Видання Інституту


Матеріали, що розміщено на цій сторінці, є власністю їх авторів і призначені виключно для ознайомлення. Під час відтворення текстів або їх частин посилання на вихідні дані відповідного видання є обов’язковим

Google Scholar

2024 рік

Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни й повоєнного відновлення: Збірник матеріалів ІІІ-го Всеукраїнського конкурсу наукових робіт. За заг. ред. Устименка В.А.; ред.-упоряд. Санченко А.Є. Київ: Компанія„ВАІТЕ“, 2024. 422 с. ISBN 978-617-14-0207-2

Збірник містить матеріали наукових й експертних досліджень з питань бізнесу та прав людини під час війни та повоєнного відновлення, що підготовлені учасниками ІІІ-го Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених, присвяченого 75-річчю Загальної декларації прав людини, а також провідними вітчизняними науковцями й експертами. Висвітлюються теоретичні та практичні аспекти проблем, охоплених темою Конкурсу, й можливих їх рішень з метою гарантування забезпечення та належного захисту прав людини державною і місцевою владою та суб’єктами господарювання під час правового режиму воєнного стану, відновлення й сталого розвитку України у повоєнний період. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів різних спеціальностей закладів вищої освіти, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фахівців-практиків, суб’єктів господарювання та їх об’єднань, широкої зацікавленої громадськості.

2023 рік

Розвиток України в умовах мілітарного впливу: соціально-правові, економічні та екологічні аспекти : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 28 березня 2023 р.). У 2-х томах. Том 1. За заг. ред. Устименка В.А.; ред.-упоряд.: Градобоєва Є.С., Ілларіонов О.Ю., Санченко А.Є. Київ: ВАІТЕ, 2023. 464 с. ISBN 978-617-14-0140-2. ISBN 978-617-14-0099-3.

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток України в умовах мілітарного впливу: соціально-правові, економічні та екологічні аспекти», яку ініційовано Державною установою «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» та проведено 28 березня 2023 року спільно з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Національною академією правових наук України, Програмою розвитку ООН в Україні, українськими і зарубіжними громадськими організаціями за фінансової підтримки Уряду Японії. Представлено результати науково-практичних досліджень із пропозиціями і рекомендаціями щодо розвитку соціально-економічної та екологічної сфер на тлі мілітарного впливу. Враховано нові підходи до формування системи правових методів і засобів забезпечення економічної безпеки країни, діяльності суб’єктів господарювання за воєнних загроз і релокації, захисту прав людини у сфері господарювання в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення, покращення раптово враженого війною суспільного добробуту та захисту довкілля, що зазнає багатоаспектного негативного впливу. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів різних спеціальностей закладів вищої освіти, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фахівців-практиків, суб’єктів господарювання та їх об’єднань, широкої зацікавленої громадськості.

Підготовлено за сприяння Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні в межах проєкту «Належна обачність щодо прав людини в глобальних ланцюгах постачання: впровадження Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини для справедливого поновлення», що реалізується в Україні за фінансової підтримки Уряду Японії. З виданням можна ознайомитися за посиланням: https://hozpravoreposit.kyiv.ua/handle/765432198/213.

Розвиток України в умовах мілітарного впливу: соціально-правові, економічні та екологічні аспекти : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 28 березня 2023 р.). У 2-х томах. Том 2. За заг. ред. Устименка В.А.; ред.-упоряд.: Градобоєва Є.С., Ілларіонов О.Ю., Санченко А.Є. Київ: ВАІТЕ, 2023. 296 с. ISBN 978-617-14-0141-9. ISBN 978-617-14-0099-3.

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток України в умовах мілітарного впливу: соціально-правові, економічні та екологічні аспекти», яку ініційовано Державною установою «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» та проведено 28 березня 2023 року спільно з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Національною академією правових наук України, Програмою розвитку ООН в Україні, українськими і зарубіжними громадськими організаціями за фінансової підтримки Уряду Японії. Представлено результати науково-практичних досліджень із пропозиціями і рекомендаціями щодо розвитку соціально-економічної та екологічної сфер на тлі мілітарного впливу. Враховано нові підходи до формування системи правових методів і засобів забезпечення економічної безпеки країни, діяльності суб’єктів господарювання за воєнних загроз і релокації, захисту прав людини у сфері господарювання в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення, покращення раптово враженого війною суспільного добробуту та захисту довкілля, що зазнає багатоаспектного негативного впливу. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів різних спеціальностей закладів вищої освіти, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фахівців-практиків, суб’єктів господарювання та їх об’єднань, широкої зацікавленої громадськості.

Підготовлено за сприяння Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні в межах проєкту «Належна обачність щодо прав людини в глобальних ланцюгах постачання: впровадження Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини для справедливого поновлення», що реалізується в Україні за фінансової підтримки Уряду Японії. З виданням можна ознайомитися за посиланням: https://hozpravoreposit.kyiv.ua/handle/765432198/214.

Четверті наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова (м. Київ-Одеса, 30 червня 2023 р.). Наук. ред. В.А. Устименко. Київ-Одеса-Чернігів : Десна Поліграф, 2023. 256 с. ISBN 978-617-8145-00-2.

Видання містить тези виступів учасників Четвертих наукових читань пам’яті академіка В.К. Мамутова (м. Київ-Одеса, 30 червня 2023 р.). Розглядаються науково-творча спадщина академіка Національної академії наук України та Національної академії правових наук України Валентина Карловича Мамутова, актуальні та найбільш сучасні питання правового забезпечення господарських відносин в Україні та за кордоном, новітні тенденції у господарському процесі, шляхи модернізації та рекодифікації господарського законодавства в контексті стратегічного курсу України щодо реалізації положень Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Захід проведено за технічної підтримки Ресурсного Центру соціально-правової та професійної підтримки співробітників переміщених ЗВО/наукових установ (створений за підтримки Офісу Ради Європи в Україні). Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, юристів-практиків. З виданням можна ознайомитися за посиланням: https://hozpravoreposit.kyiv.ua/handle/765432198/195.

Кірін Р.С. Актуальні проблеми урбоекологічного права: монографія / НАН України. Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України». Київ, Дніпро: Журфонд,, 2023. 351 с. DOI: https://doi.org/10.35668/978-617-14-0043-6. ISBN 978-617-14-0043-6

Досліджено актуальні проблеми урбоекологічного права. Розкрито науково-методологічні засади формування урбоекологічного права та права урбоекологічної безпеки. Проаналізовано стан, проблеми та напрями розвитку правового регулювання урбоекологічних відносин в умовах європейської інтеграції, відкритості міста, мілітарного впливу на довкілля. Розглянуто актуальні проблеми окремих інститутів урбоекологічного права та окремих видів екологічних правовідносин. Для науковців, викладачів, аспірантів, юристів-практиків, студентів закладів вищої освіти, працівників правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування. З монографією можна ознайомитися за посиланням: https://hozpravoreposit.kyiv.ua/handle/765432198/186.

Бізнес і права людини в Україні: проблеми та рішення під час війни і повоєнного відновлення / збірник матеріалів ІІ-го Всеукраїнського конкурсу наукових робіт / за заг. ред. Устименка В.А.; ред.-упоряд. Санченко А.Є., Градобоєва Є.С., упоряд. Єршов В.В. – Київ: ВАІТЕ, 2023. – 408 с. 

Збірник містить матеріали наукових і експертних досліджень з питань бізнесу та прав людини під час війни і повоєнного відновлення, що підготовлені учасниками ІІ-го Всеукраїнського конкурсу наукових робіт здобувачів вищої освіти та молодих вчених, присвяченого 25-річчю заснування інституції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також провідними вітчизняними науковцями й експертами. Висвітлюються теоретичні та практичні аспекти різнобічних проблем і можливих рішень щодо гарантування забезпечення та належного захисту комплексу прав людини державною і місцевою владою та суб’єктами господарювання під час правового режиму воєнного стану в Україні, відновлення і сталого розвитку нашої держави у повоєнний період. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів різних спеціальностей закладів вищої освіти, працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фахівців-практиків, суб’єктів господарювання та їх об’єднань, широкої зацікавленої громадськості. Посилання для завантаження збірника в pdf: http://hozpravoreposit.kyiv.ua/handle/765432198/178.

  2022 рік

Соціально відповідальне ведення бізнесу – складова сталого розвитку / збірник матеріалів за результатами Всеукраїнського конкурсу наукових робіт / за заг. ред. Устименка В.А.; ред.-упоряд. Санченко А.Є.; упоряд. Сошников А.О., Токунова А.В. Київ, 2022. 395 с. ISBN 978-966-02-9928-3.

Збірник містить матеріали наукових і експертних робіт з питань бізнесу та прав людини, які підготовлені учасниками Всеукраїнського конкурсу здобувачів вищої освіти і молодих вчених з нагоди 30-ї річниці Незалежності України та провідними вітчизняними і зарубіжними експертами. Роботи висвітлюють теоретичні й практичні аспекти проблематики соціально відповідального ведення бізнесу в Україні та світі, що стосуються різних галузей науки і сфер життєдіяльності суспільства, реалізації Україною міжнародних зобов’язань і досягнення Цілей сталого розвитку. Для науковців, викладачів, аспірантів та студентів різних спеціальностей закладів вищої освіти, працівників органів державної влади і органів місцевого самоврядування, фахівців-практиків і суб’єктів господарювання, широкої зацікавленої громадськості.  Посилання для завантаження збірника в pdf: http://hozpravoreposit.kyiv.ua/handle/765432198/167.

Сучасна державна екологічна політика і безпека суверенної України: проблеми та перспективи правового забезпечення (до 30-ї річниці Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та до 20-ї річниці Закону України «Про нафту і газ»): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 28 січня 2022 р.). Наук. ред. В. Устименко. Чернігів: Десна Поліграф, 2022. 216 с. 

Видання містить тези виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна державна екологічна політика і безпека суверенної України: проблеми та перспективи правового забезпечення (до 30-ї річниці Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та до 20-ї річниці Закону України «Про нафту і газ»)» (м. Київ, 28 січня 2022 р.). Розглядаються проблеми та перспективи правового забезпечення сучасної державної екологічної політики і безпеки суверенної України, формування, становлення, системність нафтогазового права і законодавства, економіко-правове забезпечення відновлення сфери життєдіяльності міста на постконфліктних територіях, економіко-правовий вимір модернізації системи екологічної безпеки міста та інші питання. Захід проведено в рамках виконання тем НДР «Економіко-правові засоби вторинного ресурсокористування в енергетиці» (0120U100654) та «Модернізація системи екологічної безпеки міста: економіко-правовий вимір» (0120U100653) за технічної підтримки Ресурсного Центру соціально-правової та професійної підтримки співробітників переміщених ЗВО/наукових установ (створений за підтримки Офісу Ради Європи в Україні). Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, юристів-практиків. ISBN 978-617-8020-63-7. Посилання для завантаження монографії в pdf: http://hozpravoreposit.kyiv.ua/handle/765432198/162.

Cover

Кірін Р.С. Право безпеки на постконфліктних територіях: сучасний стан, проблеми, сталий розвиток : монографія / НАН України. Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України». Київ, Дніпро: Журфонд, 2022. 408 с. 

Досліджено сучасний стан, проблеми та перспективи правового забезпечення безпеки на постконфліктних територіях в умовах сталого розвитку. Проаналізовано національні, європейські та міжнародні нормативно-правові акти енергетичного, гуманітарного, житлово-комунального, муніципального та екологічного законодавства. Розглянуто наявний досвід у сфері відновлення життєдіяльності міст, що зазнали впливу воєнних дій. Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на реформування правового регулювання відносин соціальної, виборчої, культурної, економічної, енергетичної, протимінної та екологічної безпеки на постконфліктних територіях. Для науковців, викладачів, аспірантів, юристів-практиків, студентів закладів вищої освіти, працівників правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування. ISBN 978-966-02-9865-1. Посилання для завантаження монографії в pdf: http://hozpravoreposit.kyiv.ua/handle/765432198/150.

