Підсумки засідання Вченої ради від 29 квітня 2024 року

29 квітня 2024 року відбулося чергове засідання Вченої ради Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України».

Із презентацією результатів науково-дослідної роботи «Розбудова територій пріоритетного розвитку в умовах збройного конфлікту: оцінка результативності та ефективності» (№ 0122U002121, І кв. 2022 р. – ІI кв. 2024 р.) виступила д.е.н., професор, Заслужений економіст України, директор Луганської філії Інституту Інна Заблодська. Присутні мали можливість ознайомитися із основними результатами дослідження, їх впровадженням, публікаційною активністю авторського колективу та іншою інформацією, яка дає уявлення про зміст і обсяг виконаної роботи. На засіданні було озвучено рецензії д.е.н., професора Є. Ахромкіна, д.е.н., професора І. Рєпіної і д.ю.н., доцента Ю. Краснової, які високо оцінили проведене дослідження, відзначили його актуальність, науково-теоретичну і практичну цінність. Члени Вченої ради приєдналися до позитивної оцінки рецензентів та одноголосно схвалили результати дослідження.

Далі з обґрунтуванням запиту на проведення наукової роботи за темою «Стале інвестування як основа модернізації правового забезпечення економічного відновлення України» виступила к.ю.н., завідувач відділом господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки Інституту Наталія Єремєєва. Під час виступу було відзначено цілі та завдання роботи, її актуальність, соціальну та економічну значимість, а також надано додаткові роз’яснення щодо питань, які зацікавили членів Вченої ради. Рецензентами виступили д.ю.н., професор Р. Джабраілов та д.е.н, доцент О. Тарасевич, які підтримали пропоновану наукову роботу.

На засіданні також було обговорено підсумки Загальних зборів Національної академії наук України та розглянуто низку інших питань наукового й організаційного характеру.