Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з ЄС

З 01 по 06 березня 2018 року у Київському національному торговельно-економічному університеті у межах модулів Жана Моне проходив курс лекцій 5-ти денного формату “Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з ЄС: переваги та недоліки для українського суспільства”. Комплекс лекцій дав можливість всесторонньо вивчити окремі аспекти асоціації України з ЄС та можливі наслідки, зокрема було розглянуто наступні питання: 1) сутність Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (етапи підписання Угоди, наслідки від тарифної лібералізації для галузей української економіки тощо); 2) юридичні аспекти поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі з ЄС (ПВЗВТ) (адаптація українського законодавства відповідно до норм ЄС щодо публічних закупівель; основні положення щодо авторського права і суміжних прав, торговельних марок, промислових зразків, патентів на винаходи та географічних зазначень, які доповнюють та оновлюють Угоду СОТ щодо прав інтелектуальної власності, які мають стосунок до торгівлі тощо);

3) проблеми доступу до ринку товарів, заснування підприємницької діяльності, торгівлі послугами, електронної комерція, торгівлі і сталого розвитку (положення щодо вільного руху капіталу, можливості застосовувати заходи для забезпечення стабільності фінансових систем, національне регулювання окремих секторів послуг, основи сталого розвитку торговельних відносин між ЄС та Україною тощо);

4) засоби захисту торгівлі, митні аспекти та сприяння торгівлі (традиційні інструменти торговельного захисту, процедури верифікації та сертифікації тощо);

5) митні аспекти та сприяння торгівлі (спрощення митних процедур та формальностей, співробітництво з митних питань тощо).

Від Інституту економіко-правових досліджень НАН України учасниками 5-денного семінару стали к.ю.н., с.н.с. відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Т.С. Гудіма, к.ю.н., с.н.с. відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави Н.О. Герасименко та к.ю.н., вчений секретар В.К. Малолітнева.

По закінченню учасники лекцій отримали сертифікати про європейського зразку.