Роль науки у формуванні сучасної моделі державного регулювання економіки

4 червня 2015 року в Науково-дослідному економічному інституті за підтримки співорганізаторів – Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Програми розвитку ООН в Україні, Економічного дискусійного клубу, Державної наукової установи «Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки Республіки Білорусь», АТ «Інститут економічних досліджень» Міністерства економіки та бюджетного планування Республіки Казахстан відбулася ІII Міжнародна науково-практична конференція «Роль науки у формуванні сучасної моделі державного регулювання економіки».

фото 1

Подія проходила за участю відомих вчених України та світу, державних діячів, депутатів Верховної Ради України, фахівців спеціальних агенцій ООН та міжнародних фінансових організацій.

Від інституту економіко-правових досліджень НАН України участь у конференції взяв директор – д.ю.н., професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України Володимир Устименко.

Участь у події також брали:

Айварас Абромавичус – Міністр економічного розвитку і торгівлі України;

Ініта Пауловіча – заступник координатора системи ООН в Україні, заступник постійного представника Програми розвитку ООН в Україні;

В’ячеслав Кириленко – Віце-прем’єр-міністр;

Ігор Манцуров – директор Науково-дослідного економічного інституту (НДЕІ), член-кор. НАН України, д.е.н.;

Юрій Клименко – заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

Анатолій Максюта  – Президент Економічного дискусійного клубу;

Сергій Квіт – Міністр освіти і науки України;

Народні депутати Лілія Гриневич, Олександра Кужель та інші.

Загалом, у заходах брали участь понад 70 експертів.

фото 4

На початку конференції відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу на здобуття премії ім. О.С. Ємельянова, заснованої для відзначення молодих науковців за визначні наукові роботи, які мають інноваційний характер, сприяють розвитку економічної науки, суспільному прогресу.

Основною темою пленарного засідання було питання стосовно відповідності законопроекту «Про наукову та науково-технічну діяльність» особливостям сучасного етапу розвитку суспільства України та викликам міжнародного конкурентного середовища. З доповіддю виступила академік НАН України Елла Лібанова. Участь в обговоренні взяли представники Уряду, Верховної Ради та Національної академії наук України.

фото (4)

Після пленарного засідання робота конференції проходила у форматі панельних дискусій.

Перша панельна дискусія була присвячена проблемі формування системи антикризових заходів законотворчої та виконавчої гілок влади України.

Друга панельна дискусія точилася навколо питань формування сучасної моделі соціально-економічного розвитку України, зокрема забезпечення економічного зростання.

Серед тем для обговорення були такі:

  • преддефолтний стан економіки в Україні;
  • макроекономічна та соціальна стабільність: виклики та ризики;
  • напрями модернізації системи державного управління;
  • системна перебудова та модернізація промисловості на засадах ресурсоефективності;
  • сучасні підходи до моделювання та програмування розвитку;
  • нові можливості розвитку України у межах асоціації з ЄС;
  • залучення інвестицій та інновацій, зміна технологій;
  • підвищення конкурентоспроможності та стимулювання експорту.

Також експерти надали оцінку сучасному стану економіки України.