Підсумки засідання вченої ради Інституту від 25 вересня 2017 р.

Відповідно до порядку денного чергового засідання вченої ради ІЕПД НАН України, що відбулося 25 вересня 2017 р., було розглянуто низку питань науково-організаційного характеру.

IMG_3014Про методику проведення дослідження за темою “Економіко-правове забезпечення розвитку сфери житлово-комунальних послуг міста” на засіданні доповіла к.е.н., доцент О.В. Тарасевич. У методиці викладено зміст запланованих науково-дослідних робіт за темою. Обґрунтовано актуальність дослідження, сформульовано його мету та завдання. Охарактеризовано зміст і визначено порядок організації робіт у розрізі конкретних підтем і їх етапів, склад виконавців, строки виконання та форма узагальнення основних результатів. На методику подано рецензії д.е.н., професора І.В. Заблодської та к.ю.н., с.н.с. М.М. Дутова, якими позитивно оцінено проведену роботу та наголошено на певних дискусійних моментах. Враховуючи високу актуальність теми за підсумками жвавого обговорення методики, було прийнято рішення про її затвердження.

IMG_3013Внаслідок певних кадрових змін у Інституті було розглянуто та прийнято рішення про зміну складу вченої ради Інституту.

Під час засідання вченої ради затверджено тему докторської дисертації к.е.н. Н.О. Васильчук, а також заслухано звіт про наукове стажування вченого секретаря Інституту, к.ю.н. В.К. Малолітневої у літній школі у м. Потсдам, Німеччина з питань сталого розвитку. Про результати своєї участі у рамках реалізації Меморандуму про взаєморозуміння між Інститутом економіко-правових досліджень НАН України та Європейської організації публічного права (ЄОПП) у серії заходів, що проводились ЄОПП та Європейською групою публічного права, розповів директор Інституту, член-кореспондент НАПрН України В.А. Устименко.

Наступне засідання вченої ради заплановано до проведення у жовтні поточного року.