  2021 рік

_

Аерокосмічний моніторинг археологічного ландшафту: правові та організаційні засади: монографія. Київ: Норма права, 2021. 210 с. 

Монографія присвячена обґрунтуванню та концептуалізації міждисциплінарного підходу до відносин з організації використання дистанційного зондування Землі для дослідження й охорони археологічної спадщини України, а також визначенню напрямів вдосконалення правового регулювання у цій сфері. У роботі проаналізовано сучасний стан та перспективи розвитку законодавства України стосовно охорони та дослідження об’єктів археологічної спадщини, а також представлені результати практичної моніторингової роботи з використанням аерокосмічної зйомки, що передбачали: 1) фіксацію стану збереження пам’яток національного значення; 2) дослідження зон розмиву дніпровських водосховищ. Монографія є результатом реалізації наукового проєкту «Правові та організаційні аспекти використання аерокосмічної зйомки для дослідження й охорони археологічної спадщини України», виконуваного в межах Програми НАН України «Гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки 2020–2021 рр.». Робота узагальнює вже представлені для обговорення, так і раніше не опубліковані результати дослідження. ISBN 978-617-7850-49-5. Посилання для завантаження монографії в pdf: http://hozpravoreposit.kyiv.ua/handle/765432198/163.

Mono_logo_2021Території пріоритетного розвитку як інструмент вирішення соціально-економічних проблем Донецької та Луганської областей: монографія / Устименко В.А., Зельдіна О.Р., Гостєва О.Ю., Гришко В.В. / під заг. ред. О.Р. Зельдіної. Київ: НАН України, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», 2021. 104 с.

У монографії розглянуто законодавство України, на основі якого здійснювалась господарська діяльність на територіях пріоритетного розвитку в Україні у 1998–2005 рр. Проаналізовано особливості управління, пільги та гарантії для інвесторів на територіях пріоритетного розвитку. Обґрунтовано доцільність оновлення законодавства України щодо територій пріоритетного розвитку з метою застосування даного режиму господарювання для залучення інвесторів та вирішення соціально-економічних проблем Донецької та Луганської областей на сучасному етапі. Проаналізовано проєкт Закону України «Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Донецькій та Луганській областях», який підготовлено авторським колективом. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і економічних спеціальностей закладів вищої освіти, юристів-практиків, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування. ISBN 978-966-02-9860-6. Посилання для завантаження в pdf: http://hozpravoreposit.kyiv.ua/handle/765432198/149.

Pravova_obl_316x208_70ekz_var_2Правова модель сталого розвитку України: монографія / під заг. ред. чл.-кор. НАН України В.А. Устименка. Київ : НАН України, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», 2021. 296 с.

У монографії висвітлено методологічні засади формування правової моделі сталого розвитку України. Наведено характеристику окремих елементів інституціонального забезпечення формування правової моделі сталого розвитку України. Визначено особливості формування інвестиційно-інноваційної складової правової моделі сталого розвитку України. Аргументовано першочерговість імплементації міжнародно-правових засад доступу до суду як гарантійного механізму у структурі правової моделі сталого розвитку України. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і економічних спеціальностей закладів вищої освіти, юристів-практиків, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування. ISBN 978-966-02-9858-3. Посилання для завантаження монографії в pdf: http://hozpravoreposit.kyiv.ua/handle/765432198/148.

_

Видання містить тези виступів учасників круглого столу «Економіко-правові засоби вторинного ресурсокористування в енергетиці: матеріали круглого столу» (м. Київ, 16 вересня 2021 р.). Розглядаються основні напрями правового забезпечення вторинного ресурсокористування та планування в енергетиці, засоби стимулювання вторинного ресурсокористування в енергетиці (державна допомога та ін.), правовий режим окремих вторинних ресурсів, що утворюються при розробці вугільних родовищ (відвали, терикони, газ-метан тощо) та діяльності підприємств деревообробної промисловості, а також загальні проблеми переходу до економіки замкненого циклу (циркуляційної економіки) з урахуванням досвіду Європейського Союзу. Захід проведено в рамках теми НДР «Економіко-правові засоби вторинного ресурсокористування в енергетиці» (І кв. 2020 р. – ІІ кв. 2022 р.) та за технічної підтримки Ресурсного Центру соціально-правової та професійної підтримки співробітників переміщених закладів вищої освіти і наукових установ при Державній установі «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» (створений за підтримки Офісу Ради Європи в Україні). Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, юристів-практиків у відповідній галузі економіки. ISBN 978-966-02-9836-1. Посилання для завантаження в pdf: http://hozpravoreposit.kyiv.ua/handle/765432198/147.

Postkonflikt_obl_313x208_70ekz_var1Економіко-правове забезпечення відновлення сфери життєдіяльності міста на постконфліктних територіях: монографія / під заг. ред. чл.-кор. НАН України В.А.Устименка. Київ: НАН України, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», 2021. 248 с.

У монографії висвітлено економіко-організаційні особливості функціонування та визначено пріоритети відновлення сфери життєдіяльності міста на постконфліктних територіях. Наведено характеристику окремих елементів інституціонального забезпечення відновлення сфери життєдіяльності міста на постконфліктних територіях. Запропоновано шляхи вирішення окремих гуманітарних проблем у містах на постконфліктних територіях. Визначено напрями підвищення екологічної безпеки як основи сталого розвитку сфери життєдіяльності міста на постконфліктних територіях. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і економічних спеціальностей закладів вищої освіти, юристів-практиків, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування. ISBN 978-966-02-9859-0.

3 Sci Readings logoТреті наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова (м. Київ, 20липня 2021 р.). Наук. ред. В.А. Устименко. Київ-Ірпінь: НАН України; ДУ «ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України», 2021. 296 с.

Видання містить тези виступів учасників Третіх наукових читань пам’яті академіка В.К. Мамутова (м. Київ, 20 липня 2021 р.). Розглядаються науково-творча спадщина академіка Національної академії наук та Національної академії правових наук України Валентина Карловича Мамутова, актуальні та найбільш сучасні питання правового забезпечення господарських відносин в Україні та за кордоном, новітні тенденції у господарському процесі, шляхи модернізації та рекодифікації господарського законодавства в контексті стратегічного курсу України щодо реалізації положень Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Захід проведено за технічної підтримки Ресурсного Центру соціально-правової та професійної підтримки співробітників переміщених ЗВО/наукових установ (створений за підтримки Офісу Ради Європи в Україні). Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, юристів-практиків. ISBN 978-966-02-9665-7.

12

Снимок экрана 2021-06-24 в 12.20.44Атрактивність та комфортність територій України (регіонів, міст й об’єднаних територіальних громад): матеріали міжнародної науково-практичної конференції (31 травня 2021 р., м. Київ). Наук. ред. І.В. Заблодська. Київ: НАН України. ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», 2021. 162 с.

У матеріалах конференції зібрані результати обміну думками та дискусії щодо атрактивності та комфортності територій. Автори тез доповідей з України, Індії, Польщі та Люксембургу висвітлили теоретичні та практичні аспекти розвитку локальних територій різних країн та рівнів. Приділено увагу особливостям їх позиціонування, брендінгу та інструментам формування привабливості міст та регіонів. Досліджено проблемні питання формування та оцінки атрактивності територій, її впливу на спроможність територіальних громад та рівень життя населення. Розглянуто дискусійні аспекти просторового планування та фінансового забезпечення в умовах децентралізації, смартспеціалізації та застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Висвітлено окремі напрями забезпечення конкурентоспроможності в умовах пандемії Covid-19 та підтримки клієнтоорієнтованості українських виробників. Для керівників і спеціалістів органів місцевого самоврядування, представників об’єднаних територіальних громад, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів, інших осіб, зацікавлених в розвитку територій. ISBN 978-966-02-9617-6.

12

ОбложкаЗабезпечення права доступу до суду учасникам економічних відносин : монографія / НАН України. Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України». Київ, 2021. 168 с.

Проаналізовано міжнародні правові акти та рішення Європейського суду з прав людини, в яких сформульовано стандарти забезпечення усім особам права доступу до суду. Розглянуто основні засади здійснення судочинства господарськими судами України та розкрито їх правову сутність. Визначено співвідношення понять «судочинство» і «правосуддя»; запропоновано авторське формулювання категорії «верховенство права» та окреслено її основні елементи; розкрито правову природу принципу справедливості та його різновиди; досліджено критерії визначення розумності строків розгляду справи судом. Окреслено напрями удосконалення та розвитку законодавства України у сфері забезпечення доступу до правосуддя. Для науковців, викладачів, аспірантів, юристів-практиків, адвокатів, суддів, студентів закладів вищої освіти юридичної спеціалізації. ISBN 978-966-02-9590-2.

Visnovok_obl_307x208_250ekz_var2_v_rabotu-2Науково-експертний висновок до Концепції оновлення Цивільного кодексу України: брошура / під заг. ред. члена-кореспондента НАН України В.А. Устименка. Київ : НАН України, ДУ «Інститут економіко- правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», 2021. 112 с.

5 січня 2021 року Перший заступник Голови Верховної Ради України Р.О. Стефанчук запросив фахівців до обговорення проєкту Концепції оновленняЦивільного кодексу України. Відповідне звернення було розміщене на сторінці у Facebook (https://m.facebook.com/stefanchuk.official/posts/420425702709269). Проєкт Концепції оновлення Цивільного кодексу України розміщено за посиланням: bit.ly/3rXx3a4. Реагуючи на це звернення, група експертів, предметом досліджень яких є питання правового регулювання економічних відносин, здійснили науковий аналіз зазначеної Концепції з урахуванням положень чинного законодавства України та сформулювали пропозиції щодо її вдосконалення. Науково-експертний висновок до Концепції оновлення Цивільного кодексу України було схвалено на розширеному засіданні Координаційного бюро з проблем правових основ підприємницької діяльності, господарського та комерційного права Відділення екологічного, господарського та аграрного права НАПрН України (протокол No 3 від 09.04.2021 р.). Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і економічних спеціальностей закладів вищої освіти, юристів-практиків, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування. ISBN 978-966-02-9596-4.

2020 рік

Pravove_obl_307x208_70ekz_var2_v_rabotu

Правове забезпечення дотримання соціально-економічних прав людини на засадах ідеології нової якості життя: монографія / під заг. ред. В.А. Устименка. Київ : НАН України, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», 2020. 112 с.

У монографії висвітлено сучасний стан та визначено перспективи вдосконалення правових засад розподілу доходів в Україні. Виявлено особливості правового регулювання соціально відповідальних публічних закупівель в умовах становлення нової якості життя. Визначено особливості впливу кредитної діяльності фінансових установ на якість життя населення. Обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення правового забезпечення дотримання соціально-економічних прав людини шляхом підвищення ефективності поводження з відходами. Наведено особливості забезпечення внутрішньо переміщених осіб доступним житлом крізь призму ідеології нової якості життя.Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і економічних спеціальностей закладів вищої освіти, юристів-практиків, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування. ISBN 978-966-02-9517-9.

12

12

On web 2Системи галузей права в умовах глобальних екологічних викликів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 листопада 2020 р., м. Київ). Наук. ред. В.А. Устименко. НАН України. ДУ «Інститут економіко- правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України». Київ, 2020. 200 с.

У виданні представлені тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Системи галузей права в умовах глобальних екологічних викликів, яка організована та проведена Державною установою «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України» (27 листопада 2020 р., Ресурсний Центр соціально-правової та професійної підтримки співробітників переміщених ЗВО/наукових установ, м. Київ). Метою конференції було створення науково-практичної платформи для обміну думками та дискусії щодо проблем та перспектив правового регулювання соціально-екологічних, санітарно-епідеміологічних і суміжних відносин в умовах сталого розвитку України. Необхідність переходу до принципів сталого розвитку, визначених міжнародними та національними нормативними документами, зміни в структурі економіки та підходів до участі держави у відповідних процесах, впровадження принципів екологізації законодавства, в умовах глобальної пандемії коронавірусу COVID-19, що змінила усталений спосіб життя в Україні, пов’язані з цим правові проблеми, обумовлюють необхідність звернення до досліджень соціально-екологічних та санітарно-епідеміологічних науково-практичних аспектів систем галузей права України. Географія резиденцій авторів тез та учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції: м. Київ, Дніпро, Одеса, Львів, Харків, Вінниця, Хмельницький, Кривий Ріг, Сєвєродонецьк (Україна), та м. Бельсько-Бяла (Польща). Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, юристів-практиків, державних службовців. ISBN 978-966-02-9506-3.

