті закону розширення прав наукових інституцій, поліпшення соціального статусу вчених, що призведе до залучення молодих науковців до формування наукового потенціалу всієї країни.

6

Насамкінець роботи голова профільного комітету наголосила, що Верховна Рада готова підтримати законопроект, який розширить можливості для українських науковців для комфортної роботи у країні, демонополізує українську науку, буде відповідати європейським зобов’язанням України, буде прогресивним.