Підсумки засідання вченої ради Інституту від 26 грудня 2022 року

26 грудня 2022 р. відбулося чергове засідання вченої ради Інституту.

Із заключним звітом за науковим проєктом «Концепція правового забезпечення сталого розвитку біоенергетики», який виконувався в межах програми «Науково-дослідні роботи молодих учених НАН України 2020-2021 рр.», виступив керівник проєкту, науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки, к.ю.н. О.А. Трегуб. У межах 2 етапу проєкту уточнено правові засоби та підходи щодо забезпечення виробництва біомаси як джерела енергії на засадах сталого розвитку; конкретизовано шляхи узгодження правового забезпечення енергетичного використання біомаси з цілями сталого розвитку; обґрунтовано концептуальні засади правового забезпечення сталого розвитку біоенергетики; розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності такого забезпечення. За результатом обговорення було прийнято рішення про затвердження проміжного звіту.

Із заключним звітом виконання наукового проєкту «Інституціоналізація ринку віртуальних активів в умовах глобалізації», який виконувався у межах програми наукових досліджень НАН України «Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Відділення економіки НАН України на 2022 р.», виступила заступник завідувача відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, д.ю.н., ст. дослід. Т.С. Гудіма. У межах 1 етапу наукового проєкту виявлено особливості вітчизняного та зарубіжного підходів до формування інституціонального забезпечення ринку віртуальних активів в умовах глобалізації. За результатом обговорення було прийнято рішення про затвердження звіту.

Із проміжним звітом за науковим проєктом «Цифрова трансформація як нова парадигма зовнішньоекономічної політики України», який виконувався в межах програми «Гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки 2022-2023 рр.», виступила керівник проєкту, д.ю.н., ст. дослід. Т.С. Гудіма. У межах 1 етапу наукового проєкту було виявлено особливості вітчизняного та зарубіжного підходів до формування парадигми зовнішньоекономічної політики України у контексті цифрової трансформації. За результатом обговорення було прийнято рішення про затвердження проміжного звіту.

З основними положеннями Методики проведення дослідження за темою «Економіко-правове забезпечення відкритості міста» виступила завідувач відділу економіко-правових проблем містознавства д.е.н., доц. О.В. Тарасевич. Метою наукової роботи виступає обгрунтування науково-методичних підходів, пропозицій і рекомендацій щодо економіко-правових засобів забезпечення відкритості міста.  На методику було представлено схвальні реценезії д.ю.н., проф. Р.А. Джабраілова та д.е.н., проф. В.В. Храпкіної. За результатами обговорення було прийнято рішення затвердити Методику.

З основними положеннями монографії “Актуальні проблеми урбоекологічного права” виступив провідний науковий співробітник відділу економіко-правових проблем містознавства, д.ю.н., доц. Р.С. Кірін. У монографії досліджено актуальні проблеми урбоекологічного права. Розкрито науково-методологічні засади формування урбоекологічного права та права урбоекологічної безпеки. Проаналізовано стан, проблеми та напрями розвитку правового регулювання урбоекологічних відносин в умовах європейської інтеграції, відкритості міста, мілітарного впливу на довкілля. Розглянуто актуальні проблеми окремих інститутів урбоекологічного права та окремих видів екологічних правовідносин. На монографію було подано рецензії д.ю.н., проф. Т.Є. Харитонової, д.ю.н., доц. Ю.А. Краснової та к.ю.н. Н.В. Єремєєвої. З урахуванням пропозицій, представлених у наданих на монографію рецензіях та обговорення, членами вченої ради прийнято рішення рекомендувати зазначену працю до друку.

З основними положеннями звіту про роботу Інституту за 2022 р. виступила учений секретар Інституту В.К. Малолітнева.

Під час засідання вченої ради розглянуто питання щодо затвердження тем дисертаційних досліджень. Також на засіданні було розглянуто низку питань організаційного характеру