12

Post on webСфера життєдіяльності міста: економіко-правові проблеми постконфліктного відновлення: матеріали Круглого столу (29 вересня 2020 р., м. Київ). Наук. ред. В.А. Устименко. НАН України. ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України». Київ, 2020. 156 с. 

У виданні представлені тези доповідей учасників Круглого столу «Сфера життєдіяльності міста: економіко-правові проблеми постконфліктного відновлення», який організований та проведений Державною установою «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України» у партнерстві з Науковою радою з економіко-правових проблем розвитку міст України НАН України (29 вересня 2020 р., Ресурсний Центр соціально-правової та професійної підтримки співробітників переміщених ЗВО/наукових установ, м. Київ). У збірці розглядаються питання правового забезпечення відновлення соціально-економічно сфери, забезпечення внутрішньо переміщених осіб тимчасовим житлом, особливостей інноваційної діяльності суб’єктів господарювання, працевлаштування молоді, формування потенціалу державно-управлінських кадрів та муніципального менеджменту, прав людини та інші аспекти відновлення інфраструктури забезпечення життєдіяльності міст на пост конфліктних територіях. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, юристів- практиків, державних службовців. ISBN 978-966-02-9453-0.

12Снимок экрана 2020-12-29 в 10.57.17Апанасенко К.І. Дозвільні правовідносини у сфері господарювання: проблеми теорії і практики. – К. : ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України», 2020. – 430 с.

Монографія присвячена господарсько-правовому аналізу теоретичних основ, правової природи та основних характеристик дозвільних правовідносин у сфері господарської діяльності. Досліджено складові елементи структури цих правовідносин, джерела їх правового регулювання та практику застосування норм дозвільного законодавства у сфері господарювання. Також у роботі розглянуто специфіку та проблеми правового регулювання дозвільних відносин в окремих галузях державного регулювання господарської діяльності й обґрунтовано законодавчі пропозиції щодо вдосконалення норм дозвільного законодавства у сфері господарювання. Монографія призначена для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Право», юристів-практиків, працівників дозвільних органів і центрів надання адміністративних послуг, суддів. ISBN 978-966-02-9396-0.

12

Монографія присвячена дослідженню господарсько-правового інституту публічних закупівель із визначенням його поняття, структури, принципів, а також функціональних зв’язків з іншими елементами системи господарського права. Окрема увага приділена особливостям формування правового інституту публічних закупівель у праві ЄС та СОТ і виявленню його впливу на національну правову систему. Досліджено проблематику стратегічного використання господарсько-правового інституту публічних закупівель для досягнення «горизонтальних» цілей за різними напрямами державної політики, а саме: у сферах охорони навколишнього середовища, енергомодернізації економіки держави, розвитку циркулярної економіки, соціального захисту з окремим акцентом на ролі закупівель у просуванні поваги та захисту прав людини у сфері бізнесу тощо. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти юридичної спеціалізації, юристів-практиків, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування. ISBN 978-966-02-9395-3.

12

cover_космос-2

Археологічна спадщина – погляд згори: правові та організаційні засади використання даних аерокосмічної зйомки для охорони та дослідження археологічної спадщини. Зб. наук. праць. Матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 6 листопада 2020 р.). / Ред. колегія: В. К. Малолітнева (голова), О. О. Малишев (відп. секретар), А. М. Гурова, А. В. Борисов. К.: ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова НАН України», 2020. 180 с.

У книзі представлено матеріали доповідей, подані на науково-практичну конференцію «Археологічна спадщина – погляд згори: правові та організаційні засади використання даних аерокосмічної зйомки для охорони та дослідження археологічної спадщини». (Київ, 6 листопада 2020 року). Збірник видається в межах виконання наукового проєкту No д/р 0120U100652 за грантом НАН України дослідницьким лабораторіям / групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в 2020–2021 рр. ISBN 978-966-02-9427-1.

12

CoverСтратегія економічної безпеки України: доцільність розроблення та шляхи вирішення цієї проблеми: матеріали Круглого столу (30 вересня 2020 р., м. Київ). Наук. ред. В.А.Устименко. НАН України. ДУ «Ін-т економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України». Київ, 2020. 84 с.

У виданні представлені тези доповідей учасників Круглого столу «Стратегія економічної безпеки України: доцільність розроблення та шляхи вирішення цієї проблеми», який організований та проведений Державною установою «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» у партнерстві з Міжвідомчим науково-дослідним центром з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України (30 вересня 2020 р., Ресурсний Центр соціально-правової та професійної підтримки співробітників переміщених ЗВО/наукових установ, м. Київ). У збірці розглядаються питання сутності та загроз економічній безпеці держави, правового забезпечення економічної безпеки постконфліктних територій, методології стратегування та інституційного забезпечення економічної безпеки, фінансової та енергетичної безпеки, екологічні чинники, які фраховуються при формуванні стратегії економічної безпеки та ін. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, юристів-практиків, державних службовців. ISBN 978-966-02-9369-4

12

Снимок экрана 2020-10-07 в 19.54.44Транскордонне співробітництво: правові основи та успішні практики: посібник / Євчак Ю.Б., Зарді А., Лазур Я.В., Очкаі Д., Санченко А.Є., Сошников А.О., Устименко В.А., Фетько Ю.І. / за заг. ред. В.А. Устименка; ред.-упоряд. Гук А.К., Санченко А.Є. К., 2020. 152 с.

Посібник містить науково-практичний огляд правових засад транскордонного співробітництва в контексті українського законодавства та європейського права. Представлено інструментарій Ради Європи з відповідних питань. Розглянуто практичні приклади успішного застосування транскордонного співробітництва в зарубіжних країнах та Україні. Видання розраховано на широке коло читачів. Рекомендовано до друку Вченою радою Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» (протокол № 7 від 02 червня 2020 року). Рекомендовано до друку Вченою радою ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (протокол № 3 від 04 червня 2020 року). ISBN 978-966-02-9279-6

12

cover jpgГудіма Т.С. Господарсько-правове забезпечення реалізації грошово-кредитної політики держави на засадах сталого розвитку: монографія / Т.С. Гудіма. Київ: ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», 2020. 336 с.

Монографія присвячена аналізу господарсько-правового забезпечення грошово-кредитної політики в сучасних умовах та формуванню відповідних пропозицій, практичне втілення яких може створити теоретичне підґрунтя для виявлення взаємозв’язків основних напрямів економічної політики на шляху до відновлення макроекономічної стабільності, сприяння стійкому зростанню економіки екологічно невиснажливим способом, посилення синергетичного ефекту від взаємодії основних напрямів економічної політики. Особливу увагу в роботі приділено формуванню нового концептуального підходу до розробки системи засобів правового регулювання грошово-кредитної політики на засадах сталого розвитку. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних та економічних спеціальностей закладів вищої освіти, юристів-практиків, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування. Рекомендовано до друку вченою радою Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України (протокол № 8 від 30.06.2020 р.). Рецензенти: Задихайло Д.В., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України; Коверзнев В.О., доктор юридичних наук, доцент; Олюха В.Г., доктор юридичних наук, доцент. ISBN 978-966-02-9312-0

12

Zbirka_CoverДругі наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова (м. Київ, 3 липня 2020 р.). Наук. ред. В.А. Устименко. Київ: НАН України; ДУ «ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України», 2020. 336 с. ISBN 978-966-02-9330-4

Видання містить тези виступів учасників Других наукових читань пам’яті академіка В.К. Мамутова» (м. Київ, 3 липня 2020 р.). Розглядається науково-творча спадщина академіка НАН та НАПрН України Валентина Карловича Мамутова, актуальні та найбільш сучасні питання правового забезпечення господарських відносин в Україні та за кордоном, новітні тенденції у господарському процесі, модернізації та рекодифікації господарського законодавства в контексті стратегічного курсу України щодо реалізації положень Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

12

Снимок экрана 2020-07-06 в 19.34.00

У виданні висвітлено проблематику суспільних відносин у сфері бізнесу і прав людини в контексті імплементації Цілей сталого розвитку в Україні. Доводиться, що належна реалізація міжнародних норм і стандартів, закріплених в основоположних актах з прав людини, Керівних принципах ООН з питань бізнесу і прав людини, ін., сприятиме формуванню національної правової моделі сталого розвитку, вдосконаленню правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання, інституційно-правовому, економічному, екологічному, соціальному розвитку держави та покращенню життя громадян. Розглянуто питання виконання обов’язку держави захищати права людини та відповідальності  бізнесу поважати ці права. Охарактеризовано систему засобів захисту прав людини, порушених з боку бізнесу.

12

2019 рік

12

Yakist_obl_308x208_70ekz_3var-2Правове забезпечення становлення нової якості життя: монографія / під заг. ред. В.А. Устименка. Київ : НАН України, Інститут економіко-правових досліджень, 2019. 152.

У монографії визначено пріоритетні напрями вдосконалення правового забезпечення становлення нової якості життя людини. Висвітлено правові аспекти підвищення інвестиційної привабливості держави як засобу забезпечення нової якості життя. Виявлено особливості публічних закупівель для розвитку інновацій як засіб підвищення якості життя в Україні. Розглянуто особливості формування «освіти для сталого розвитку» як основи нової якості життя людини. Наведено особливості правового забезпечення поводження з відходами в умовах становлення нової якості життя. Висвітлено окремі аспекти економіко-правового забезпечення розвитку житлової сфери. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і економічних спеціальностей закладів вищої освіти, юристів-практиків, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування.

1212

обложка на сайтОб’єкти екологічного і суміжних галузей права: теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 листопада 2019 р., м. Київ). Наук. ред. В.А. Устименко. Київ: НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень, 2019. 130 с.  ISBN 978-966-02-9081-5

У виданні представлені тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку» (29 листопада 2019 р., м. Київ), підготовлені за такими базовими напрямами: об’єкти екологічного права: теоретико-методологічні засади визначення та класифікації; теоретичні та практичні аспекти розмежування об’єктів екологічного та екологізованих галузей права; об’єкти природоресурсного права: проблемні питання; об’єкти природоохоронного права в умовах сталого розвитку; суміжність еколого-господарського режиму об’єктів права екологічної безпеки; правове регулювання раціонального і ефективного природокористування; правова охорона повітря, водних об’єктів, земель та надр в умовах навантаження від господарської діяльності. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, юристів-практиків.

12

Vesta 1

Інституційно-правовий вимір участі України в європейських об’єднаннях територіального співробітництва. Наук, ред. В.А. Устименко, Я.В. Лазур. Ужгород: НАН України, Інститут економіко-правових досліджень, Ужгородський національний університет. 2019. 162 с. ISBN 978-617-7692-57-6

У виданні представлено результати дослідження правових та економічних аспектів забезпечення зміцнення транскордонного співробітництва шляхом утворення і діяльності європейських об’єднань територіального співробітництва (ЄОТС) у контексті європейського права та українського законодавства. Запропоновані рекомендації органам державної влади та місцевого самоврядування України щодо подолання труднощів на шляху поширення практики діяльності ЄОТС як ефективного інструменту регіонального та місцевого соціально-економічного розвитку в контексті європейської інтеграції. Науково-практичні матеріали підготовлені та видані за підтримки Фонду «Pallas Athéné Domus Educationis» y рамках міжнародного дослідницького проекту щодо вивчення позитивного впливу створення та діяльності ЄОТС на економічний розвиток ЄС і країн, які з ним мають спільні кордони.

