Розробки науковиці реалізовані при підготовці спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Науково-прикладні результати роботи молодшого наукового співробітника відділу економіко-правових проблем містознавства Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», Волкової Анастасії Олександрівни, яка є національною консультанткою Проєкту Ради Європи «Внутрішнє переміщення: розробка тривалих рішень» (далі – Проєкт), були успішно використані в рамках Проєкту для напрацювання рекомендацій стосовно вирішення житлових прав внутрішньо переміщених осіб і, були враховані, зокрема, при підготовці спеціальної доповіді  Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на тему: «Реалізація права внутрішньо переміщених осіб на житло»

(http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/docs/presentations/&page=4).

Снимок экрана 2020-12-18 в 14.31.15

Розробка та реалізація ефективних механізмів реалізація права внутрішньо переміщених осіб на житло виступає одним зі стратегічних орієнтирів державної житлової політики.

Снимок экрана 2020-12-18 в 14.30.43

Співробітники Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» дотичні до цих процесів.

Зокрема, вони досліджені у межах тем науково-дослідних робіт «Правове забезпечення дотримання соціально-економічних прав людини на засадах ідеології нової якості життя» (державна реєстрація № 0120U101812) та «Економіко-правове забезпечення відновлення сфери життєдіяльності міста на постконфліктних територіях» (етап 1) (№ держреєстрації 0120U103457).

Снимок экрана 2020-12-18 в 14.29.46

Снимок экрана 2020-12-18 в 14.30.03

Онлайн презентація спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової на тему: «Реалізація права внутрішньо переміщених осіб на житло»відбулася  24 листопада 2020 року.

Висновки та рекомендації, представлені у спеціальній доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини «Реалізація права внутрішньо переміщених осіб на житло» мають стати дороговказом на шляху забезпечення доступу таких осіб до житла, а також здійснення компенсації за зруйноване житло, передовсім, належного врегулювання цих питань на рівні окремого закону. Це, у свою чергу, сприятиме впровадженню Європейських стандартів захисту прав людини вимушених переселенців та інших постраждалих осіб. Більш детально з інформацією можна ознайомитися за посиланням: https://www.coe.int/uk/web/kyiv/-/thematic-report-exercise-of-the-right-of-internally-displaced-persons-to-housing-by-ukrainian-parliament-commissioner-for-human-rights.