В Інституті відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Еколого-правові детермінанти соціально-економічного розвитку держави: виклики воєнного часу та перспективи повоєнного відновлення»

26 квітня 2024 року в Державній установі «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Еколого-правові детермінанти соціально-економічного розвитку держави: виклики воєнного часу та перспективи повоєнного відновлення» (у режимі онлайн та офлайн). Організаторами конференції виступили Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» і Донецький науковий центр НАН України та МОН України. Як і очікувалося, захід зібрав багатьох відомих і молодих науковців, став платформою для обміну досвідом і думками, завдяки чому в процесі жвавої дискусії учасникам вдалося намітити шляхи розв’язання важливих для держави та суспільства питань.

Із вітальним словом з нагоди відкриття конференції до учасників заходу звернулися член-кореспондент НАН України та НАПрН України, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України Володимир Устименко (Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», м. Київ, директор) та д.ю.н., професор Руслан Джабраілов (Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», м. Київ, заступник директора).

Модератором заходу був д.ю.н., доцент Роман Кірін (Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», м. Київ).

Надалі виступили: д.е.н., професор Інна Заблодська та к.е.н. Павло Ляшенко із доповіддю на тему «Результативність та ефективність розбудови територій відновлення: аналіз та оцінка соціально-економічних складників» (Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», м. Київ); д.ю.н., професор Віктор Мушенок із доповіддю на тему «Трансформація правових засад адміністрування екологічного податку в умовах воєнного стану» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ); д.е.н., ст. досл. Юлія Рогозян із доповіддю на тему «Науково-прикладні аспекти підвищення соціально-економічної результативності функціонування громад Луганської та Донецької областей у воєнний та повоєнний час» (Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», м. Київ); к.г.н., доцент, Заслужений юрист України В’ячеслав Олещенко із доповіддю на тему «Війна та повоєнне відновлення України: нові виклики та необхідні відгуки на них екологічної доктрини та законодавства» (Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, м. Київ); к.ю.н., доцент Олена Ковтун із доповіддю на тему «Рішення Європейського суду з прав людини у кліматичних справах та перспективи захисту екологічних прав людини» (Академія адвокатури України, м. Київ); д.ю.н., доцент Юлія Краснова із доповіддю на тему «Особливості формування державної земельної політики і її вплив на соціальну справедливість» (Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», м. Київ); д.ю.н., доцент Роман Кірін із доповіддю на тему «Державні реєстри у сфері користування надрами: правові аспекти» (Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», м. Київ); к.ю.н., докторант Олена Курепіна із доповіддю на тему «Деякі аспекти досягнення екологічних цілей засобами стимулюючого правового режиму господарювання» (Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», м. Київ); к.ю.н. Станіслав Сєрєбряк із доповіддю на тему «Особливості формування та реалізації державної економічної політики на засадах екологічної та соціальної справедливості» (Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», м. Київ); к.е.н., доцент Тетяна Адаменко та к.т.н., доцент Михайло Плєтньов із доповіддю на тему «Ключові показники результативності реалізації Стратегії відновлення державної влади та реінтеграції населення деокупованих територій України на період до 2026 року: до обговорення» (Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», м. Київ; Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, м. Київ); аспірант Дмитро Ковтун із доповіддю на тему «Компенсаційний механізм та його роль у відшкодуванні шкоди, заподіяної лісовому фонду України у зв’язку зі збройною агресією російської федерації» (Інститут держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України, м. Київ); аспірант Дмитро Куцевол із доповіддю на тему«Негативні соціальні наслідки участі в азартних іграх в онлайн казино військовослужбовців та шляхи розв’язання проблеми» (Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», м. Київ); юрист 1 кат. Людмила Кіріна із доповіддю на тему «Систематизація наборів даних в сфері охорони здоров’я, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», м. Київ); аспірант Володимир Хомин із доповіддю на тему «Правовий інститут справедливої трансформації вугільних регіонів» (Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», м. Київ); к.ю.н. Олександр Трегуб із доповіддю на тему «Вплив мінного забруднення на стан навколишнього середовища та дотримання екологічних прав людини» (Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», м. Київ).

Доповідачі навели багато цікавих прикладів на підтвердження власних ідей і думок, провели історичні паралелі та представили власне бачення перспектив розбудови і функціонування механізму правового забезпечення екологічної справедливості в економічних відносинах в умовах війни та повоєнного відновлення України. Учасники конференції також підтримали пропозицію к.г.н., доцента, Заслуженого юриста України В’ячеслава Олещенка щодо необхідності проведення окремого круглого столу, присвяченого проблемам екологічного контролю, екологічного аудиту та оцінки впливу на довкілля.