Участь у підготовці проекту Стратегії розвитку Донецької області до 2027 року

Відповідно до розпорядження голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 24 січня 2019 року № 65/5-19 «Про розробку Стратегії розвитку Донецької області та плану заходів з її реалізації», на виконання Закону України «Про засади державної регіональної політики» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів», на початку 2019 року було прийнято рішення щодо розробки Стратегії розвитку Донецької області до 2027 року.

До підготовки даного документу було запропоновано максимально  залучити експертів різних напрямів (бізнес, наука, громадськість, освіта, органи державної влади та місцевого самоврядування тощо). Від Інституту у розробці документу беруть участь три експертки: директор Луганської філії Заблодська Інна Володимирівна, провідний науковий співробітник відділу економіко-правових проблем містознавства Мельникова Марина Віталіївна та старший науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки Анастасія Володимирівна Токунова.

Зважаючи на те, що керівництвом області було поставлено на меті презентувати остаточні редакції Стратегії та Плану заходів до неї у жовтні поточного року, на сьогодні вже було проведено 4 етапи з розробки програми. Так, у березні мало місце спільне засідання координаційної та робочих груп, де було обговорено методологію складення Стратегії та схвалено організаційний план заходів з її розробки. У цьому ж та наступному місяцях було проведено оцінку стану соціально-економічного розвитку Донецької області (в тому числі через аналіз статистичної інформації та даних внутрішнього відомчого обліку, аналіз проблем соціально-економічного розвитку області, опитування громадськості щодо актуальних проблем та пріоритетів розвитку регіону тощо). Також у квітні відбулися низка профільних засідань робочих груп експертів з підготовки стратегії, де було обговорено отримані показники, виділено пріоритетні галузі та ключові проблеми. Наразі члени груп працюють над формулюванням стратегічного бачення та проведенням SWOT-аналізу галузей, які за результатами попередньої роботи були виділено в якості пріоритетних, розробкою відповідних SWOT-матриць.

Наступний раунд зустрічей відбудеться у травні, де буде презентовано узагальнення напрацювань учасників написання стратегії, розпочато формулювання цілей та завдань Стратегії, здійснено підготовку до громадського обговорення пропозицій щодо стратегічного бачення, цілей та пріоритетів стратегії тощо.