Вступ до аспірантури. Триває реєстрація для складання Єдиного вступного іспиту

До 29 травня триває реєстрація для участі в основній сесії Єдиного вступного іспиту.

Реєстрацію здійснює Приймальна комісія Інституту. 

Для успішної дистанційної реєстрації необхідно сформувати комплект сканованих копій або фотокопій реєстраційних документів:

  • заповненої заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом;
  • документа, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті-заяві;
  • документа, що підтверджує інформацію про  реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), або документа, що підтверджує причину невнесення до анкети-заяви інформації про РНОКПП;
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
  • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році;
  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника / вступниці;
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження вступних випробувань).

Комплект документів направляється на електрону пошту відповідального секретаря Приймальної комісії Інституту (antonsoshnykov@gmail.com).