Відбулася Сесія Загальних зборів Відділення економіки НАН України

13 квітня 2016 р. у конференц-залі Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України відбулася Сесія Загальних зборів Відділення економіки Національної академії наук України.

DSCN1340

Заходи було  присвячено підбиттю підсумків діяльності ВЕ НАН України у 2015 році та обговоренню нової редакції Статуту НАН України.

DSCN1322

У сесії взяли участь представники керівництва інститутів ВЕ та наукові працівники НАН України. Найбільша кількість представників була від Інституту економіко-правових досліджень НАН України – на Сесії були присутні директор д.ю.н., професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України Володимир Устименко, вчений секретар к.ю.н., с.н.с. Ірина Кременовська, заступник завідувача відділу д.ю.н., доцент Руслан Джабраілов, завідувач сектору Гульнара Джумагельдієва, завідувач відділу Олександр Ілларіонов.

DSCN1321

З доповіддю про підсумки наукової та науково-організаційної діяльності Відділення економіки НАН України у 2015 році та перспективні напрями розвитку досліджень виступила академік-секретар Відділення економіки академік НАН України Елла Лібанова.

DSCN1330

У промові йшлося про питання нормативно-правового забезпечення наукового й інноваційного розвитку, проблеми фінансування досліджень, ліцензування аспірантури і про заходи щодо подальшого удосконалення діяльності НАН України.

Під час заходу було репрезентовано основні результати фундаментальних і прикладних досліджень НАН України з широкого спектру галузей наукових знань і практичних застосувань. З науковою доповіддю на тему «Нова промислова революція: глобальні виклики та перспективи для України» виступив член-кореспондент НАН України Микола Кизим.

DSCN1327

Продовжуючи висвітлення актуальних питань, порушених у доповіді, далі слово мав член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри економічної кібернетики Донецького національного університету Юрій Лисенко, який докладно розповів про особливості організації індивідуального навчання у вишах та наповнення навчальних програм матеріалами відповідно до сучасних вимог.

DSCN1336

Учасники засідання також розглянули проект нової редакції Статуту НАН України, доопрацьований комісією з підготовки цього документа з урахуванням пропозицій учасників громадського обговорення. З цього питання виступив директор Інституту д.ю.н., професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України Володимир Устименко, яким було наведено детальний виклад позитивних змін до редакції Статуту, а також викладено раніше розроблені співробітниками Інституту пропозиції щодо коригування окремих дискусійних положень.

DSCN1329