Розвиток діяльності Інституту економіко-правових досліджень НАН України щодо сприяння транскордонному співробітництву

10-11 лютого 2020 року в м. Ужгород Інститут економіко-правових досліджень Національної академії наук України разом із Юридичним факультетом ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Центральноєвропейською службою сприяння транскордонним ініціативам (CESCI, Угорщина), Європейським об’єднанням територіального співробітництва з обмеженою відповідальністю ТИСА та Радою Європи в рамках Програми «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» реалізували міжнародний проект щодо спільних заходів із питань розвитку транскордонного співробітництва в Україні. 

Дводенна програма цього проекту включала науково-практичний круглий стіл «Розвиток транскордонного співробітництва України в умовах євроінтеграції: стан, виклики, перспективи» та навчальну сесію «Правові рамки та європейські інструменти транскордонного співробітництва» для слухачів Центру підвищення кваліфікації публічних службовців, що  відбулися на базі Юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ».

Учасниками круглого столу 10 лютого 2020 р. було понад 40 фахівців у галузі права, економіки та управління. З огляду на очевидну актуальність тематики для регіону Закарпаття круглий стіл відвідали й Голова Закарпатської обласної ради М.М. Рівіс, Генеральний консул Угорщини в м. Ужгороді Й. Бугайла. Під час засідання від авторитетних представників організацій-партнерів брали слово Директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, член-кореспондент НАН та НАПрН України, д.ю.н., професор В.А. Устименко, Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків ДВНЗ «УжНУ», д.пол.н., доцент М.О. Лендьел, Декан Юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ», д.ю.н., професор Я.В. Лазур, Менеджер програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» А.К. Гук, Генеральний секретар Центральноєвропейської служби сприяння транскордонним ініціативам (CESCI, Угорщина) Д. Очкаі, Заступник директора Європейського об’єднання територіального співробітництва ТИСА Ю.Б. Євчак.

Директор ІЕПД НАН України В.А. Устименко представив доповідь «Актуалізація розвитку транскордонного співробітництва як потужного чинника економічного розвитку сучасної України». Усі представлені тематичні виступи в комплексі стосувалися низки взаємопов’язаних важливих питань щодо аналізу та шляхів використання потенціалу співпраці між Україною та європейськими країнами із прагматичної та раціональної політико-правової, соціально-економічної, культурної точок зору. Зокрема, йшлося про можливості та перспективи реалізації в Україні європейської ідеї транскордонного співробітництва в контексті євроінтеграції, його форми у межах стандартів Ради Європи, транскордонне співробітництво як драйвер економічного розвитку об’єднаних територіальних громад, досвід Закарпаття у транскордонному співробітництві через діяльність ЄОТС ТИСА як нового та перспективного механізму співпраці України з ЄС, роботу Академії лідерства з транскордонного співробітництва та інструментарій Центру експертизи доброго врядування Ради Європи зі зміцнення спроможності органів місцевого самоврядування, ін.

У тому числі розглядалося питання про соціально-економічні засади розширення транскордонного співробітництва як складової Регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період 2021-2027 роки. Науково обґрунтовані думки з цього приводу були представлені Директором Закарпатського регіонального Центру соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України, к.е.н., доцентом С.В. Сембером.

Учасники засідання одностайно підтримали доцільність здійснення аналізу потенціалу транскордонної співпраці, під час якого юридична та економічна складові мають бути первинними, та висловили переконання в необхідності подальшого вдосконалення вітчизняного законодавства з врахуванням норм європейського права, у т.ч. положень договорів Ради Європи і Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, на базі Закону України «Про транскордонне співробітництво». Ця діяльність повинна відбуватися за участі науковців і практиків у рамках виконання Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки й на подальший період.

Під час круглого столу його організатори обговорили також і питання зміцнення партнерських зв’язків для консолідації науково-практичного потенціалу з метою просування і розвитку транскордонного співробітництва між Україною та європейськими країнами, представили проект матриці взаємодії в галузях наукових досліджень, поширення знань і навчання, вдосконалення законодавства та практики. Наміри щодо такої консолідації нині закріплені Меморандумом про співпрацю у сфері транскордонного співробітництва, що був урочисто, у присутності Генерального консула Угорщини в м. Ужгород, підписаний керівництвом Інституту економіко-правових досліджень НАН України, Юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ», Центральноєвропейської служби сприяння транскордонним ініціативам (CESCI, Угорщина).

