26 грудня 2023 року було укладено Меморандум про співробітництво між Інститутом економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України та Міністерством юстиції України

Предмет Меморандуму – наукова та науково-практична співпраця між сторонами у формуванні Міністерством юстиції України державної правової політики та модернізації господарського законодавства, утвердженні конституційних засад правового господарського порядку, господарсько-правовому забезпеченні формування й реалізації основних напрямів економічної політики держави, науково-методичному аналізі підготовки законодавчих пропозицій у сфері забезпечення поваги бізнесу до прав людини, забезпеченні дотримання і виконання зобов’язань, узятих за міжнародними договорами, зокрема щодо імплементації у національну правову систему норм економічної частини Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншого боку, участі у здійсненні моніторингу впровадження й аналізу ефективності ухвалених нормативно-правових актів у зазначених сферах регулювання відповідно до встановлених Меморандумом мети і принципів й у визначених ним формах і умовах співпраці.

Меморандум укладено задля налагодження співпраці та комплексної взаємодії органів державної влади і наукових організацій в умовах реформування юридичного сектору й державного управління в Україні, розширення та поглиблення наукової співпраці для розвитку української правової науки, підтримання й розширення сталих довготривалих стосунків задля ефективнішого використання спільних можливостей, які випливають із Конституції України, Закону України «Про правотворчу діяльність» тощо.

Науковці Академії та представники урядової структури узгодили кроки з практичної реалізації потенціалів сторін задля забезпечення руху України до ефективної правової демократичної держави.

Текст Меморандуму (завантажити)