Порядок денний спільного засідання відділів на 23 березня 2015 р.

mypictr_300x300(49)(1)Спільне засідання відділів

проблем модернізації господарського права та законодавства,

проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави

 

Місце проведення: м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 60, зала засідань (11-й поверх)

 

Порядок денний:

о 1200 годині

1. Обговорення дисертаційної роботи Малолітневої  В.К. на тему «Правове регулювання державних закупівель», виконаної в Інституті економіко-правових досліджень НАН України і поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – „господарське право, господарсько-процесуальне право”.

Рецензенти:

д.ю.н., проф. С.С. Валітов

к.ю.н., доц. О.В. Титова

 

о 1300 годині

2. Обговорення дисертаційної роботи Грудницького В.М. на тему «Правовий захист суб’єктів господарювання від зловживання монопольним (домінуючим) становищем», виконаної в Інституті економіко-правових досліджень НАН України і поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – „господарське право, господарсько-процесуальне право”.

Рецензенти:

д.ю.н., проф. О.П. Віхров

к.ю.н., доц. Г.В. Ільющенко

 

о 1400 годині

3. Обговорення дисертаційної роботи Переверзєвої Л.О. на тему «Правовий статус дочірніх підприємств», виконаної в Інституті економіко-правових досліджень НАН України і поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – „господарське право, господарсько-процесуальне право”.

Рецензенти:

д.ю.н., проф. О.П. Віхров

к.ю.н., доц. О.В.Титова