Увага! Інститут економіко-правових досліджень змінив платіжні реквізити

Згідно з Розпорядженням Президії НАН України від 14.07.2014 р. № 477 «Про затвердження змін до статуту Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України» Інститут економіко-правових досліджень НАН України (далі – ІЕПД НАН України) змінив місцезнаходження, зокрема адміністративно-територіальну одиницю та контролюючий орган, в якому перебував на обліку як платник податків.

Відповідно до вищезазначеного Розпорядження Президії НАН України від 14.07.2014 р. № 477 місцезнаходження ІЕПД НАН України: бульвар Тараса Шевченка, 60, м. Київ, 01032, Україна. Е-mail: office.iepd@nas.gov.ua

ЗА  ПЛАТНІ  ПОСЛУГИ [1]

ОТРИМУВАЧ:                        ІЕПД НАН України

Код:                                        13530946

БАНК  ОТРИМУВАЧА:          ДКСУ м. Київ

Код банку:                              820172

Рахунок №:                            UA158201720313271001201017562

Призначення платежу: [2][3][4][5][6][7]

Посилання на сторінку для здійснення оплати послуг[1] БКУ (п.4. ст..13),  ЗУ від 29.06.2004 № 1911 «Про особливості правового режиму діяльності Національної академії наук України, галузевих академій наук та статусу їх майнового комплексу»,  ПКМУ від 28 липня 2003 р. N 1180 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами»

[2] За проведення науково-дослідних робіт відповідно договору №__ від ______, у тому числі пдв ____грн. (або без пдв)

[3] За проведення науково-технічної експертизи відповідно до договору  (або лист) №__ від ______, у тому числі пдв ____грн.

[4] За надання консультацій з питань наукових досліджень (та/або їх організації, наукового обслуговування) відповідно до договору  (або лист) №__ від ______, у тому числі пдв ____грн.

[5]За підготовку понад державне замовлення аспіранта (або докторанта, або здобувача) П.І.Б. відповідно договору №__ від ______, без пдв

[6] За прийом кандидатського іспиту у аспіранта (або докторанта, або здобувача) П.І.Б.   відповідно до договору  (або лист) №__ від ______, без  пдв

[7] За організацію, підготовку до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук та його проведення відповідно до договору №__ від ______, у тому числі пдв ____грн.