Нестеров Геннадій Геннадійович

Нестеров Геннадій Геннадійович

Геннадій Геннадіевіч

молодший науковий співробітник відділу

Контактна інформація

тел.: +38 (044) 200-55-68

e-mail: gradoved.iepd@gmail.com

Загальна кількість публікацій: 34

Основні публікації

Наукові статті:

1) Нестеров Г.Г. Організаційно-економічні механізми управління комунальними службами у сфері місцевого самоврядування: повноваження, правовий статус, перспективи розвитку / О.В. Тарасевич, Г.Г. Нестеров // Вісник Донецького національного університету економіки та права.2014. – № 1.С. 60-69.

2) Нестеров Г.Г. Полномочия органов местного самоуправления в сфере градостроительства: економика-правовой аспект / В.А. Устименко, Г.Г. Нестеров // Экономика строительства и городского хозяйства.2014. – № 2 (10).С. 91-100.

3) Нестеров Г.Г. Економіко-правовий аспект регулювання ринку праці на державному та муніципальному рівні / Г.Г. Нестеров, О.В. Тарасевич. // Схід. – 2014. – № 1 (127). – С. 99-104.

4) Нестеров Г.Г. Моделювання взаємовідносин між міськими ККП та партнерами урахуванням наявної господарської компетенції) / М.В. Мельникова, О.В. Тарасевич, Г.Г. Нестеров // Математичне моделювання в економіці.2015. – № 2.С. 65-75.

5) Нестеров Г. Г. Господарський кодекс України як основа правового забезпечення діяльності суб’єктів організаційно-господарських повноважень / Г.Г. Нестеров. // Економіка та право. – 2016. – № 3. – С. 123–123.

6) Волкова А.О. Економіко-правові засади формування територіальних громад у контексті розвитку міських агломерацій / Г.Г. Нестеров, А.О. Волкова // Економіка та право. 2016. 1(43). Серія «Право». С. 114-120.

7) Волкова А.О. Особливості використання земельних ресурсів у процесі розвитку міських агломерацій / Г.Г. Нестеров, А.О. Волкова // Економіка та право. 2016. 3(45). С. 107-113.

8) Tarasevich E. The city agglomerations in Ukraine: problems of economic and legal institutionalization / E. Tarasevich, G. Nesterov, A. Volkova // European Reforms Bulletin.2016. – № 3.Р. 43-48.

Колективні монографії:

9) Правове забезпечення підприємницької активності внутрішньо переміщених осіб / В.А. Устименко  Г.Г. Нестеров // (Розділ 5 Правові засади підтримки малого та середнього підприємництва: зарубіжний досвід та вітчизняна практика, С. 60-80). –Ч.: Десна Поліграф, 2015). – 152с.

10) Теорія і практика управління розвитком міських агломерацій: Монографія / С.В Богачов, М.В. Мельникова, В.А. Устименко та ін. А.О.Волкова // Розділ 7. Особлівості реалізації повноважень органів місцевого самоврядування в рамках міських агломерацій. С. 228-262.Київ: НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень.2017.295 с.

Біографічна довідка

У 2003 році закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ, спеціальність «Правознавство». Працює в Інституті економіко-правових досліджень НАН України з 2014 року. З 2010 по 2014 роки навчався в аспірантурі ІЕПД НАН України.

Сфера наукових інтересів

Проблеми господарської компетенції органів місцевого самоврядування.