Книга адресована фахівцям органів державної влади і місцевого самоврядування, представникам суб’єктів господарської діяльності, науковцям, юристам-практикам, викладачам, аспірантам, студентам юридичних і економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, і всім тим, хто цікавиться проблематикою правового забезпечення розвитку нових форм транскордонного співробітництва.

Висловлені у виданні думки належать виключно авторам. Вовною мірою збережено авторську лексику, стиль і форму викладу матеріалу.

ТитулькаГарагонич О.В. Господарська правосуб’єктність акціонерних товариств: проблеми теорії і практики: монографія / НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – К., 2019. – 406 с.

 У монографії комплексно досліджено господарську правосуб’єктність акціонерних товариств. На базі узагальнення теоретичних положень, аналізу чинного законодавства про акціонерні товариства та практики його застосування з’ясовано передумови формування, сутність та зміст господарської правосуб’єктності акціонерних товариств; досліджено правовий механізм її виникнення та припинення; з’ясовано характер відносин за участю засновників (акціонерів), акціонерного товариства та суб’єктів, які виконують функції його органів; визначено вплив конфлікту інтересів засновників (акціонерів) та акціонерного товариства на обсяг господарської правосуб’єктності товариства; розкрито особливості реалізації господарської правосуб’єктності акціонерних товариств у системі господарських відносин. У роботі запропоновано концептуальні підходи до удосконалення чинного законодавства України про акціонерні товариства.

Для науковців, викладачів, аспіратів, студентів юридичних і економічних спеціальностей закладів вищої освіти, юристів-практиків, суддів та усіх тих, хто цікавиться проблематикою господарської правосуб’єктності акціонерних товариств.

Рекомендовано до друку вченою радою Інституту економіко-правових досліджень НАН України(протокол № 97 від 05.07.2019 р.)

Modern_obl_315x208_70ekz_2varГосподарське законодавство України: перспективи модернізації на засадах сталого розвитку: монографія / під заг. ред. В.А. Устименка. Київ : НАН України, Інститут економіко-правових досліджень, 2019. 320 с.

У монографії висвітлено пріоритети формування сучасного господарського законодавства України під впливом концепції сталого розвитку. Розглянуто особливості правового забезпечення формування соціально-економічної та екологічної політики держави на засадах сталого розвитку. Наведено характеристику окремих елементів інституціонального забезпечення розвитку економіки на засадах сталого розвитку. Визначено перспективи підвищення інвестиційної привабливості України в умовах сталого розвитку. Аргументовано першочерговість імплементації міжнародно-правових засад судового захисту прав учасників господарських відносин як гарантії забезпечення сталого розвитку України. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і економічних спеціальностей закладів вищої освіти, юристів-практиків, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування.

CHEMODAN_00000

У виданні представлені тези доповідей учасників Першої міжнародної науково-практичної конференції «Економіко-правові аспекти сталого розвитку: держава, регіон, місто» (7 червня 2019 р., м. Київ), підготовлені за такими базовими тематичними напрямами, як: теоретико-методологічні засади та правові доктрини забезпечення сталого розвитку держави, регіону, міста; сучасні системи й моделі управління розвитком міст та регіонів: вітчизняний та зарубіжний досвід; роль органів державної влади та органів місцевого самоврядування у забезпеченні сталого розвитку міст та регіонів; інституційна складова забезпечення сталого розвитку сфери житлово-комунальних послуг міста; підприємства міського господарства у забезпеченні сталого розвитку сфери житлово-комунальних послуг міста; розвиток правової моделі енергетичного простору держави, регіону, міста; теоретичні та практичні підходи до трансформації існуючих і перспективних економіко-правових моделей енергетичного простору в Україні та зарубіжних правових системах. Визначені напрями в цілому відображають результати виконання тем НДР Інституту економіко-правових досліджень НАН України та установ-співорганізаторів. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, юристів-практиків.

Donbas_obl_313x208_70ekz_2varЕкономіко-правові засоби стимулюючого впливу на розвиток Донбасу: монографія / під заг. ред. В.А. Устименка. – Київ: НАН України, Інститут економіко-правових досліджень, 2019. – 236 с. 

У монографії наведено оцінку стану економіко-правового забезпечення сталого розвитку Донбасу, висвітлено позитивний досвід, а також проблемні питання ведення бізнесу й запропоновано шляхи їх вирішення, сформульовано емпірично та науково-обґрунтовані пропозиції щодо запровадження спеціального режиму господарювання, розвитку сектору високотехнологічних і наукоємних виробництв, підвищення ефективності природо- та ресурсокористування, використання державно-приватного партнерства як засобу реалізації проектів з енергомодернізації та покращення функціонування сектору ЖКГ, ролі металургійних підприємств в оновленій структурі економіки Донбасу, стратегічних основ формування сучасних моделей бізнесу, орієнтованих на права людини, з метою підвищення інвестиційної привабливості економіки східних регіонів України.

Матеріали видання підготовлено за підсумками спільного наукового проекту «Економіко-правові засоби стимулюючого впливу на розвиток Донбасу», здійсненого у партнерстві з Фондом імені Фрідріха Еберта та ГО «Асоціація вчених – внутрішньо переміщених осіб». Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і економічних спеціальностей закладів вищої освіти, юристів-практиків, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування.

Drayveri_obl_311x208_100ekz_2varЗміцнення засад у сфері бізнесу та прав людини: драйвери для України: збірник науково-практичних матеріалів міжнародного проекту. Наук. ред. В.А. Устименко. – Київ : НАН України, Інститут економіко-правових досліджень, 2019. – 200 с.

У виданні висвітлено проблематику сучасних суспільних відносин у сфері бізнесу і прав людини в контексті розвитку глобалізованого світу, коли пріоритети Цілей сталого розвитку спрямовані на досягнення органічного та справедливого поєднання економічного зростання і гідного та безпечного життя людини. Висвітлено міжнародні та європейські правові норми і досвід втілення справедливої кореляції між забезпеченням поваги і захисту прав людини та економічними інтересами національного бізнесу та багатонаціональних корпорацій. Розглянуто виклики і шляхи розвитку політики, законодавства та поточної практики у сфері прав людини в сучасних умовах господарювання в Україні. Визначено перспективи впровадження Керівних принципів ООН з питань бізнесу і прав людини, а також відповідних норм acquis Європейського Союзу та Ради Європи, інших міжнародних організацій у вітчизняне політико-правове поле та правозастосовну практику. Видання підготовлено та видано у рамках Спільного проекту Інституту економіко- правових досліджень НАН України та Ресурсного центру з питань бізнесу та прав людини (Business & Human Rights Resource Center), Велика Британія.

Збірник науково-практичних матеріалів міжнародного проекту адресований науковцям, фахівцям органів державної влади і місцевого самоврядування, представникам суб’єктів господарської діяльності, юристам-практикам, викладачам, аспірантам і студентам юридичних та економічних спеціальностей закладів вищої освіти, правозахисникам і всім, хто цікавиться проблематикою правового забезпечення справедливих кореляцій між бізнесом і правами людини.

ImageПерші наукові читання пам’яті акдеміка В.К. Мамутова: матеріали круглого столу (8 лютого 2019 р., м.Київ). Наук.ред. В.А. Устименко. НАН Украіни. Ін-т економіко-правових досліджень, 2019. – 264 с.

Видання містить тези виступів учасників круглого столу “Перші наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова” (8 лютого 2019 р., м. Київ). Розглядаються науково-творча спадщина академіка НАН та НАПрН України Валентина Карловича Мамутова, актуальні та найбільш сучасні питання правового забезпечення господарських відносин в Україні та за кордоном, новітні тенденції у господарському процесі у зв’язку з судовою та процесуальними реформами, в контексті стратегічного курсу України щодо реалізації положень Угоди про асоціацію з Європейським союзом та євроінтеграції в цілому. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, юристів-практиків.

CHEMODAN_00000

2018 рік

Досвід об’єднання територіальних громад на Сході України: економіко-правові аспекти: колективна монографія / За наук. ред. В.А. Устименка та І.В. Заблодської. НАН України. Інститут економіко-правових досліджень. – К.: ТОВ “ВІСТКА”, 2018. – 210 с.

У виданні висвітлено окремі аспекти проведення реформи децентралізації в Україні крізь призму досвіду Німеччини та інших держав-членів ЄС. Особливу увагу приділено специфіці процесів об’єднання громад у Луганській та Донецькій областях. Надано правову оцінку актам чинного законодавства України та ЄС, спрямованим на створення та розвиток об’єднаних територіальних громад. Розглянуто мжливості впровадження принципів сталого розвитку у процеси децентралізації в східних регіонах України. Проведено теоретико-прикладний та емпіричний аналіз результатів фіскальної децентралізації, окреслено необхідність врахування світового досвіду та уникнення завищених очікувань від реалізації  реформи. Виокремлено низку проблем, що стримують позитивну динаміку соціально-економічного розвитку об’єднаних територіальних громад України. Визначено можливі шляхи розв’язання таких проблем у сферах зайнятості й надання житлово-комунальних послуг. Запропоновано напрями подолання екологічних проблем об’єднаних територіальних громад та отримання додаткових фінансових ресурсів на їх сталий розвиток. Матеріали видання підготовлено за підсумками спільного українсько-німецького проекту “Досвід об’єднання територіальних громад на Сході України: економіко-правові аспекти”, здійсненого Інститутом економіко-правових досліджень НАН України у партнерстві з Фондом Фрідріха Еберта.

CHEMODAN_00000

Zasadi_obl_307x208_70ekz_2varПравові засади досягнення балансу між економічною ефективністю та соціальною справедливістю: монографія / під заг. ред. В.А. Устименка. – Київ : НАН України, Інститут економіко-правових досліджень, 2018. – 144 с.

У монографії висвітлено пріоритети формування міграційної політики України у контексті забезпечення балансу економічної ефективності та соціальної справедливості. Розглянуто проблеми досягнення соціальної справедливості у суспільстві через призму індикаторів економічного розвитку держави. Виявлено проблеми правового забезпечення досягнення балансу між економічною ефективністю та соціальною справедливістю у процесі формування та здійснення державної житлової політики. Визначено перспективи впровадження принципу соціальної відповідальності у публічні закупівлі. Висвітлено міжнародні та європейські правові засади втілення принципу соціальної справедливості в економічні відносини.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, юристів-практиків, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, всіх тих, хто цікавиться проблематикою правового забезпечення досягнення балансу між економічною ефективністю та соціальною справедливістю.

CHEMODAN_00000

Image 1

Зельдіна О.Р. Інвестиційна привабливість України в умовах сталого розвитку: проблеми та напрями модернізації. – Чернігів: Десна Поліграф, 2018. – 192 с.

У монографії розглянуто детермінанти, що впливають на рівень інвестиційного потоку в Україні. Проаналізовано законодавство України щодо інвестиційної діяльності та сформульовано визначення інвестиційної привабливості України в умовах сталого розвитку. Проаналізовано елементи інвестиційної привабливості України в умовах сталого розвитку. Розглянуто зарубіжний досвід правового забезпечення інвестиційної привабливості держави. Досліджено інвестиційну привабливість Донбасу як спосіб вирішення існуючих соціально-економічних проблем. Розглянуто питання забезпечення балансу публічних та приватних інтересів як основу підвищення інвестиційної привабливості України в умовах сталого розвитку. Запропоновано напрями модернізації інвестиційної привабливості України в умовах сталого розвитку. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, юристів-практиків, працівників судових органів, органів державної влади й місцевого самоврядування.

CHEMODAN_00000

CHEMODAN_00000

Image 5

Іванюта Н.В. Функції господарського процесуального права: теоретико-практичні аспекти: монографія / Н.В. Іванюта. – Одеса: Фенікс, 2018. – 516 с.

