Акцент діяльності – Донбас

Зважаючи на особливу роль Східної України у розбудові миру та відновленні економіки країни, значну увагу Інститут приділяє роботі саме в Донецькій та Луганській областях (підконтрольні Уряду України території).

Так, співробітники ІЕПД беруть участь у роботі Донецького Наукового Центру; Інститутом було впроваджено низку проєктів, підтриманих зарубіжними донорами, на даних територіях, спеціалісти Інституту брали участь у розробці Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 р., Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2021-2022 рр. тощо.

Серед важливих активностей слід відзначити співпрацю Інституту з Донецькою торгово-промисловою палатою, яка, серед іншого, успішно сприяє та координує взаємодію підприємців, влади, громадськості, науки та інших зацікавлених сторін в області. Так, серед останніх заходів слід відзначити організовані Донецькою ТПП засідання:

– Регіональної Ради підприємців Донецької області (5 листопада 2020 р.), де було обговорено Проєкт Регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2021-2022 та розглянуто питання налагодження діалогу та комунікацій державної податкової служби з бізнесом та громадськістю;

– Комітету з підприємництва в сфері туризму, курортно-рекреаційної, ресторанної та готельної діяльності Палати (29 жовтня 2020 р.), де велася мова про заходи «Програми розвитку культури і туризму Донецької області на 2021-2023 рр.», етапи впровадження та напрацювання партнерської мережі проєкту «Шлях позначений сіллю» або туристично-краєзнавчі подорожі Східною Україною», діяльність Асоціації «Гостинна Індустрія Донеччини плюс»: основні напрямки розвитку туристичного кластеру та інвентаризація туристичних об`єктів Донецької області», роботу програми відновлення та розбудови миру ООН в сфері економічного розвитку Донецького регіону;

– Комітету по малому та середньому бізнесу Донецької ТПП (28 жовтня 2020 р.), де, знов-таки, було приділено увагу згаданій вище Регіональній програмі розвитку малого і середнього підприємництва в Донецькій області на 2021-2022 рр., а також обговорено проєкт «Sikorsky Challenge Краматорськ», функціонування Хіміко – технологічного кластеру «ТОРСОДА» тощо.

До участі у всіх цих заходах була запрошена с.н.с. Інституту Анастасія Токунова, що дало змогу не лише взяти участь в обговоренні вищезазначених питань, але й врахувати поточні тенденції в регіоні для використання в подальшій роботі Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» з метою планування подальших активностей, спрямованих на розвиток регіону.