Добрий поступ у співпраці Інституту з Міністерством розвитку громад та територій України щодо вдосконалення законодавчо-правового регулювання транскордонного співробітництва

ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» другій рік поспіль надає експертно-правову підтримку Міністерству розвитку громад та територій України з метою сприяння розвитку транскордонного співробітництва. Зокрема, науковці Інституту брали участь в опрацюванні проектів Державної стратегії регіонального розвитку України на 2021-2027 рр. та Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021-2027 рр.

У поточний час у межах реалізації зазначених державних документів Міністерством ведеться робота щодо вдосконалення законодавчо-правового регулювання транскордонного співробітництва, на користь якої Інститут неодноразово висловлював експертні рекомендації, адже належним чином врегульоване транскордонне співробітництво є способом інтеграції України в європейський економічний та соціально-культурний простір, досягнення Цілей сталого розвитку як на місцевому, так і на макро-регіональному рівнях.

Протягом квітня 2021 р. науковцями Інституту були проаналізовані проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про транскордонне співробітництво»» та проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання державної фінансової підтримки проєктів (програм) транскордонного співробітництва», підготовлені та надіслані розгорнуті пропозиції з обґрунтованими коментарями до них.

Результати розробок отримали схвальний відгук з боку Міністерства та враховані ним при доопрацюванні проектів зазначених нормативно-правових актів, які будуть подані на розгляд Кабінетові Міністрів України в установленому порядку. Про це йдеться в офіційному листі генерального директора директорату регіональної політики Подорожного В.А. на ім’я Устименка В.А., директора Інституту, члена Президії НАН України, члена-кореспондента НАН України, члена-кореспондента НАПрН України, доктора юрид. наук, професора. Висловлено подяку за внесок в цю роботу групи співробітників Інституту – Санченко А.Є., к.ю.н., с.н.с, керівниці Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки; Сошникова А.О., к.ю.н., експерта Центру; Токунової А.В., к.ю.н., експертки Центру; та Трегуба О.А., к.ю.н.

Лист

Міністерство планує залучати науковців Інституту до експертних обговорень у ході подальшої роботи над проектами законодавчо-правових актів України.