Монографія присвячена дослідженню теоретико-практичних аспектів функцій господарського процесуального права. Розглянуто та доопрацьовано теоретико-методологічні засади функцій господарського процесуального права, їх сутність та роль у забезпеченні ефективності господарського процесуального права. Розкрито основні питання класифікації та типології функцій господарського процесуального права. Проаналізовано теоретичні та практичні проблеми реалізації функцій господарського процесуального права та обгрунтовано пропозиції щодо його удосконалення. Монографія адресована науковцям, викладачам, аспірантам, студентам вищих навчальних закладів, суддям, адвокатам та усім, хто цікавиться питаннями з господарсько-процесуальної тематики.

CHEMODAN_00000

CHEMODAN_00000

2017 рік

CHEMODAN_00000

монография_2017-3Теорія і практика управління розвитком міських агломерацій: монографія / С.В. Богачов, М.В. Мельникова, В.А. Устименко та ін. / НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень.– Харків : ТОВ «Водний спектр Дж-Ем-Пи», 2017. – 209 с.

Розглянуто теоретичні та прикладні проблеми управління розвитком міських агломерацій, включаючи виявлення особливостей вітчизняних міських агломерацій, вибір пріоритетів їх розвитку, систематизацію принципів управління для досягнення обраних пріоритетів, вдосконалення правового та ресурсного забезпечення, адаптацію зарубіжного досвіду, використання можливостей промислового сектору, поліпшення функціонування сфери життєзабезпечення, реалізацію повноважень органів місцевого самоврядування.

CHEMODAN_00000

CHEMODAN_00000

CHEMODAN_00000

Politiko_obl_308x210_40ekz (1)Илларионов А. Ю. Политико-правовые аспекты модернизации хозяйственного законодательства. Часть первая : НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Чернигов: Десна Полиграф, 2017. – 160 с.

В настоящей работе в научно-публицистическом стиле представлена попытка всесторонней оценки развития хозяйственного законодательства с учетом влияния на этот процесс политического фактора. Особенный акцент сделан на вопросах противодействия инициативам (периода ноября 2015 по апрель 2016 года) отдельных чиновников Министерства юстиции Украины отменить Хозяйственный кодекс Украины. При этом исследуются проекты нормативно-правовых актов, подготовленных и внесенных на рассмотрение Верховной Рады субъектами законодательной инициативы, предоставляется их авторская оценка и обзор мнений экспертов и практиков. Делается нелицеприятный для чиновников Министерства юстиции Украины и отдельных ученых-цивилистов вывод о недопустимости «передергивания» и «жонглирования» европейским опытом регулирования хозяйственных отношений, о неправильном информировании общественности о кодификационных тенденциях в праве ЕС как обоснования необходимости проведения декодификации хозяйственного законодательства. Также в книге очерчиваются отдельные направления, на которых ученым-хозяйственникам стоит в дальнейшем акцентировать внимание с целью углубления процессов модернизации хозяйственного законодательства путем его рекодификации – усовершенствования норм ХК Украины, повышения регулирующего потенциала, и, возможно, разработки его новой редакции как логического продолжения работы по имплементации положений Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

CHEMODAN_00000

Image 4Розовский Б.Г. Король жив. Но нуждается в лечении: НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Чернигов: Десна Полиграф, 2017. – 232 с.

У М. Вебера есть метафора: наша наука представляет собой храм, вокруг которого не убираются леса, так как идет постоянная доделка и переделка. Настоящая работа тому подтверждение. Она своего рода ремейк, является дополненным и частично переработанным вариантом недавней публикации «Король умер? Да здравствует король!». Написание последней было вызвано необходимостью противостоять попыткам властных кругов уничтожить Хозяйственный кодекс Украины – научное детище Института экономико-правовых исследований НАНУ. Лимит времени не позволил ответить на ряд проблемных общетеоретических и других актуальных вопросов. Далекая от завершения попытка наметить некоторые подходы к их решению выносится на суд читателей.

CHEMODAN_00000

CHEMODAN_00000

ImageПравове забезпечення дотримання принципу справедливості в управлінні економікою: монографія / під заг. ред. В.А. Устименка. – Київ : НАН України, Інститут економіко- правових досліджень, 2017. – 156 с.

У монографії висвітлено перспективи вдосконалення правового забезпечення управління економікою з урахуванням принципу справедливості. Виділено проблеми реалізації принципу справедливості у сфері оподаткування та сформульовано висновок про його вплив на підвищення інвестиційної привабливості України. Виявлено особливості впровадження принципу справедливості у грошово-кредитну політику держави. Розглянуто проблеми правового забезпечення формування енергопростору України з урахуванням принципу справедливості. Виявлено особливості правового регулювання відносин у сфері публічних закупівель з урахуванням принципу справедливості. Визначено перспективи трансформації тарифної політики держави у сфері житлово-комунальних послуг з урахуванням принципу справедливості.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, юристів-практиків, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, всіх тих, хто цікавиться проблематикою правового забезпечення дотримання принципу справедливості в управлінні економікою.

Image 3

Коверзнев В.О. Господарсько-правове забезпечення кооперації в Україні: монографія / В.О. Коверзнев. – Чернігів: НАН України, Інститут економіко-правових досліджень, 2017. – 384 с.

В монографії здійснено комплексне дослідження кооперації як соціально-економічного явища через призму науки господарського права; розглянуто теоретичні та методологічні основи формування кооперативного законодавства, теоретико-правові засади господарської діяльності кооперативних організацій в Україні. Обгрунтовано основні положення господарської правосуб’єктності кооперативних організацій, розкрито особливості її реалізації в системі господарських відносин, сформульовано пропозиції щодо удосконалення чинного законодавства в контексті європейського досвіду. Монографія призначена для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і економічних факультетів вищих навчальних закладів, а також для працівників системи кооперації та усіх тих, хто цікавиться проблемами кооперації в Україні.

CHEMODAN_000002016 рік

 Правове забезпечення здійснення державної політики з реконструкції економіки :  монографія / під заг. ред. В.А. Устименка ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016. – 160 с.

У монографії розкривається сутність принципу справедливості як основи здійснення державної політики з реконструкції економіки. Висвітлено правові засади здійснення податкової та інвестиційної політики у контексті активізації реконструкції економіки України. Запропоновано напрями реконструкції правового забезпечення функціонування енергетичного ринку. Виявлено особливості правового регулювання здійснення публічних закупівель та надання державної допомоги у сфері наукових досліджень та інновацій. Розглянуто європейський досвід здійснення державної політики з реконструкції економіки у кризових умовах. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, юристів-практиків, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, всіх тих, хто цікавиться проблематикою правового забезпечення здійснення державної політики з реконструкції економіки.

Правове забезпечення регіоналізації державного управління економікою: теорія і практика : монографія / під заг. ред. В.А. Устименка / НАН України, Ін-т економіко- правових досліджень. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016. – 248 с.

У монографії розкрито наукові підходи до визначення змісту поняття «регіоналізація», виявлено його співвідношення з поняттям «регіоналізм», висвітлено форми регіоналізації державного управління економікою. Запропоновано шляхи регіоналізації державного управління державними підприємствами і державними корпоративними правами. Розкрито економіко-правові засади регіоналізації управління природними ресурсами. Висвітлено теоретико-правові засади оподаткування як напряму регіоналізації державного управління економікою. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, юристів-практиків, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, всіх тих, хто цікавиться проблематикою правового регулювання відносин у сфері регіоналізації державного управління економікою

Розовський обкладинкаРозовский Б.Г. Король умер? Да здравствует король! Хозяйственный кодекс и остальное : НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Чернигов : Десна Полиграф, 2016. – 64 с.
Эволюция хозяйственного, как и любого иного, законодательства – длительный и отнюдь не прямолинейный процесс. Зигзаги, тупики, возврат к ранее отвергнутому – обычное явление. Не так уж редко оценку осуществляемой реформы можно выразить словами Д. Быкова: «Изгоняются микробы холеры, беда в том, что их изгоняют микробы чумы». За научным обоснованием новаций зачастую трудно определить фигуру серого кардинала, инициирующего неожиданную ломку действующего Кодекса. Но всё это, начиная со времен зарождения хозяйственной деятельности,не мешает нормальным людям со здравым рассудком на протяжении тысячелетий успешно преобразовывать в своих интересах окружающий мир и решать возникающие споры, находя и формулируя убедительные аргументы. Серые кардиналы и озвучивающие их горе – ученые приходящие, хозяйственная деятельность – вечна, она расставит все по своим местам. Об этом в настоящей работе.
В авторской редакции. Максимально сохранены авторские речевые обороты и пунктуация.
Для ученых, преподавателей, аспирантов, студентов высших учебных заведений и всех тех, кто интересуется проблемами кодификации хозяйственного законодательства и сопутствующими этому процессами в науке и обществе.

обложка сайтПравове регулювання зовнішньоторговельної діяльності в умовах реалізації інтеграційних прагнень України : монографія / за ред. О.О. Ашуркова ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 392 с. 
Розглянуто проблеми формування правового підґрунтя щодо підвищення ефективності господарсько-правового механізму державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності, досліджено шляхи удосконалення правового забезпечення реалізації інтеграційного вибору України, надана оцінка можливих ризиків та наслідків такого кроку з метою забезпечення інтересів суспільства, держави та окремих суб’єктів господарювання. Запропонована Концепція правового забезпечення державного регулювання відносин у сфері зовнішньоторговельної діяльності в умовах змін її міжнародно-правового режиму, яка вміщує в себе не тільки напрями вдосконалення господарсько-правового механізму державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності, а й надає перелік конкретних заходів щодо досягнення поставленої мети.

Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів юридичних й економічних спеціальностей, робітників органів державної влади, всіх тих хто не є байдужим до напрямів інтеграційного вибору держави.

Cover_1Правове забезпечення підприємницької активності внутрішньо переміщених осіб : брошура / за заг. ред. В.А. Устименка ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Чернігів: Десна Поліграф, 2015. – 152 с.

У брошурі розкрито окремі аспекти правового забезпечення використання потенціалу внутрішньо переміщених осіб (ВПО) – суб’єктів малого та середнього підприємництва (МСП) в Україні. Надано правову оцінку актам чинного законодавства України та окремим законодавчим ініціативам, спрямованим на вирішення проблеми зайнятості ВПО. Розглянуто засоби економічного стимулювання підприємницької діяльності ВПО та охарактеризовано основні соціально-економічні фактори підприємницької активності таких осіб. Розглянуто правові засади підтримки ВПО–підприємців, стимулювання підприємницької активності ВПО у сільській місцевості. Окрему увагу приділено вивченню досвіду ЄС з питань правового забезпечення активізації господарської діяльності суб’єктів МСП, надання горизонтальної державної допомоги. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, юристів-практиків, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, всіх тих, хто цікавиться проблематикою ВПО як суб’єктів МСП.

Монографія ЛФ 2016Інфраструктурне забезпечення розвитку транспортної системи регіону : монографія [Текст] / [І.В. Заблодська, І.Р. Бузько, О.О. Зеленко, І.О. Хорошилова]. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. –193 с.

У монографії уточнено сутність транспортної системи регіону, визначено показники оцінювання розвитку транспортної системи регіону, доповнено систему показників оцінювання розвитку транспортної системи регіону інтегральним індикатором, який відбиває рівень залучення різних видів транспорту до економіки регіону. Узагальнено зарубіжний досвід розвитку транспортної системи регіону й доведено, що всі регіони світу мають свої особливості в розвитку транспортних системи. Узагальнено вітчизняний досвід функціонування транспортної системи України й доведено, що в державі активно формуються транспортні коридори. Визначено основні системні проблеми розвитку транспортної системи України й стратегічні напрями розвитку. Сформовано й використано методичний підхід до аналізу транспортної системи регіону в контексті його інфраструктурного забезпечення. Сформовано процедуру проведення ситуаційної оцінки розвитку транспортної системи регіону. Обґрунтовано послідовність дій щодо застосування логістичного підходу до розвитку транспортної системи регіону задля створення транспортно-логістичного центру. Визначено рівні функціонування транспортно-логістичного центру Харківського регіону й встановлено основні види витрат на функціонування транспортно-логістичного центру. Розроблено принципові підходи до визначення напрямів розвитку транспортної системи старопромислових регіонів на засадах логістичного підходу. Визначено етапи сценарію зі створення й функціонування транспортно-логістичного центру в Харківському регіоні. Визначено мету й завдання функціонування транспортно-логістичного центру як елементу інфраструктури регіону. Визначено функції учасників транспортно-логістичного центру регіону.

