Міжнародне підвищення кваліфікації

Завідуючий аспірантури і докторантури Інституту, старший науковий співробітник  відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Інституту, кандидат юридичних наук  СОШНИКОВ Антон Олександрович взяв участь у міжнародному підвищенні кваліфікації (вебінарі) на тему: «Неформальна освіта при підготовці магістрів та здобувачів докторів філософії (PhD) в країнах Європейського Союзу та Україні» (2-9 жовтня 2023 року).

Навчальне навантаження міжнародного підвищення кваліфікації (вебінару) становить 1,5 кредити ЄКТС (45 години): з них лекційних – 12 год., практичних – 20 год., самостійна робота – 13 годин.

Організатори вебінару: Науково-дослідний  Інститут Люблінського науково-технологічного парку  та  Міжнародна фундація науковців та освітян.