Перший Тихоокеанський форум ООН з бізнесу і прав людини

1-2 грудня 2020 року відбувся Перший Тихоокеанський форум ООН з бізнесу і прав людини. В умовах обмеження подорожей, пов’язаного із COVID-19, даний захід було організовано в гібридній формі, яка передбачала можливість дистанційного підключення, що дозволило взяти участь у ньому експертці Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини у сфері економіки Інституту Анастасії Токуновій

Теми, які було розглянуто, стосувалися питань:

 • реалізації Керівних принципів ООН у сфері бізнесу та прав людини через національні плани дій або інші заходи (з акцентом на Тихоокеанському регіоні);
 • досягнення узгодженості політики між реалізацією прав людини та стимулюванням торгівлі та інвестицій;
 • проведення перевірок дотримання прав людини, включаючи оцінку екологічних та соціальних наслідків;
 • протидії викликам стосовно бізнесу і прав людини, з якими стикаються малі та середні підприємства, в тому числі ті, що працюють із зарубіжними компаніями, що працюють у тихоокеанському регіоні
 • врахування гендерного виміру концепції бізнесу і прав людини;
 • забезпечення безпеки та гігієни праці на робочому місці;
 • захисту прав трудящих-мігрантів;
 • викорінення сучасного рабства та інших порушень трудових прав у ланцюгах поставок;
 • захисту прав корінних народів;
 • адаптації до зміни клімату;
 • вдосконалення ролі організацій громадянського суспільства, правозахисників, профспілок тощо у забезпеченні поваги підприємців до прав людини;
 • забезпечення доступу до засобів правового захисту;
 • розвитку корпоративної соціальної відповідальності тощо.

Також, під час розгляду даних тем, наскрізними стали дискусії щодо пошуку шляхів того, яким чином можливо:

 • підвищувати обізнаність та розвивати спроможність різних зацікавлених сторін щодо стандартів бізнесу і прав людини, із акцентом на Керівних принципах;
 • забезпечувати доступ до ефективних засобів захисту від порушень прав людини, пов’язаних із бізнесом;
 • заохочувати взаємодію держав, національних правозахисних установ, підприємств, галузевих асоціацій, міжнародних організацій, профспілок, організацій громадянського суспільства та науковців у Тихоокеанському регіоні, сприяючи регіональному обміну передовими практиками під час впровадження Керівних Принципів та Цілей Сталого Розвитку тощо.