Монографія корисна для науковців, аспірантів, студентів юридичних та економічних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться цією проблемою.

2015 рік

Моногр. рейдерствоЕкономічна безпека підприємства в умовах рейдерських загроз: колективна монографія [Текст] / [О.А.Бурбело, С.К. Рамазанова, О.М.Заєць, Т.С. Гудіма, О.М. Кузьменко / за наук. ред. О.А.Бурбело, С.К. Рамазанова]. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – 285 с.

У монографії розглядаються теоретичні й практичні аспекти забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах рейдерських загроз, розкривається її економіко-правова природа та поняттєвий апарат, визначаються основні напрями забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання та окремих секторів економіки держави.

Подаються висновки та рекомендації щодо вдосконалення існуючої методики забезпечення економічної без- пеки підприємства та галузей економіки, а також законодавства України.

Для науковців, аспірантів, студентів юридичних та економічних навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться цією проблемою.

Економіко-правові проблеми розвитку великих міст та агломерацій в Україні : [монографія] / С.В. Богачов, М.В. Мельникова, Обложка Монографии агломерации 2015 сканВ.А. Устименко та ін. – Харків: Видавництво «НТМТ», 2015. – 247 с.

Розглянуто теоретико-методичні та прикладні проблеми розвитку великих міст та агломерацій в Україні,  включаючи правове та ресурсне забезпечення, планування та фінансування, розподіл повноважень та реалізацію компетенції органів місцевого самоврядування, формування інституційних, організаційних та соціально-трудових умов, врахування дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, особливості сфери надання комунальних, фінансових, соціальних, інформаційно-комунікаційних послуг, функціонування підприємств житлово-комунального комплексу, та розроблено рекомендації щодо  подолання вирішення означених проблем.

Для працівників науково-дослідних установ, центральних, галузевих та місцевих органів управління, підприємств, викладачів і студентів ВНЗ.

Розвиток міжрегіонального співробітництва: [монографія] / І.В. Заблодська, О.М. Татарченко, А.С. Алексєєв, А.В. Сивоконь. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 152 с.

У монографії досліджено теоретичні, методичні і практичні аспекти розвитку міжрегіонального співробітництва. Уточнено сутність і зміст міжрегіонального співробітництва, розкрито його роль і значення в контексті національних інтересів держави, а також узагальнено передумови та особливості його розвитку. Сформовано підхід до аналізу стану та тенденцій розвитку міжрегіонального співробітництва в Україні, який сприяє ефективній міжрегіональній взаємодії державних, суспільних установ і господарюючих суб’єктів регіонів-партнерів. Обґрунтовано концептуальні підходи до забезпечення розвитку міжрегіонального співробітництва, сформовано механізм забезпечення його розвитку та визначено послідовність вибору організаційних форм забезпечення міжрегіонального співробітництва, що сприяє розширенню існуючих і налагодженню нових міжрегіональних зв’язків. Розрахована на широке коло керівників різних рівнів, фахівців, представників місцевих органів влади та самоврядування, наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

Монографія Заблодська 2Формування територіально-виробничих структур регіону: [монографія] / Ф 79   І.В. Заблодьска, О.С. Корсакова, С.А. Носкова, І.А. Хорошилова. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 152 с.

У монографії досліджено теоретичні, методичні і практичні аспекти формування територіально-виробничих структур  регіону. Розкрито сутність таких структур, узагальнено вітчизняний і зарубіжний досвід їх функціонування, визначено види і класифікацію. Виокремлено кластер як сучасний та новітній вид територіально-виробничої структури регіону. Проаналізовано економічні передумови формування територіально-виробничих структур у Луганській області та обґрунтовано створення кластеру диверсифікованого типу “вугілля-електроенергія”, до складу якого запропоновано включити банківську установу. Сформовано підхід до визначення сили взаємозв’язку між параметрами функціонування кластеру на основі побудови відповідної матриці та експертних оцінок у поєднанні з кореляційно-регресійним аналізом. Удосконалено порядок розрахунку синергетичного ефекту від створення кластеру, який зводиться до визначення ефекту масштабу й інтегрального економічного ефекту за умов стабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Для керівників і спеціалістів регіональних органів влади, підприємств, наукових співробітників, викладачів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Монографія Заблодська

Домінанти політики міжрегіонального інноваційного співробітництва: монографія / І.В. Заблодська, Ю.В. Завойських, С.О. Бурбело, М.С. Кроленко. –  Чернігів: Десна Поліграф, 2015. – 152 с.

У монографії вирішено науково-практичне завдання з розробки концептуальних засад щодо визначення домінант у політиці міжрегіонального інноваційного співробітництва та теоретичного інструментарію їх реалізації. Визначено сутність політики міжрегіонального інноваційного співробітництва. Обґрунтовано змістовне наповнення окремих напрямів політики міжрегіонального інноваційного співробітництва та узагальнено світовий досвід їх реалізації. Здійснено позиціонування регіонів України за рівнем їх інноваційного розвитку. Проаналізовано умови реалізації політики міжрегіонального інноваційного співробітництва в Україні та надано оцінку політиці міжрегіонального інноваційного співробітництва Луганського регіону. Розроблено концепт обґрунтування й визначення домінант у політиці міжрегіонального інноваційного співробітництва шляхом конкретизації передумов формування та реалізації політики міжрегіонального інноваційного співробітництва. Сформовано підхід до позиціонування регіонів України на основі визначення рейтингу регіонів за показниками інноваційного розвитку. Сформовано механізм реалізації політики міжрегіонального інноваційного співробітництва на засадах визначення відповідних домінант.

Для керівників і спеціалістів регіональних органів влади, підприємств, наукових співробітників, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.

Зельдіна та ХрімліЗельдіна О.Р. Судовий захист суб’єктів підприємництва: теоретичні та практичні аспекти : монографія / О.Р. Зельдіна, О.Г. Хрімлі; НАН України; Ін-т економіко-правових досліджень. – К.: Юрінком інтер, 2015. – 176 с.

У монографії розглянуто теоретичні та практичні аспекти судового захисту прав суб’єктів підприємництва. Запропоновано поняття «судовий захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва».

Виявлено особливості реалізації права на судовий захист суб’єктів підприємництва при спорах із податковими органами.

Проаналізовано зарубіжний досвід захисту прав суб’єктів підприємництва. Запропоновано визначення поняття і напрямів модернізації законодавства України про судовий захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і економічних спеціальностей виших навчальних закладів, юристів-практиків, працівників судових органів, органів державної влади й місцевого самоврядування.

кожухКожух М.С. Господарсько-правове забезпечення реалізації державної продовольчої політики : монографія / М.С. Кожух ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – К. : Вид-во «Юридична думка», 2015. – 200 с.

У монографії комплексно досліджено проблеми господарсько-правового забезпечення реалізації державної продовольчої політики.

Особливу увагу приділено способам реалізації державної продовольчої політики.

Проаналізовано організаційно-господарські повноваження суб’єктів реалізації державної продовольчої політики.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, юристів-практиків, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, всіх тих, хто цікавиться проблематикою господарсько-правового забезпечення реалізації державної продовольчої політики.

Реалізація інтеграційного вибору Україниобклад 2015: правові проблеми, можливі ризики та наслідки (частина друга): брошура / за ред. О.О.Ашуркова; НАН України, Інститут економіко-правових досліджень. – Чернігів: Десна Поліграф, 2015. – 80 с. 

Зміст брошури, що пропонується увазі читача, складається з аналітичних матеріалів, які готувалися співробітниками Інституту економіко- правових досліджень НАН України протягом грудня 2013 р. – березня 2014 р. у межах підготовки до розгляду органами державної влади України можливих переваг і ризиків для економіки країни відповідно до вибору інтеграційного вектора на останньому етапі підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і його державами-членами, парафування якої відбулося 30 березня 2012 р.

Для представників законодавчих і виконавчих органів влади, наукових співробітників, викладачів і студентів юридичних та економічних вищих навчальних закладів і факультетів, широкого кола читачів, які цікавляться даною проблемою.

1234567Экономико-правовые исследования в XXI веке : направления усовершенствования правового обеспечения энергетической безопасности государства: Материалы Четырнадцатой международной научно-практической интернет-конференции (г. Киев, 1 – 10 декабря 2014 г.) / науч. ред. чл.-корр. НАПрН Украины В.А. Устименко ; НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исследований. – Чернигов: Десна Полиграф, 2015. – 92 с.

В сборнике представлены доклады, размещённые участниками Четырнадцатой международной научно-практической интернет-конференции «Экономико-правовые исследования в XXI веке: направления усовершенствования правового обеспечения энергетической безопасности государства» (1 – 10 декабря 2014 г.) на сайте www.hozpravo.com.ua.

Сборник рассчитан на научных, научно-педагогических работников высших учебных заведений и научных учреждений, студентов, докторантов и аспирантов, практических работников и всех интересующихся проблемами совершенствования хозяйственного законодательства.

Настоящая конференция проведена в рамках тем научно-исследовательских работ Института экономико-правовых исследований НАН Украины.

Бойченко Е.Б. Відтворення продуктивних сил в контексті розвитку регіонального соціуму: питання теорії, практики, діагностики : монографія / Е.Б. Бойченко. – К.: “Хай-Тек Прес”, 2015. – 372 с.

Монографію присвячено вирішенню наукової проблеми обґрунтування мето дологічних засад діагностики відтворення продуктивних сил у контексті розвитку регіонального соціуму.

У межах даного дослідження розглянуто теоретичні основи розвитку регіональ ного соціуму, сформована методична база діагностики, розроблений механізм фор мування діагностики відтворення продуктивних сил у контексті розвитку регіональ ного соціуму, визначені причиннонаслідкові зв’язки виникнення та існування негативних соціальноекономічних явищ і процесів на окремих територіях. На під ставі значного масиву статистичних даних показана реалізація запропонованих ме тодологічних засад діагностики в регіональному зрізі. Отримані оцінки складових соціального життя регіонального соціуму дозволили визначити стан його розвитку.

Робота може бути корисною для наукових і практичних працівників, виклада чів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.

2014 рік

Публічна власність : проблеми теорії і практики : монографія / під заг. ред. В.А. Устименка / НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Чернігів : Десна Поліграф, 2014. – 308 с. 

У монографії розкрито особливості правового регулювання відносин публічної власності у змішаній економіці. Виявлено загальні та спеціальні ознаки публічної власності. Узагальнено зарубіжний досвід правового регулювання відносин публічної власності. Здійснено комплексний аналіз відносин публічної власності із використанням методів та засобів конституційного, господарського та кримінального права. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, юристів-практиків, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, всіх тих, хто цікавиться проблематикою правового регулювання відносин публічної власності.

Заблодська І.В. Формування та використання трудового потенціалу: монографія / І.В.Заблодська, О.О.Решетняк, О.В.Перепелюкова, І.М.Подсмашна. – Луганськ: вид-во “Ноудідж”, 2014. – 218 с.

Монографію присвячено вирішенню науково-практичного завдання щодо формування та використання трудового потенціалу. Наведено результати теоретичних досліджень формування та використання трудового потенціалу регіону і підприємства. Проаналізовано трудовий потенціал регіонів України та  здійснено оцінювання ефективності використання трудового потенціалу регіону. Запропоновано науково – організаційні основи забезпечення ефективного використання трудового потенціалу регіону та підприємства. Виконано економіко-математичне моделювання ефективного використання трудового потенціалу підприємств Луганської області і АР Крим.

Монографія може бути корисною для працівників центральних та регіональних органів державної влади, галузевих міністерств і відомств, органів місцевого самоврядування, наукових працівників, керівників підприємств, викладачів і студентів.

