Про участь заступника директора з наукової роботи, доктора юридичних наук, професора Джабраілова Р.А. у засіданні Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій

8 грудня 2021 року відбулось засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, на якому серед питань порядку денного було розглянуто проєкт Закону України «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період» (реєстр. № 6013 від 09.09.2021, н.д. Р. Стефанчук, С. Кальченко, В. Медяник та інші).

Фото_2_Комітет_ВРУ_ІЕПД_08.12.2021

Під час засідання головою Комітету н.д. Бабаком С.В. було наголошено на тому, що на законопроєкт № 6013 надійшли пропозиції від широкого кола зацікавлених установ та організацій, як-то органів державної влади, Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України, громадських організацій. Було оголошено письмово висловлену позицію Міністерства освіти і науки України щодо уточнення окремих положень законопроєкту та заслухано представника Міністерства юстиції України.

Додатково, під час розгляду законопроєкту № 6013, із доповіддю виступив заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», доктор юридичних наук, професор Джабраілов Р.А.

Фото_1_Комітет_ВРУ_ІЕПД_08.12.2021

В основу доповіді було покладено ключові положення наукового експертного висновку, підготовленого Робочою групою, створеною на підставі розпорядження директора Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України» від 22.09.2021 р. № 8/21, у складі:

В.А. Устименко (голова Робочої групи, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПрН України, д-р юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, директор Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України»);

Р.А. Джабраілов (заступник голови Робочої групи, д-р юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України»);

О.Ю. Ілларіонов (секретар Робочої групи, заступник зав. відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України»);

Т.С. Гудіма (д-р юридичних наук, заступник зав. відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України»);

І.В. Заблодська (д-р економічних наук, професор, директор Луганської філії Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України»);

О.Р. Зельдіна (д-р юридичних наук, професор, завідувачка сектору проблем реалізації господарського законодавства відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України»);

В.О. Коверзнев (д-р юридичних наук, професор, старший науковий співробітник відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», заступник голови Деснянського районного суду м. Чернігова);

В.Г. Олюха (д-р юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України»);

В.В. Рєзнікова (д-р юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», завідувачка кафедри господарського права та господарського процесу Інституту права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка);

Н.В. Єремєєва (канд. юридичних наук, завідувач відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України»);

О.А. Трегуб (канд. юридичних наук, науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України».

Зокрема, спираючись на науковий експертний висновок, у промові було наголошено на ризиках, які створює законопроєкт № 6013 для економіки України, в цілому, та, зокрема, освітньої і наукової сфери. Увагу присутніх на засіданні було акцентовано на проблемах, які створюватиме законопроєкт, у разі його ухвалення, у частині:

визначення правового режиму майна закладів освіти державної та комунальної форми власності, що зумовлено запланованим скасуванням правових титулів права господарського відання та оперативного управління із закріпленням державного та комунального майна на праві власності за такими закладами. Вказане, як було відзначено у доповіді, створює передумови для прихованої приватизації об’єктів права державної та комунальної власності;

унеможливлення діяльності виробничо-орієнтованих наукових установ, які функціонують у організаційно-правовій формі науково-дослідних, дослідно-конструкторських, конструкторсько-технологічних, дослідно-технологічних та проектно-конструкторських підприємств та організацій. Адже законопроєкт № 6013 передбачає припинення існування організаційно-правового форми «підприємство» із відповідною ліквідацією існуючих чи перетворенням у господарські товариства як суб’єктів підприємництва. Звісно, як було наголошено у виступі, для виробничо-орієнтованих наукових установ профільною виступає діяльність з впровадження наукових розробок, а не здійснення підприємницької діяльності. Відповідно, було висловлено застереження про те, що перетворення у господарське товариство, яке є суб’єктом підприємництва, унеможливить діяльність виробничо-орієнтованих наукових установ.

Крім того, на завершення виступу, було особливо наголошено на тому, що законопроєкт № 6013 не має чітко визначеної мети та предмету правового регулювання, не відповідає «критеріям якості закону» (які є показниками дотримання принципу юридичної визначеності: ефективність мети і засобів правового регулювання, несуперечливість такого регулювання, розумність та логічність закону, чіткості, зрозумілості, однозначності правових норм), суперечить очікуванням суспільства та бізнесу у сталості та прогнозованості розвитку правової системи, не має прогнозу регуляторного впливу та насідків для економіки України, не забезпечено його публічне обговорення як регуляторного акта, відсутній аналіз регуляторного впливу законопроєкту № 6013, не проведено експертизу законопроєкту № 6013 з боку уповноваженого органу щодо здійснення державної регуляторної політики, як це передбачено ст. 30 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року, не оприлюднено звіт про відстеження результативності Господарського кодексу України, як регуляторного акта, скасування якого передбачено законопроєктом № 6013 тощо.

За підсумками розгляду законопроєкту № 6013, Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій було вирішено:

  1. Рекомендувати Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, визначеного головним з підготовки проєкту Закону «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період» (реєстр. № 6013 від 09.09.2021), врахувати зазначені вище пропозиції та зауваження, а також викладені в експертних висновках, що додаються, зокрема в частині питань освіти, науки та інновацій, та визначитись з урахуванням можливостей доопрацювання законопроєкту відповідно до статті 116 Регламенту Верховної Ради України.
  2. Направити Рішення Комітету разом з експертними висновками до законопроєкту реєстр. № 6013 до Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку, визначеного головним з підготовки даного питання.
  3. Контроль за виконанням цього Рішення Комітету покласти на Голову Комітету С.В. Бабака.

Сподіваємося, що у процесі доопрацювання проєкту Закону України «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період» за подальшої науково-експертної підтримки Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» буде забезпечено дотримання принципу верховенства права та врахування інтересів держави і суспільства під час визначення моделі правового регулювання підприємницьких відносин.

З більш детальною інформацією про підсумки засідання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій можна ознайомитися на веб-сайті Комітету за посиланнями: http://kno.rada.gov.ua/documents/zasid/75790.html; http://kno.rada.gov.ua/news/main_news/75792.html