22 грудня 2014 р. – чергове засідання вченої ради ІЕПД НАН України

Час початку засідання вченої ради ІЕПД НАН України – 12-00 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Розгляд заключного звіту за темою 3.1.10.45 “Правове забезпечення ефективного управління об’єктами публічної власності”

Доповідач: чл.-кор. НАПрН України В.А. Устименко

Рецензенти: д.ю.н. О.П. Віхров

д.ю.н. С.С. Валітов

д.е.н. І.В. Заблодська

2. Розгляд заключного звіту за темою 3.1.10.44 “Економіко-правові засади міського управління”

Доповідач: д.е.н. С.В. Богачов

Рецензенти: д.е.н. І.В. Заблодська

к.е.н. А.І. Землянкін

к.ю.н. М.М. Дутов

3. Розгляд рукопису монографії “Формування механізму діагностики регіонального соціуму: питання теорії і практики”

Доповідач: к.е.н. Е.Б. Бойченко

Рецензенти: д.е.н. С.В. Бурлуцький

д.е.н. С.Д. Лучик

д.е.н. О.В. Захарова

4. Розгляд рукопису монографії “Економічне регулювання регіонального розвитку: теорія, методологія, практика”

Доповідач: к.е.н. В.Ю. Медвідь

Рецензенти: д.е.н. І.В. Заблодська

д.е.н. В.Є. Лучик

д.е.н. Л.Л. Ковальська

5. Затвердження річного звіту про результати діяльності інституту у 2014 році

Доповідач: к.е.н. Н.О. Орлова

6. Затвердження та перезатвердження тем дисертаційних робіт

7. Різне