P3180354Ашурков О.О. Концепція правового забезпечення державного регулювання відносин у сфері зовнішньоторговельної діяльності в умовах змін її міжнародно-правового режиму : брошура / О.О. Ашурков, О.Ю. Ілларіонов ; НАН України ; Ін-т економіко-правових досліджень . – Донецьк : Юго-Восток, 2014. – 34 с.

Концепцію підготовлено у межах теми НДР “Механізм державного регулювання зовнішньої торгівлі в умовах змін її міжнародно-правового режиму”, дослідження за якою проводилися у 2011–2013 рр. співробітниками Інституту економіко-правових досліджень НАН України. На підставі аналізу стану теоретико-методологічного та правового забезпечення, а також сучасних змін міжнародно-правового режиму зовнішньоторговельної діяльності обґрунтовано напрями вдосконалення законодавства про державне регулювання відносин у цій сфері господарювання. Для представників законодавчих та виконавчих органів влади, наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів юридичних спеціаль­ностей вищих навчальних закладів і факультетів.

ДжумагельдиеваДжумагельдієва Г.Д. Правове регулювання господарського використання природних ресурсів : монографія / Г.Д. Джумагельдієва ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – К. : Вид-во «Юридична думка», 2014. – 202 с.

Досліджені проблеми правового регулювання господарського використання природних ресурсів як об’єктів права публічної власності. Визначені напрями екологізації господарського законодавства. Розглянуто господарсько-правовий механізм управління природними ресурсами. Розглянуті особливості договірних конструкцій, що опосередковують відносини з державно-приватного партнерства у сфері використання природних ресурсів.

Для наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів юридичних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, юристів-практиків, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, всіх, хто цікавиться проблематикою правового регулювання господарського використання природних ресурсів.

2013 рік

Ахромкін Є.М. Регулювання місткості регіонального ринку праці : монографія / Ахромкін Є.М., Заблодська І.В., Петров П.Ю., Пудов К.О. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 200 с.

Монографію присвячено вирішенню науково-практичного завдання щодо подолання протиріч у функціонуванні регіонального ринку праці на основі визначення місткості регіонального ринку праці та розробки рекомендацій шодо її регулювання. Визначено, що під регіональним ринком праці слід розуміти частку національного ринку, в межах якого відбувається формування пропозиції і попиту на працю, ціни робочої сили відповідно характерних умов розвитку економіки регіону. Уточнено розуміння економічної сутності місткості і ємності регіонального ринку праці. Узагальнено світовий досвід регулювання ринку праці на основі виділення інституційних умов для збільшення зайнятості населення. Виявлено тенденції розвитку ринку праці України та його регіонів на основі виділення структури і динаміки зайнятості. Проаналізовано регіональний ринок праці з використанням кількісних і якісних показників. Використано міжгалузевий підхід до оцінки міста: регіонального ринку праці, заснований на визначенні балансу попиту і пропозиції робочої сили. Запропоновано прийоми наповнення блоків індикаторів місткості регіонального ринку праці, до яких віднесено демографічний прогноз, зміни пропозиції робочої  сили, резерви збільшення його місткості. Обґрунтовано організаційне забезпечення регулювання місткості регіонального ринку праці шляхом створенні центру професійно-технічної освіти при державній службі зайнятості. Запропоновано розмежування повноважень учасників регіонального ринку праці через укладення регіональної угоди (між обласною державною адміністрацією, обласними об’єднаннями організацій працедавців підприємцями та обласними профспілковими організаціями).

Ахромкін Є.М. Пріоритети промислової політики регіону : монографія / Є.М. Ахромкін, К.І. Серебряк, О.А. Зубенко, О.Ю. Кудріна. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 180 с.

У монографії вирішено науково-практичне завдання з визначення пріоритетів у промисловій політиці регіону. Уточнено розуміння сутності регіональної промислової політики як системи  відносин  між територіальними органами влади і господарюючими суб’єктами. Систематизовано інструменти формування та реалізації промислової політики регіону шляхом об’єднання їх у «портфель». Узагальнено світовий досвід формування регіональної промислової політики шляхом виділення складових (мети, інститутів, інструментів тощо). Виявлено тенденції у реалізації промислової політики в Україні на основі проведення аналізу структурно-динамічних змін. Удосконалено прийоми аналітичних досліджень результатів регіональної промислової політики шляхом визначення mах і mіn значення  індексів фізичних об’ємів, питомих показників, ранжування та прийоми визначення інноваційної активності промислових підприємств у регіоні на основі статистичних показників та  кореляційної залежності між ними. Дістало подальшого розвитку визначення цілей регіональної промислової політики з урахуванням результатів моніторингу реалізації стратегії економічного та соціального розвитку області. Удосконалено територіальний підхід до визначення  пріоритетів та стратегічних цілей промислової політики регіону. Запропоновано концептуальну модель формування промислової політики  регіону.

Для керівників і спеціалістів регіональних органів влади, підприємств, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, слухачів магістратури державного управління.

Монография-титул-737x1024Токунова А.В.  Правовий режим факторингу : монографія / А.В. Токунова ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк : вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2013. – 260 с.

У монографії комплексно обґрунтовано напрями вдосконалення правового режиму факторингу. Приділено увагу розвитку факторингу у світі та в Україні; проаналізовано сутність і поняття факторингу, класи­фіковано його за рядом підстав; визначено галузеву приналежність факторингу; проаналізовано основні положення щодо договору факто­рингу; охарактеризовано сторони даного договору, їх права і обов’язки. Досліджено особливості правового режиму міжнародного факторингу. На підставі вказаного вище надано ряд авторських визначень, запро­поновано способи та конкретні варіанти внесення змін і доповнень до законодавства України, зокрема, ГК, ЦК України, законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про фінансові послуги та дер­жав­не регулювання ринків фінансових послуг», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Дана робота – переможець конкурсу Академії Освіти Великобританії (UK Academy of Education) на кращу наукову книгу 2013 року серед професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів та співробітників науково-дослідних установ Росії та країн СНД.

10-1
Текст брошури є доступним для завантаження.
Брошура складається з аналітичних матеріалів, які готувалися співробітниками Інституту економіко-правових досліджень НАН України у межах підготовки до розгляду органами державної влади України можливих переваг і ризиків для економіки країни відповідно до вибору інтеграційного вектору на останньому етапі підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і його державами-членами.

Зміст брошури, що пропонується увазі читача, складається з аналітичних матеріалів, які готувалися співробітниками Інституту економіко-правових досліджень НАН України у межах підготовки до розгляду органами державної влади України можливих переваг і ризиків для економіки країни відповідно до вибору інтеграційного вектора на останньому етапі підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і його державами-членами, парафування якої відбулося 30 березня 2012 р.

Image0005Право комунальної власності: сучасний погляд та перспективи розвитку : монографія / За заг. ред. В.А. Устименка; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк: ІЕПД НАН України, 2013. – 524 с.

У монографії розкрито поняття та зміст права комунальної власності як різновиду публічної власності. Розглянуто найбільш поширені форми здійснення права комунальної власності, а також правові форми господарського використання об’єктів права комунальної власності. Визначено особливості управління господарською діяльністю в комунальному секторі економіки. Вказано на переваги та недоліки правового регулювання здійснення окремих видів господарської діяльності на базі об’єктів права комунальної власності. Подано систему гарантій права комунальної власності.

Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних і економічних спеціальностей юристів-практиків, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, всіх тих, хто цікавиться проблематикою правового регулювання відносин комунальної власності.

Ахромкін Є.М. Диспропорції у промисловому розвитку регіону : монографія / Є.М. Ахромкін, О.Ю. Кудріна, С.В. Тарабановська, О.І. Хмельницька. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 180 с. 

Монографію присвячено вирішенню наукового завдання щодо подолання протиріч у функціонуванні регіонального ринку праці на основі визначення соціально-демографічного портрету його сегментів. Розвинуто теоретичні положення щодо сутності сегментації ринку праці, під якою слід розуміти розподіл ринку залежно від критеріїв (змінних) на окремі групи (сегменти), які по різному реагують на спонукальний мотив зайнятості. Узагальнено критерії, змінні, характеристики і методи сегментації ринку праці. Визначено чинники впливу на формування і сегментацію регіонального ринку праці. Удосконалено прийоми динамічного дослідження регіональних ринків праці на основі комбінування статистичного, графічного і картографічного способів аналізу та прийоми використання аналітичних методів оцінки сегментації на основі компаративного аналізу показників регіонального ринку праці. Використано системний підхід до сегментації регіонального ринку праці, який заснований на одночасному використанні декількох ознак. Удосконалено прийоми оцінки та пошуку сегментів регіонального ринку праці на основі застосування матричного методу. Сформовано тріаду регулювання сегментів регіонального ринку праці, на основі якої побудовано модель організаційного забезпечення з виділенням блоків корегування вихідних даних. Визначено перспективи розвитку сегментів регіонального ринку праці шляхом розрахунку прогнозних показників.

Для керівників і спеціалістів регіональних органів влади, підприємств, наукових співробітників, викладачів і студентів вищих навчальних закладів.

4 (2)Груцинова В.К. Господарсько-правове забезпечення здійснення державних закупівель у контексті зобов’язань перед світовою організацією торгівлі: наукова доповідь / В.К. Груцинова; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2013. – 52 с.

2012 рік

Заблодська І.В. Сегментація регіонального ринку праці: монографія / І.В.Заблодська, І.А.Попова, Н.О.Васильчук, С.О.Тхор. – Луганськ: Вид-во “Ноулідж”, 2012. – 200 с.

У монографії вирішене науково-практичне завдання щодо обґрунтування та вибору стратегії розвитку Луганської області до 2020 року. Наведено результати ситуаційного та ретроспективного аналізу соціально-економічного розвитку області, аналізу соціально-економічного розвитку міст та районів Луганської області. Відображено найбільш загальні і тривалі уявлення про сучасний стан та подальший розвиток регіону і життя його населення. Надано характеристику конкурентних переваг та обмежень перспективного розвитку регіону за допомогою swot-аналізу стратегічних цілей та напрямів, а також вироблено поетапний план дій. Сформовано механізм реалізації стратегії розвитку Луганської області до 2020 року та визначено показники задля проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональної стратегії.

Монографія може бути корисною для працівників центральних та регіональних органів державної влади, галузевих міністерств і відомств, органів місцевого самоврядування, наукових працівників, викладачів і студентів, які вивчають питання регіональної економіки.

rmvif wylzaqup fzГриценко Г.М. Господарсько-правове регулювання організації і здійснення капітального будівництва в Україні: монографія / Г. М. Гриценко; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень; Мінмолодь­спорту України, Східноукраїнський національний університет. — Донецьк: Юго-Восток, 2012. — 210 с.

Проведено аналіз особливостей господарсько-правового регулю­вання у сфері капітального будівництва, зокрема, розглянуто питання компетенції, засади державного регулювання в галузі, технічне регулю­вання. Основну увагу приділено аналізу прав і обов’язків суб’єктів під­рядних договірних відносин, ускладнених наявністю такого елементу, як державне замовлення. Досліджено порядок укладання договору підря­ду як основного на даний час регулятора відносин у сфері капітального будівництва, проблеми відповідальності сторін договору, виявлено про­галини господарсько-правового регулювання, що дозволило сформулю­вати у висновках пропозиції щодо вдосконалення відповідного законо­давства шляхом внесення змін до Господарського та Цивільного кодексів України. Дана характеристика процесу адаптації законодавства у сфері капітального будівництва до норм і вимог ЄС. Обгрунтовано необхідність продовження кодифікації відповідних норм шляхом активізації роботи над проектом Містобудівного кодексу України.

11Економічний суверенітет держави та напрями його правового забезпечення : монографія / за ред. О. О. Ашуркова ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – До­нецьк : Юго-Восток, 2012. – 406 с. 

Розглянуто проблеми правового забезпечення економічного суверенітету держави шляхом визначення економіко-правових важелів впливу на це явище.

