Підсумки засідання вченої ради від 27 квітня 2015 року

Чергове засідання вченої ради було присвячено розгляду питань організації роботи Інституту відповідно до затверджених планів, а також надало можливість співробітникам ознайомитися з цікавою та корисною інформацією стосовно спільних досягнень і перспектив.

Фото0598

З науковою доповіддю «Методичне забезпечення оцінки ефективності міжрегіонального, транскордонного та прикордонного співробітництва» виступила старший науковий співробітник відділу міжрегіонального співробітництва Луганської філії к.е.н. Юлія Рогозян.

VLUU L210 / Samsung L210

За результатами дослідження авторкою було виявлено та узагальнено підходи до визначення понять міжрегіонального, транскордонного та прикордонного співробітництва; на основі аналізу модельного Закону «Про міжрегіональне співробітництво» визначено, що під міжрегіональним співробітництвом слід розуміти узгоджені дії його учасників в межах компетенції, встановленої національним законодавством, і висновками договорів та угод, необхідних для досягнення економічного та соціального прогресу регіонів. З’ясовано, що міжрегіональне (транскордонне) співробітництво має  велике значення в економічному розвитку регіонів через глибоку інтеграцію у всіх сферах національного господарства, що сприяє підвищенню соціально-економічного розвитку усіх регіонів.

VLUU L210 / Samsung L210

– Методичне забезпечення оцінки ефективності  міжрегіонального (прикордонного) та транскордонного співробітництва повинно враховувати галузеву спеціалізацію регіонів, розміщених на території країни або по обидві сторони кордону. Дослідження потребують використання міжрегіональної й транскордонної статистики, яка повинна бути порівняльною та складатися з національних статистичних даних суміжних територій, проте наразі вона тільки починає формуватися і відповідні статистичні данні дуже важко знайти. На теперішній час в Україні відсутня чітко визначена методика оцінки ефективності міжрегіонального співробітництва, оскільки дуже важко здійснити розрахунки витрати та прибутків у регіоні, які отримано за результатами цього співробітництва.  Показником ефективності міжрегіонального співробітництва маже бути загальна оцінка соціально-економічного розвитку регіонів, як свідчить про якісний та позитивний розвиток або навпаки.

VLUU L210 / Samsung L210

Аналізуючи розвиток міжрегіонального співробітництва в Європі та Україні, можна сказати, що оцінка його ефективності може бути здійснена лише опосередкованим шляхом, тобто, завдяки поглибленню міжрегіонального  співробітництва може спостерігатися підвищення якості життя мешканців регіонів, – зазначила Юлія Рогозян.

Після обговорення було прийнято рішення рекомендувати результати дослідження, викладені у науковій доповіді, до опублікування у фаховому виданні «Економіка України».

До питання про рекомендацію до друку колективної монографії  «Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2015» було заслухано доповідь к.ю.н. Наталії Єремєєвої:

VLUU L210 / Samsung L210

– Дослідження являє собою вже другу колективну монографію за результатами дискусій і обговорень з приводу сталого розвитку, які відбуваються у гостинному приміщенні Київського політехнічного інституту (до того декілька років поспіль нас збирав гостинний Бахчисарай). Наша держава переживає складні, буремні часи. Триває війна на сході, анексований Крим, де окупаційна влада роздмухує ненависть до всього українського, кримськотатарського, та, за великим рахунком, всього європейського, як напрямку цивілізаційного руху. Наша держава тримає опір не тільки від зовнішнього, але й від внутрішнього ворога – від ворога, який стримує кардинальні реформи та перетворення в Україні. Цей ворог – не обов’язково свідомий борець з державністю, а, частіше, людина, яка не відчуває глибокого зв’язку між собою, родиною та країною, та між державою, як форми існування згуртованого суспільства, і цю форму, державу, треба вдосконалювати заради майбутнього кожного з нас та нашій дітей. Саме для вдосконалення майбутнього ми і зібралися на шпальтах цієї потужної монографії. Сталий розвиток – це вибір шляху, який має прямувати Україна, з огляду на найкращі цивілізаційні надбання та заради збереження власної ідентичності та гідності, заради формування єдиного європейського простору від Атлантики до Сіверського Донця. Однак сталий розвиток маємо розглядати як пріоритетність кроків, як відповідність наших наукових усвідомлень державним планам, проектам, програмам, як можливість знайти суспільну злагоду та об’єднати всіх нас, громадян України, навколо ідеї сталого розвитку та щасливого майбутнього.