Меморандум_0

Меморнадум 1

Меморандум_2

11 лютого 2020 р. Центр підвищення кваліфікації публічних службовців (керівник – В.В. Сливка, д.ю.н., професор, Юридичний факультет ДВНЗ «УжНУ») зібрав близько 30-ти представників органів місцевої влади на першу в Україні навчальну сесію, присвячену поширенню знань щодо мети, засобів, напрямів і правової основи транскордонного співробітництва між українськими та зарубіжними суб’єктами, його економічних аспектів, доброго досвіду країн Європи, зокрема Угорщини, де працює понад 20 об’єднань територіального співробітництва, та ЄОТС ТИСА. Непересічну практичну значущість отримання цих знань у вітальному слові від імені міського голови Ужгорода Б.Є. Андріїва підкреслив заступник міського голови В.В. Гомонай.

Лекторами в рамках даного навчального заходу виступили представники організацій-партнерів проекту. Від ІЕПД НАНУ були представлені теми «Транскордонне співробітництво прикордонних областей України як чинник розвитку їх економічного потенціалу: взаємодія органів влади та суб’єктів господарювання» (В.А. Устименко, Директор, член-кореспондент НАН та НАПрН України, д.ю.н., професор) та «Правові надбання (acquis) Ради Європи щодо транскордонного співробітництва в рамках концепції «Європа без розділових ліній» (А.Є. Санченко, Керівниця Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки, к.ю.н., с.н.с.).

За результатами навчання слухачам вручені міжнародні сертифікати про підвищення кваліфікації. Тематика заходу викликала зацікавленість представників органів місцевого самоврядування в більш предметному вивченні механізмів заснування та функціонування органів транскордонного співробітництва на користь соціально-економічного розвитку громад та їх населення.

Під час заходів серед їх учасників поширювалися друковані видання Ради Європи, CESCI, а також збірники матеріалів проектів ЄОТС ТИСА 2018 та 2019 рр. Зокрема, наукове видання «Інституційно-правовий вимір участі України в європейських об’єднаннях територіального співробітництва», розроблене в 2019 р. ІЕПД НАН України, Юридичним факультетом ДВНЗ «УжНУ» та CESCI, на запит європейських країни планується до публікації англійською та угорською мовами. А в Щорічнику CESCI за 2019 р., якій розсилається до понад 140 офіційних адресатів, опублікована наукова записка «Поточні інституційно-правові рамки участі України в транскордонному співробітництві» («Research Note: Current Institutional and Legal Framework forUkraine’s Participation in Cross-border Cooperation»), підготовлена А.Є. Санченко на основі вищезазначеного дослідження.

Книга

Нині, після завершення заходів, між організаціями-партнерами Меморандуму про співпрацю в сфері транскордонного співробітництва, Радою Європи та ЄОТС ТИСА ведеться розробка плану подальшої практичної взаємодії. Зокрема, йдеться про спільну підготовку посібника для органів центральної та місцевої виконавчої влади і органів місцевого самоврядування щодо економіко-правових аспектів транскордонного співробітництва України в умовах децентралізації.

Посилання з інформацією про захід:

  • Юридичний факультет УжНУ

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/konferenc-uznu-transkordon.htm?fbclid=IwAR13v9wOgRmF9jvszDZOd994zOqjt3TjcZJaVxPftn-Giw-bHa5uFK8hVHE

https://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/transkordon-kruhly-stil.htm

  • Закарпатська обласна рада

https://zakarpat-rada.gov.ua/myhajlo-rivis-zakarpattya-maje-velycheznyj-potentsial-transkordonnoho-spivrobitnytstva/

  • Ужгородська міська рада

https://rada-uzhgorod.gov.ua/post/v-uzhhorodi-dvodenni-mizhnarodni-zakhody-z-pytan-rozvytku-transkordonnoho-spivrobitnytstva