Підсумки засідання вченої ради Інституту від 24 жовтня 2016 р.

Відповідно до порядку денного чергового засідання вченої ради ІЕПД НАН України, що відбулося 24 жовтня 2016 р., було розглянуто низку питань науково-організаційного характеру.

%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be0868На засіданні з науковою доповіддю на тему: “Публічні закупівлі та державна допомога у сфері наукових досліджень та інновацій як засоби реалізації державної політики з реконструкції економіки: особливості правового регулювання та співвідношення” виступили В.К. Малолітнева та О.Е. Ліллемяе.

%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be0864У доповіді висвітлено економіко-правові особливості державної допомоги на наукові дослідження, технічний розвиток та інноваційну діяльність як одного із засобів реалізації державної політики з реконструкції економіки з урахуванням досвіду ЄС; проаналізовано досвід ЄС з використання публічних закупівель наукових досліджень й інновацій та розроблено пропозиції з внесення змін до вітчизняного законодавства про публічні закупівлі з метою створення передумов для розвитку таких закупівель в Україні; проаналізовано досвід ЄС щодо особливостей застосування законодавства про державну допомогу до відносин у сфері публічних закупівель наукових досліджень з метою вироблення рекомендацій для замовників та учасників закупівель щодо уникнення під час здійснення закупівель випадків державної допомоги, яка є забороненою згідно із Договором про функціонування ЄС.

Завантажити презентацію виступу.

На наукову доповідь подано рецензії д.ю.н., професора, завідувача кафедри правових дисциплін Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка О.П. Віхрова та к.е.н., старшого наукового співробітника відділу проблем міжрегіонального співробітництва Н.О. Васильчук, якими загалом позитивно оцінено проведене дослідження та наголошено на певних дискусійних моментах, які потребують вирішення та доопрацювання.

%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be0866За підсумками обговорення наукової доповіді авторам було рекомендовано підготувати доповідну записку і надіслати її на адресу відповідних органів державної влади.

На засіданні вченої ради здобувач Інституту ступеня доктора юридичних наук Хрімлі Олександр Геннадійович репрезентував членам вченої ради та присутнім підготовлену ним монографію “Захист прав інвесторів у сфері господарювання: теоретико-правовий аспект”.

%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be0869На монографію одержано позитивні рецензії д.ю.н., професора, академіка НАПрН України Д.М. Притики та д.ю.н., професора кафедри господарського права Київського національного університету імені Тараса Шевченка В.В. Поєдинок.

%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be0871За підсумками заслуховування стислого викладу змісту й основних висновків за результатами монографічного дослідження, а також враховуючи оцінки рецензентів, було прийнято рішення рекомендувати зазначену працю до друку.

Після заслуховування інформації відповідального редактора к.е.н. С.І. Гречаної було рекомендовано до друку науковий журнал «Економіка та право», № 3 за 2016 рік.

Під час засідання було розглянуто питання та прийнято рішення щодо відрахування у зв’язку із погіршенням стану здоров’я аспіранта Інституту з відривом від виробництва за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право О.М. Верховод.

Наступним питанням порядку денного був розгляд результатів конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників Інституту.

Після оголошення висновків конкурсної комісії було проведено таємне голосування щодо кожної з кандидатур, і за його результатами обрано:

  • д.ю.н. Джумагельдієву Гульнару Джумадурдіївну – на посаду завідувача відділом проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави;

  • к.ю.н. Герасименко Наталію Олександрівну – на посаду наукового співробітника відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави;

  • к.ю.н. Хрімлі Катерину Олександрівну – на посаду наукового співробітника відділу проблем модернізації господарського права та законодавства;

  • Ілларіонова Олександра Юрійовича – на посаду старшого наукового співробітника відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави.

Колектив Інституту вітає колег з обранням і бажає нових успіхів у роботі!

Наступне засідання вченої ради заплановано до проведення у листопаді поточного року.