Представники Інституту взяли участь у сесії Загальних зборів НАН України

15 квітня 2015 р. у приміщенні Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася сесія Загальних зборів Національної академії наук України, присвячена підсумкам діяльності НАН України у 2009-2014 роках і основним завданням наступного періоду.

VLUU L210  / Samsung L210У роботі сесії взяли участь директор Інституту – д.ю.н., професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України Володимир Устименко, вчений секретар к.ю.н., с.н.с. Ірина Кременовська, вчений секретар спеціалізованої вченої ради, завідувач сектору проблем сприяння розвитку економіко-правових досліджень відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави д.ю.н., професор Світлана Грудницька, завідувач сектору сектором проблем господарсько-правового регулювання використання природних ресурсів відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Гульнара Джумагельдієва та в.о. завідувача відділу містознавства к.е.н., с.н.с. Олена Тарасевич.

VLUU L210  / Samsung L210

Під час заходу було репрезентовано основні результати фундаментальних і прикладних досліджень НАН України, які стосуються широкого спектру галузей наукових знань і практичних застосувань у господарстві країни.

VLUU L210  / Samsung L210

Окрему увагу було приділено участі Національної академії наук України у вирішенні найгостріших проблем, що постають перед державою.

VLUU L210  / Samsung L210

Академією запропоновано розробки та технології подвійного призначення, започатковано наукову програму з проблем підвищення обороноздатності і безпеки держави, розроблено концепцію відновлення інфраструктури та виробничої сфери Донбасу.

У звітній доповіді президента Академії та виступах вчених було порушено низку питань стосовно нормативно-правового забезпечення наукового та інноваційного розвитку, а також обговорено напрями та заходи щодо подальшого удосконалення діяльності НАН України.

На початку заходу із доповіддю виступив президент НАН України академік Борис Патон, у промові якого йшлося про діяльність Національної академії наук України у 2009-2014 роках і основні завдання наступного періоду.

VLUU L210  / Samsung L210

Далі, за програмою роботи сесії, було обговорено доповідь і Звіт про діяльність НАН України. Після цього розпочалася урочиста частина заходу, а саме вручення Золотої медалі ім. В.І. Вернадського НАН України та дипломів лауреатам премій імені видатних учених України.

У сьогоднішній сесії брали участь вищі посадові особи держави, члени НАН України, представники органів державної влади та наукової громадськості.