Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики

Для ознайомлення пропонується повний текст доповіді “Відродження Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики”.

Чим допоміг ти Донбасу

Доповідь підготували:

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України.

Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”.

Державна установа “Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України”.

Інститут економіки промисловості НАН України.

Інститут економіко-правових досліджень НАН України.

За участю:

Київського національного університету будівництва і архітектури.

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна.

Державного підприємства Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “Діпромісто” імені Ю.М.Білоконя.

Українського центру сприяння розвитку публічно-приватного партнерства.