Після заслуховування думок рецензентів і обговорення було прийнято рішення рекомендувати пропоноване видання до опублікування.

З викладом положень, сформульованих в аналітичній записці «Реформування системи державних закупівель у контексті реалізації положень Угоди про асоціацію з ЄС» виступила провідний юрист відділу модернізації господарського права та законодавства, аспірант Інституту Веста Малолітнєва.

VLUU L210 / Samsung L210

Як навела авторка, для процесу реформування законодавства з державних закупівель України притаманні певні недоліки, які полягають у такому:

 • поспішності внесення змін за наявності достатнього часу для поступової адаптації вітчизняного законодавства до норм права ЄС з державних закупівель;
 • неврахуванні інтересів та наслідків для українських суб’єктів господарювання у контексті потенційної інтеграції у вітчизняну систему державних закупівель зарубіжних постачальників;
 • відсутності узгодженості системи державних закупівель з реалізацією державних та міждержавних цільових програм, що применшує її стимулюючу роль у прискоренні розвитку економіки держави та ускладнює процес реформування законодавства.

VLUU L210 / Samsung L210

Пріоритетними напрямами реформування законодавства з державних закупівель є запровадження «зелених» та «соціальних» державних закупівель, а також відмова від пріоритетності використання суто цінового критерію оцінки пропозицій учасників, а переходу до комплексної оцінки, що враховує всі витрати протягом життєвого циклу товару. Важливим напрямом реформування законодавства з державних закупівель України виступає забезпечення умов для потенційної участі вітчизняних постачальників, зокрема малих та середніх суб’єктів господарювання, у державних закупівлях країн ЄС. У цьому контексті пропонується закріпити у вітчизняному законодавстві положення про їх право на подання колективної пропозиції для участі у закупівлях.

VLUU L210 / Samsung L210

Враховуючи важливе практичне значення запропонованих висновків, рецензентами та членами вченої ради було рекомендовано здійснити видання результатів дослідження Вести Малолітневої у вигляді брошури для її направлення органам державної влади, що опікуються питаннями державних закупівель.

Наукове повідомлення за результатами підготовки доповідної записки «Складові та елементи інформаційної системи регіону» репрезентувала науковий співробітник відділу міжрегіонального співробітництва Луганської філії Наталія Шумакова:

VLUU L210 / Samsung L210

VLUU L210 / Samsung L210Останніми роками значно змінилося ставлення суспільства до інформації. Вона стала не тільки предметом ретельного вивчення і споживання, але й найактуальнішим і найдефіцитнішим видом ресурсу в усіх сферах діяльності суспільства. У сфері управління економічними процесами на сучасному етапі одним із основних напрямів удосконалення є впровадження інформаційних технологій та систем. Наявні проблеми в сфері інформатизації України є одним з головних факторів, що заважають ефективно використовувати нагромаджений у країні потенціал. Тому, одним з актуальних завдань сьогодення є прискорення інформатизації регіональної співпраці, впровадження ефективних  інформаційних систем, що сприятимуть розвитку міжрегіонального  співробітництва.

За підсумками обговорення було прийнято рішення врахувати висловлені рекомендації та пропозиції рецензентів і членів вченої ради під час подальшого дослідження цього питання у межах відомчої тематики та відповідно до плану роботи Луганської філії.

Фото0601

Далі провідний юрист відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Веста Малолітнева ознайомила присутніх з інформацією про підсумки навчання у «Вільній школі економіки».

VLUU L210 / Samsung L210

У період з 19 по 22 березня 2015 р. вона проходила курс лекцій та семінарів з теорії і практики економічних процесів та реформ від вчених, практикуючих економістів та юристів з України, Грузії, США та Англії. Вільна школа економіки надала унікальну можливість прослухати лекції з найбільш актуальних питань від відомих як вітчизняних, так і зарубіжних діячів.

На засіданні вченої ради було затверджено низку тем дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, а також розглянуто інші питання наукового та організаційного характеру.