Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників (до 14.12.2020)

Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» (Україна, фактична адреса: 03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, буд. 2, оф. 323, тел. (044) 200-55-68; юридична адреса: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60, оф. 201, тел. (044) 200-55-68; e-mail: office.iepd@nas.gov.ua; http://www.iepd.kiev.ua/) відповідно до Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у Державній установі «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад наукових працівників:

Вакантні посади:

 • провідний науковий співробітник відділу економіко-правових проблем містознавства (1 вакансія);
 • провідний науковий співробітник відділу проблем модернізації господарського права та законодавства (1 вакансія);
 • науковий співробітник сектору проблем реалізації господарського законодавства відділу проблем модернізації господарського права та законодавства (1 вакансія).

Вимоги до учасників конкурсу:

 • вища освіта з відповідного напряму підготовки не нижче другого (магістерського) рівня та залежно від посади наукового працівника:
 • мати науковий ступінь та вчене звання з відповідного наукового напряму;
 • мати досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді (далі – досвід);
 • мати наукові та/або навчально-методичні праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (далі –публікації) та/або бути автором (співавтором), за темою, що відповідає науковому напряму вакантної посади, або автором (співавтором) та власником (співвласником) діючих патентів на винахід та/або корисну модель, за темою, що відповідає науковому напряму вакантної посади.

Провідного наукового співробітника – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше семи років досвіду, за останні сім років не менше семи публікацій за темою, що відповідає науковому напряму вакантної посади, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

Наукового співробітника – доктор філософії (кандидат наук), який  має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій, за темою, що відповідає науковому напряму вакантної посади,  та/або патентів.

Перелік необхідних документів, що подаються особисто до відділу кадрів або надсилає поштою для участі у конкурсі:

 • письмова заява на ім’я директора Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» про участь у конкурсі, написану власноруч (завантажити);
 • копію документа, що посвідчує особу;
 • заповнену особову картку (встановленого зразка);
 • автобіографію;
 • копію трудової книжки (за наявності);
 • копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка або тимчасового посвідчення (для військовозобов’язаних);
 • перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (завантажити);
 • письмова згода на обробку персональних даних (завантажити).

Кандидати, які працюють на наукових посадах в Державній установі «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» подають лише заяву про участь у конкурсі.

Додатково кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту; досвід роботи; професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо); особистий внесок у розроблення сучасних методологій та методик виконання досліджень і розробок; володіння сучасними методами та методологіями досліджень і розробок; досвід участі у підготовці звітних матеріалів про виконання досліджень і розробок, проведення експертизи за міжнародними програмами, звітів за результатами експертних оцінювань (peer review); участь в редколегіях міжнародних видань, членство у міжнародних фахових товариствах; наявність Державної премії України в галузі науки і техніки, премій Національної академії наук України імені видатних учених України, інших наукових відзнак, у тому числі міжнародних; рівень володіння іноземною мовою (іноземними мовами).

Строк подання заяв та документів:  до 14 грудня 2020 року.

Адреса прийняття документів: Відділ кадрів Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», 03057, м. Київ, вул. Марії Капніст, буд. 2, оф. 323.

Телефон:  (044) 200-55-68

Е-mail: office.iepd@nas.gov.ua

Уповноважена особа для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу: Волкова Анастасія Олександрівна – начальник відділу кадрів Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України».