В Інституті продовжено серію видань пам’яті академіка В.К. Мамутова

У ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України» продовжено серію видань пам’яті академіка В.К. Мамутова. В 2019 році в Інституті були започатковані іменні читання пам’яті Валентина Карловича, які неодмінно привертали і продовжують привертати науковий інтерес спільноти господарсько-правової науки. У 2020 та 2021 роках відбулися Другі та Треті наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова, спрямовані на підтримання дослідницького інтересу до його творчої спадщини, висвітлення актуальних проблем господарського та господарсько-процесуального права, подальшої кодифікації та рекодифікації господарського законодавства, забезпечення інтеграції України в Європейський економіко-правовий простір тощо. Дійсно, з огляду на серію читань та виданих збірок за їх підсумками можна говорити про те, що кодифікація знань не менш важлива за кодифікацію законодавства, адже перше слугує якісним наповненням другого. Крім того, у збірках оцінюються сучасні законотворчі ініціативи, надаються відповіді на актуальні загрози декодифікації господарського законодавства, зокрема і скасування Господарського кодексу України, окрема увага приділена узгодженню господарського законодавства з цивільним, екологічним, земельним, природоресурсним законодавством тощо.

P11101-135444

Співорганізаторами за традицією виступають провідні кафедри господарсько-правового спрямування України, що сприяє як висвітленню наукових досягнень цих кафедр, так і синергії відповідних досліджень з науковими установами, іншими кафедрами по всій країні. Так, Другі наукові читання були проведені у партнерстві з кафедрою господарського права та господарського процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2020 рік), а Треті – у партнерстві з кафедрою господарського права та процесу Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України (2021 рік). В 2022 році відповідна традиція буде продовжена.

P11101-135536

Перші наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова http://www.iepd.kiev.ua/wp-content/uploads/2019/04/Zbirka-08-02-2019.pdf

Другі наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова http://www.iepd.kiev.ua/wp-content/uploads/2020/07/Mamutov-2_Zbirka-03-07-2020.pdf

Треті наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова http://www.iepd.kiev.ua/wp-content/uploads/2021/10/Mamutov-3-Readings1.pdf