29 листопада 2019 року відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку»

29 листопада 2019 року відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція «Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку». Конференція була організована Інститутом економіко-правових досліджень НАН України (м. Київ) у партнерстві з Національним технічним університетом «Дніпровська політехніка (м. Дніпро) та Національною академією правових наук України (Відділення екологічного, господарського та аграрного права, м. Київ, Донецький регіональний науковий центр, м. Вінниця) за такими базовими напрямами: об’єкти екологічного права: теоретико-методологічні засади визначення та класифікації; теоретичні та практичні аспекти розмежування об’єктів екологічного та екологізованих галузей права; об’єкти природоресурсного права: проблемні питання; об’єкти природоохоронного права в умовах сталого розвитку; суміжність еколого-господарського режиму об’єктів права екологічної безпеки; правове регулювання раціонального і ефективного природокористування; правова охорона повітря, водних об’єктів, земель та надр в умовах навантаження від господарської діяльності.

У дискусіях та обговореннях взяли участь: Р.А. Джабраілов (д-р. юрид. наук, заступник директора з наукової роботи Інституту економіко-правових досліджень НАН України), В.І. Андрейцев (д-р юрид. наук, професор, академік НАПрН України), М.В. Шульга (д-р юрид. наук, професор, чл.-кор. НАПрН України), В.В. Носік (д-р юрид. наук, професор, чл.-кор. НАПрН України), П.Ф. Кулинич (д-р юрид. наук, професор, чл.-кор. НАПрН України), Р.С. Кірін (д-р юрид. наук, доцент), В.В. Мушенок (д-р юрид. наук, доцент) та ін.

За результатами Конференції видано збірку матеріалів, яка доступна для завантаження на сайті Інституту в розділі «Видання», або за посиланням: http://www.iepd.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zbirka-29-11-2019.pdf