Центр дослідження європейських реформ (Велике герцогство Люксембург) запрошує науковців і практиків взяти участь у міжнародній науковій конференції «Реформи в країнах Східного партнерства: юридичні аспекти»

Центр ЛюксембургЦентр дослідження європейських реформ (Велике герцогство Люксембург) запрошує науковців і практиків взяти участь у міжнародній науковій конференції «Реформи в країнах Східного партнерства: юридичні аспекти», яка відбудеться в м. Люксембург 24-25 липня 2015 р. Ця подія може бути корисною й  зручною платформою для дослідників і фахівців з усього світу, щоб представити результати своїх наукових досліджень, поширити оригінальні ідеї та обмінятися думками. Формат заходу – дистанційна конференція (безпосередня участь не є обов’язковою). Робочі мови: англійська, українська, російська. Кінцевий термін подання матеріалів – 19 липня 2015 р.

Мета конференції полягає в наданні можливості оприлюднити результати наукових досліджень і стимулювати обговорення ключових правових питань, які стосуються реформ у країнах, які зробили європейський вибір, а також питань щодо європейської інтеграції, її природи та ґенези, еволюції, історії та майбутнього.

Організаційний комітет запрошує науковців надсилати тези доповідей, пов’язані з порівняльними дослідженнями з усіх дисциплін права, питаннями розвитку сучасної правової освіти й науки, крос-дисциплінарними правовими та економічними  дослідженнями, а також пов’язані з метою конференції наукові роботи наступної тематики: теорія та історія держави і права; конституційне право; муніципальне право; цивільне право і цивільний процес; сімейне право; господарське право; господарсько-процесуальне право; трудове право; екологічне право; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; кримінальне право та кримінологія; кримінальний процес та криміналістика; оперативно-розшукова діяльність; судоустрій; прокуратура та адвокатура; міжнародне право; філософія права. Технічні вимоги до рукописів див. на зворотному боці.

Рукописи, прийняті оргкомітетом, будуть опубліковані у спеціальному випуску Бюлетеня європейських реформ (ISSN: 2418-4209 – друкована версія, 2418-4217 – он-лайн версія) – офіційному журналі Центру досліджень європейських реформ. Рішення оргкомітету про прийняття тез (статті) буде повідомлено протягом 10 робочих днів з моменту отримання рукописів. Розмір організаційного внеску за публікацію тез доповідей (статті) становить 60 євро (еквівалент у національній валюті). Докладну інформацію про способи оплати буде надіслано учасникам на електронну адресу після прийняття рукописів до публікації.

Кожен учасник конференції, праці якого будуть опубліковані, отримає сертифікат від Центру досліджень європейських реформ про його участь у конференції.

Адреса для листування: conference@email.lu

Детальна інформація: http://cers.eu.pn/

 

Організаційний комітет

 

Зразок оформлення

 

 

An Article Title: Times New Roman, Bold, 14-p Size

(Назва доповіді англ. мовою)

– Empty line – Пустий рядок –

Alexander A. Author (П.І.Б. автора англ. мовою)

Centre for European Reforms Studies, G.D. of Luxembourg (організація, країна англ. мовою)

e-mail: bulletin@email.lu, – Times New Roman, 12-p size

– Empty line – Пустий рядок –

Abstract: The abstract (100-200 words) should be a short summary that explains the main argument(s), topic(s) or findings of a manuscript….(Times New Roman, 10-p size) (англ. мовою)

– Empty line – Пустий рядок –

Keywords: keyword; ….. keyword. (Times New Roman, 10-p size). (англ. мовою)

– Empty line – Пустий рядок –

Основний текст – англ., укр. або рос. мовою, Times New Roman, 11 кеглем, одинарний інтервал, усі береги – 2 см. Посилання оформлюються у квадратних дужках [1, с. 73-74]. У разі посилання на декілька джерел, джерела розділяються крапкою з комою [2, с. 131-132; 3, с. 4-5].

Якщо ви цитуєте працю, виконану українською, російською або іншою мовою (у нелатинському алфавіті), таке джерело має бути транслітерованим в англійському алфавіті (див. приклад нижче). Також, переклад назв праць (назва статті, назва журналу, монографії і т.ін.) повинні бути вказані поруч з транслітерацією у квадратних дужках. Символи «//»,«/», «–», «№» не застосовуються.

При оформленні посилань після авторів джерела вказується рік публікації в дужках, назви журналів та монографій (і транслітерацію, і переклад) слід виділяти курсивом. Наприкінці в дужках наводиться оригінальна мова джерела (наприклад: (In Ukrainian) або (In Russian)). Див. приклад нижче.

Правильна транслітерація та належне оформлення посилань є доволі складним процесом, у тому числі для перевірки та редагування, тому рекомендується не обтяжувати список посилань зайвими джерелами, які не цитуються у рукописі.

– Empty line – Пустий рядок –

References:  

1. Yeskov, S.V. (2014) Pidstavy dlya vtruchannya u privatne spilkuvannya [Grounds of interference in private communication]. Naukovi zapysky Institutu zakonodavstva Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [The Scientific Proceedings of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine], 2014, No.1, pp.72-77. (In Ukrainian).

2. Zaiets, O.M. (2014) Protydiya pravoporushennyam u sferi strakhuvannya: porivnyalno-pravoviy aspect [Countering violations in the sphere of insurance: a comparative legal aspect]. Jurydychniy visnyk. Povitryane i kosmichne pravo [Law Herald. Air and space law], 2014, No.1, pp.130-134. (In Ukrainian).

3. Kerimov, D.A. (2001) Metodologiya prava: Predmet, funktsii, problemy filosofii prava [Methodology of Law:  Subject, Functions, Problems of Philosophy of Law]. Moscow: Avanta+. 560 p. (In Russian).

4. Warren, Samuel D. and Brandeis, Louis D. (1890), The Right to Privacy. Harvard Law Review, 1890, Vol. 4, No. 5, pp. 193-220.

5. Fukuyama, F. (2002) Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution.New York: Farrar, Straus and Giroux. 256 р.

6. Rothbard, Murray N. (2006) For a New Liberty: The Libertarian Manifesto. 2nd edition. Auburn, Alabama: Ludwig von Mises Institute.