Формування територіальної громади: у форматі “круглого столу” в Києві обговорили пропозиції щодо нового адміністративно-територіального устрою

28 жовтня 2015 року юрист відділу економіко-правових проблем містознавства Геннадій Нестеров взяв участь у засіданні круглого столу «Формування територіальної громади», яке проводили громадські організації «Міжнародний університет реформ», «Громадська рада самоврядування», «Київська адмінреформа 2015», «Центр проектних досліджень «Рівень життя», «Спілка власників житла Києва».

На засіданні було розглянуто пропозиції щодо нового адміністративно-територіального устрою, нових схем управління містами України, а також пропозиції щодо концепції організації територіальної громади міст. Генадій Нестеров у своїй доповіді обгрунтував необхідність вдосконалення розділу III «Державна підтримка добровільного об’єднання територіальних громад» Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування. У обговоренні даних проблем взяли участь науковці, представники колегії адвокатів України, представники громадської ради при КМДА,  київознавці, представники громадських організацій та територіальних громад міста. У результаті обговорення було зроблено висновок щодо необхідності розповсюдження нових ідей стосовно розвитку місцевого самоврядування в Україні.

На основі проведеного аналізу чинного законодавства України та європейського досвіду, – зазначив Генадій Нестеров, – можна дійти висновку, що принципи поширення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері фінансової підтримки добровільного об’єднання територіальних громад відповідають духу і змісту «Європейської Хартії міст II», особливо розділу Хартії «Місто городян – громадянам», в пп.29, 35 якого йдеться про принципи публічного управління «на внутрішніх комунальних територіях (квартал, округ, район), які також повинні мати виборні зібрання, бюджет і повноваження на місцях». Вказані принципи доповнюють статті 140-146 Конституції України «Місцеве самоврядування». Зокрема, в статті 140 Конституції України наголошується «Місцеве самоврядування є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України».

У зв’язку з вищенаведеним вважаємо за доцільне поширення розділу III «Державна підтримка добровільного об’єднання територіальних громад» Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» положеннями щодо можливості делегування повноважень у сфері фінансової підтримки добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст органів державної влади на рівень місцевого самоврядування з використанням механізмів децентралізації влади.

Окрему увагу було акцентовано на тому, що децентралізація влади є ефективним способом подолання кризи в суспільстві. Цей принцип доповнює принцип субсидіарності, як один із основних механізмів децентралізації влади. Цей процес передбачає пере розділ повноважень та фінансових ресурсів на користь громад, які є частиною територіальної громади.

Реалізація в життя положень і доповнень, визначених в Конституції України і підтверджених положеннями Європейської Хартії міст II, а саме здійснення місцевого самоврядування безпосередньо територіальною громадою за участю органів місцевого самоврядування, об’єднає членів суспільства України і призведе до об’єднання держави з метою виходу із економіко-політичної кризи.

На основі вищенаведеного можна зробити висновок, що децентралізація влади необхідна для створення такої структури місцевого самоврядування, яка була б побудована знизу, і є умовою існування соціальної системи України та її розвитку.