Підсумки засідання вченої ради 27 квітня 2022 року

27 квітня 2022 р. відбулося чергове засідання вченої ради Інституту.

photo_2022-05-09 16.19.24

З науковою доповіддю «Правові інструменти реалізації стратегічних напрямів розвитку системи екологічної безпеки міста» виступив провідний науковий співробітник відділу економіко-правових проблем містознавства, доктор юридичних наук, доцент Кірін Роман Станіславович. Доповідь присвячена аналізу особливостей правових інструментів реалізації стратегічних напрямів розвитку системи екологічної безпеки міста на основі виокремлення відповідних блоків міжнародного, європейського і національного рівнів, у тому числі щодо окремих регіонів, територій, об’єктів, які формуються в умовах глобалізації, суспільних трансформацій та мілітарного впливу на довкілля. Проведено аналіз базових джерел міжнародного екологічного права та міжнародного урбаністичного права, який дозволив виділити основні урбоекологічні та сучасні еколого-правові інструменти відповідно. Аргументовано, що міжнародний та європейського досвід відновлення екологічної безпеки міст, які зазнали мілітарного впливу має для України надзвичайно важливе значення, обґрунтовано необхідність використання апробованих експертних інструментів щодо збирання, систематизації та комплексної оцінки інформації та даних про вплив військових конфліктів на навколишнє середовище та його відшкодування.

На наукову доповідь було подано рецензії д.ю.н., професора Р.А. Джабраілова та к.ю.н. Н.В. Єремєєвої, які позитивно оцінили представлену роботу. З урахуванням пропозицій, зазначених у наданих на наукову доповідь рецензіях та обговорення, членами вченої ради було високо оцінено результати проведеного дослідження та прийнято рішення рекомендувати направити роботу до відповідних органів влади та інших зацікавлених сторін.

На засіданні вченої ради було розглянуто інші питання наукового та організаційного характеру.