Підсумки засідання вченої ради Інституту від 30 червня 2020 р.

30 червня відбулось чергове засідання вченої ради Інституту.

З питанням про перезатвердження та внесення змін до тематичного плану та робочих планів науково-дослідних робіт Інституту відповідно до Порядку формування тематики та контролю за виконанням наукових досліджень в Національній академії наук України, затвердженого постановою Президії НАН України від 19.12.2018 р. №339, виступила учений секретар Інституту, к.ю.н. В.К. Малолітнева. Внесення змін до тематичного плану та робочих планів Інституту обумовлено зміною назви Інституту, зокрема присвоєння імені академіка В.К. Мамутова відповідно до Постанови Президії НАН України від 29.01.2020 р. № 35 “Про присвоєння імені академіка НАН України В.К. Мамутова Інституту економіко-правових досліджень НАН України ” та внесенням відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. А також із виконання Інститутом нової теми НДР «Правове забезпечення дотримання соціально-економічних прав людини на засадах ідеології нової якості життя» у межах Цільової програми наукових досліджень НАН України «Становлення нової якості життя».

IMG_0001

На засідання з монографією “Господарсько-правове забезпечення реалізації грошово-кредитної політики держави на засадах сталого розвитку” виступила к.ю.н., старший науковий співробітник відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Т.С. Гудіма. Монографія присвячена аналізу господарсько-правового забезпечення грошово-кредитної політики в сучасних умовах та формуванню відповідних пропозицій, використання яких може створити теоретичне підґрунтя для виявлення взаємозв’язків основних напрямів економічної політики на шляху до відновлення макроекономічної стабільності, забезпечення стійкого зростання економіки екологічно невиснажливим способом, посилення синергетичного ефекту від взаємодії основних напрямів економічної політики. Особливої уваги в роботі приділено формуванню нового концептуального підходу до розробки системи засобів правового регулювання грошово-кредитної політики на засадах сталого розвитку.

IMG_9999

З рецензіями на монографію виступили д.ю.н., доцент В.О. Коверзнев, д.ю.н., доцент В.Г. Олюха, а також було подано рецензію д.ю.н., професора Д.В. Задихайла, які позитивно оцінили результати дослідження. З урахуванням пропозицій, представлених у наданих на монографію рецензіях та обговорення, членами вченої ради було високо оцінено результати проведеного дослідження та прийнято рішення рекомендувати зазначену працю до друку.

Під час засідання вченої ради було розглянуто питання та прийнято рішення про присвоєння вченого звання старшого дослідника д.е.н. Ю.С. Рогозян відповідно до Порядку присвоєння вчених звань науковим та науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки від 14.01.2016 р. № 13. А також прийнято рішення про висунення кандидатури д.е.н. Ю.С. Рогозян на здобуття іменної стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук.

Рішенням вченої ради було порушено клопотання про присудження Премії Київської міської ради за внесок молоді у розвиток місцевого самоврядування В.К. Малолітневій з подальшим поданням відповідних документів для участі у конкурсі.

На засіданні вченої ради було заслухано інформацію к.ю.н. Н.В. Єремєєвої та затверджено підсумки роботи вченої ради Інституту у І півріччі 2020 р.