Лекція у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана, присвячена 100 річчю Національної академії наук України

22 жовтня 2018 року д.е.н., професор, завідувач відділу проблем міжрегіонального співробітництва Інституту економіко-правових досліджень НАН України Заблодська І.В. проводила тематичну лекцію у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана присвячену 100 річчю Національної академії наук України.

 У лекції було зазначено, що Національна академія наук України була заснована 27 листопада 1918 року у м. Києві. Її першим президентом був видатний учений із світовим ім`ям В.І. Вернадський. Національна академія наук України згідно з чинним законодавством є вищою науковою самоврядною організацією України. Найвищим органом самоврядування НАН України є Загальні збори. В НАН України функціонують 3 секції (фізико-технічних і математичних наук; хімічних і біологічних наук; суспільних і гуманітарних наук), що об’єднують 14 відділень наук. В Академії діють 5 регіональних наукових центрів подвійного з Міністерством освіти і науки України підпорядкування. Основною ланкою структури НАН України є науково-дослідні інститути та інші наукові установи (обсерваторії, ботанічні сади, дендропарки, заповідники, бібліотеки, музеї тощо). У 2017 р. діяло близько 260 договорів установ Академії з вищими навчальними закладами про співробітництво, проходження виробничої, переддипломної практики студентів тощо. Виконувалося майже 220 спільних наукових проектів.

Науково-координаційну роботу з окремих актуальних наукових напрямів і проблем проводять секції і відділення НАН України, громадські наукові об’єднання НАН України. Нині в НАН України працює 78 наукових рад, 18 комітетів, 16 комісій, 24 наукових товариства. Їх зусилля зосереджено на питаннях координації перспективних наукових досліджень, підготовці пропозицій та аналітичних матеріалів для державних органів влади, організації та проведенні наукових читань, конференцій, семінарів, симпозіумів.

 Науковими установами НАН України в 2017 році впроваджено в різні галузі економіки України понад 1000 новітніх розробок, серед яких передові технології, у тому числі інформаційні, машини, устаткування, матеріали, автоматизовані комплекси і системи, програмні продукти, бази даних і бази знань, сорти рослин, методичні рекомендації та методики, стандарти.

Установи Академії уклали 21 ліцензійний договір в Україні й за кордоном, отримали 583 патенти на винаходи і корисні моделі. Успішно виконано 32 науково-технічні інноваційні проекти, які були відібрані за конкурсом на початку року. Наукові розробки НАН України було представлено на 9 великих виставкових заходах. Одними з основних завдань Академії як вищої наукової організації країни є підготовка наукових оцінок і прогнозів суспільно-політичного, соціально-економічного і культурного розвитку держави, обґрунтованих пропозицій і рекомендацій з цих питань, участь у формуванні державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності. У структурі Академії працюють два видавництва: ДП “НВП “Видавництво “Наукова думка” НАН України” і Видавничий дім “Академперіодика” НАН України, на які припадає 10 % книжкової продукції Академії. Міжнародне наукове співробітництво здійснюється у рамках 128 чинних угод, укладених НАН України з академіями, державними установами, науковими організаціями та освітніми закладами 50 країн світу, серед яких країни Європи, Америки, Азії, Африки. Загалом у реалізації різних форм міжнародної співпраці бере участь понад 130 установ Академії.

Вчені НАН України є активними учасниками міжнародних програм, що здійснюються за підтримки таких іноземних та міжнародних фондів та організацій. Відповідно до Угоди про асоціацію до ЄС розширюються зв’язки з науковими центрами країн ЄС та організаціями Європейської комісії, зокрема щодо участі в програмах ЄС з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», ЄВРАТОМ, взаємодії на постійній основі з Об’єднаним дослідницьким центром Єврокомісії (JRC).

Загальна кількість працюючих в НАН України за станом на 01.01.2018 складала 29870 чол., в тому числі 15529 наукових працівників. Серед них 2362 докторів наук та 6807 кандидатів наук. Середній вік наукових працівників становив 52,8 року, докторів наук – 64,9 року, кандидатів наук – 50,1 року. Персональний склад: за станом на 01.01.2018 до складу НАН України входять 177 дійсних членів (академіків), 352 члена-кореспондента та 98 іноземних членів.