Досліджено напрями трансформації державного суверенітету в умовах погли­блення міжнародних інтеграційних процесів, оцінено ризики та надано пропо­зиції щодо їх уникнення під час укладання угод про створення зон вільної торгівлі із ЄС, СНД і окремими державами.

Проаналізовано доцільність застосування меха­нізмів валютної політики, технічного регулювання та потенціалу для самопоси-лення в окремих галузях економіки, запропоновано засади системної діагности­ки впливу зовнішньої торгівлі на зміну рівня економічного суверенітету України.

2Батченко Л.В. Методика системної діагностики впливу стану зовнішньоїторгівлі на зміну рівня економічного суверенітету України / Л.В. Батченко, О.О. Ашурков, О.Г. Ткаченко ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. — Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 77 с.

В умовах розширення зовнішньоекономічних зв’язків, подальшо­го залучення України в систему світового господарства в ході економіч­ної інтеграції, посилення залежності від ситуації на світовому ринку товарів і послуг зростає необхідність у забезпеченні економічного суве­ренітету на основі як засобів правового регулювання, так і економічно­го характеру, що сприятимуть укріпленню конкурентних позицій краї­ни на світовому ринку й ефективному довгостроковому розвитку.

Обґрунтовано структуру, загальні положення й оцінку впливу на зміни рівня економічного суверенітету України стану зовнішньої торгівлі й окремих її складових у системі світової та національної економіки з урахуванням ситуації, що склалася у відповідних галузях господарювання.

2011 рік

мамутов титулМамутов В.К. Правове забезпечення економічного суверенітету в умовах міжнародної інтеграції : розділ до доповіді з дослідницького проекту «Національний суверенітет України в умовах глобалізації» / В.К. Мамутов; НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. – ІЕПД НАН України, 2011. – 100 с.

Текст доповіді є доступним для завантаження.

Доповідь підготовлена за результатами досліджень, проведених у 2010 р. згідно з планом НДР ІЕПД НАН України, академіком НАН України В. К. Мамутовим із використанням проекта «Концепції правового забезпечення економічного суверенітету в умовах міжнародної інтеграції», опрацьованої спільно з канд. юрид. наук О. О. Ашурковим. У доповіді сформульовано та викладено пропозиції щодо внесення змін до чинних нормативно-правових актів України.

Проект обговорено на «круглому столі» 23 листопада 2010 р. і розглянуто Вченою радою ІЕПД 27 грудня 2010 р. У доповіді використано також матеріал, наданий канд. юрид. наук Г. Д. Джумагельдієвою (розділ ІІІ, «б»).

Гречана С.І. Економічний та соціальний розвиток сучасного міста: монографія / С.І. Гречана. – Луганськ: Вид-во «Ноулідж», 2011. – 194 с.

У монографії досліджено теоретичні, методичні і практичні аспекти економічного та соціального розвитку міста.

Визначено чинники, що впливають на розвиток міста, та засоби їх ефективного використання. Запропоновано науково-методичні підходи до оцінки рівня економічного та соціального розвитку міста, а також характеру впливу на нього зовнішніх і внутрішніх чинників.

Розглянуто інтенсивні та екстенсивні підходи до збільшення джерел розвитку міста, обґрунтовано комплекс заходів з їх реалізації та надано оцінку його ефективності.

Для науковців, посадовців органів державної влади та місцевого самоврядування, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

1 (1)Ілларіонов О.Ю. Стан і перспективи правового регулювання зовнішньоторговельних відносин у вугільній галузі України : наукова доповідь / О.Ю. Ілларіонов; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 33 с.

2010 рік

978-966-667-424-4Ашурков О.О. Компетенція місцевих органів виконавчої влади, регіональних і міських органів місцевого самоврядування у сфері господарювання : монографія / Ашурков О.О., Болотова Г.Д., Данилова Ю.Ф. та ін. – Юрінком Інтер, 2010. – 320 с. 

У монографії досліджено сфери реалізації господарської компетенції місцевих органів виконавчої влади, регіональних і міських органів місцевого самоврядування. Наведено загальні положення щодо компетенції міс­цевих органів виконавчої влади, регіональних і міських органів місцевого самоврядування, а також компетенції в галузі: планування господар­ської діяльності, здійснення державної регуляторної політики у сфері господарськоїдіяльності, здійснення державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, державного контролю та нагляду за господарською діяльністю.

Проаналізовано положення законодавства, що регулює компетенцію місцевих органів виконавчої влади, регіональних і міських органів місцевого самоврядування у сфері господарської діяльності.

Правове забезпечення економічного суверенітету держави в умовах міжнародної інтеграці: Матеріали Круглого столу (м. Донецьк, 23 листопада 2010 р.) / наук. ред. В.К. Мамутов; НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж» (донецьке відділення), 2010. – 96 с.
У збірнику представлені тези доповідей, зроблених під час роботи Круглого столу «Правове забезпечення економічного суверенітету держави в умовах міжнародної інтеграції», проведеного Інститутом економіко-правових досліджень НАН України (відділ економіко-правових проблем попередження економічних правопорушень) спільно з Донецьким державним університетом управління МОН України (кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності).
Збірник розрахований на наукових, науково-педагогічних робітників вищих навчальних закладів та наукових установ, студентів, докторантів та аспірантів, практичних робітників та всіх тих, хто цікавиться проблемами економічного суверенітету держави.
Круглий стіл проведено в рамках теми НДР «Правове забезпечення економічного суверенітету держави в умовах міжнародної інтеграції» (2010 р.), яка виконується творчими колективами Інституту економіко-правових досліджень НАН України та Донецького державного університету управління МОН України.

Высоцкий Д.Е. Совершенствование правового регулирования инновационной деятельности : монография / Д.Е. Высоцкий. – Донецк: “Юго-Восток”, 2010. – 216 с. 

Дано авторское определение понятия инноваций и инновационной деятельности, раскрыты признаки инноваций. Охарактеризована инновационная деятельность и ее основные направления, определены объекты инновационной деятельности и участники инновационных отношений.

Исследованы вопросы правового регулирования государственной поддержки инновационной деятельности, в том числе определены виды государственной поддержки инновационной деятельности. На основе анализа зарубежного опыта государственной поддержки инновационной деятельности сформулированы предложения относительно совершенствования правового регулирования инновационной деятельности в Украине в современных условиях.

2009 рік

Батченко Л.В. Економіко-правові аспекти регулювання ЗЕД у контексті міжнародної інтеграції України : монографія / Батченко Л.В., Ашурков О.О., Висоцький Д.Є. та ін. – Донецьк: “ВІК”, 2009. – 327 с. 

У монографії досліджено правові аспекти понятійного апарату у сфері ЗЕД, проаналізовано тенденції транснаціоналізації української економіки на шляху інтеграції у світовий простір, викладено окремі аспекти регіонального управління ЗЕД в умовах міжнародної інтеграції.

Окрему увагу приділено дослідженню правових аспектів державного регулювання ЗЕД, зокрема питанням державного субсидування економіки та вимогам СОТ.

Викладено підходи до визначення поняття, змісту і призначення валютного контролю, наведено міжнародний досвід здійснення валютного контролю, систему органів валютного контролю в Україні, а також окреслено питання юридичної відповідальності за валютні правопорушення.

nrirvqc3 (1)Валитов С.С. Правовое регулирование конкуренции в Украине: монография / С.С. Валитов. – Донецк, “Юго-Восток”, 2009. – 307 с. 

В монографии охарактеризованы методологические и теоретические основы формирования антимонопольно-конкурентного законодательства. Проанализированы общие и частные запреты в антимонопольно-конкурентном законодательстве.

Исследованы вопросы правового регулирования согласованных действий и концентрации субъектов хозяйствования, сформулированы предложения по совершенствованию механизма контроля за слияниями.

Проанализированы процессуальные нормы антимонопольно-конкурентного законодательства и практика правоприменительной деятельности антимонопольных органов, а также особенности расследования дел по антиконкурентным согласованным действиям субъектов хозяйствования.

відповідальністьВідповідальність у сфері господарювання: сучасний стан і перспективи розвитку: Зб.наук.праць / наук.ред. В.К. Мамутов; НАН України, Інститут економіко-правових досліджень. – Донецьк: Юго-Восток, 2009. – 158 с. 

Збірник наукових праць є доступним для завантаження.

Розглянуто проблеми відповідальності у сфері господарювання, у тому числі відповідальність за неефективне управління корпоративними правами держави, порушення у сфері зов¬нішньоекономічної діяльності, антимонопольно-конкурентного законодавства, за правопорушення у сфері містобудівництва, міського благоустрою, у відносинах, пов’язаних із ліквідацією господарюючих суб’єктів. Сформульовано пропозиції щодо підвищення ефективності заходів впливу на ринках фінансових послуг, реалізації можливостей у мінімізації ризиків реальної контрактної практики, вдосконалення законодавства у сфері господарського використання надр.

Для наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів юридичних вузів і факультетів, робітників правоохоронних органів і державних органів управління.

2008 рік

zqswpmhl (1)Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки: напрями вдосконалення: Зб. наук. пр. / Ін-т економіко-правових досліджень НАН України; Редкол.: Мамутов В.К. (відп. ред.) та ін. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 208 с. 

Розглянуто проблеми правового регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки, зокрема, діюча база договірного регулювання зовнішньоекономічних операцій в умовах вступу України до COT, загальні правові основи становлення спеціального режиму майна суб’єктів господарювання, особливості правового статусу структурного підрозділу, необхідність забезпечення міжгалузевої взаємодії правових норм з метою захисту прав споживачів товару, робіт і послуг, особливості правового регулювання процедур ліцензування й сертифікації у сфері застосування засобів електронного цифрового підпису як фактора держанного регулювання господарської діяльності. Надано пропозиції щодо вдосконалення та оптимізації правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності, визначено сфери регуляторної діяльності держави в галузі телекомунікацій, аргументовано провідну роль господарсько-правових норм у захисті інтересів споживачів.

2007 рік

kjlgubyj (1)Ашурков О.О. Режим прозорості статусу суб’єктів господарювання та попередження економічних правопорушень: монографія / Ашурков О.О., Ляшенко В.І., Ляшенко С.В., Овчаренко Р.В., Хахулин В.В. – Донецьк: ТОВ “Юго-восток, Лтд”. – 2007. – 134 с. 

В роботі розглянуто правове забезпечення процесу управління народним господарством та здійснено розробку теоретичних положень і рекомендацій щодо вдосконалення правового регулювання господарських відносин.

Проаналізовано правові акти у їх взаємозалежності і впливі. Узагальнено наукові публікації, присвячені теорії питання, а також досвіду різних країн. Досліджено інституціональні пастки перехідної економіки, основні підходи до їх подолання та обгрунтовано основні напрямки удосконалення законотворчості, що забезпечує прозорість правового статусу суб’єктів господарювання.

Гармонизация законодательства Украины и международная интеграция: внешнеэкономическая деятельность:  Сб. науч. тр. / Ин-т экономико-правовых исследований НАН Украины; Редкол.: Мамутов В.К. (отв. ред.) и др. – Донецк: ООО “Юго-Восток, Лтд”, 2007. – 378 с. 

Рассмотрены с различных точек зрения проблемы гармонизации законодательства Украины в контексте международной интеграции, в частности, генезиса понятия “acquis coommunautaire” в европейском праве с целью определения границ адаптации к нему праву Украины; особенностей унификации внешнеэкономических операций в ЕС; регламентации статуса субъектов хозяйствования государственного сектора экономики в европейских странах; развития правового института таможенной стоимости, исходя из действующих международных соглашений. Обоснованы предложения по усовершенствованию антидемпингового законодательства, направлений развития транспортного законодательства Украины, защиты национальной экономической безопасности от экспансии иностранного капитала.

2006 рік

Высоцкий Д.Е. Правовые формы объектов инновационной деятельности / Д.Е. Высоцкий. –  Донецк: “Вебер”, 2006. – 118 с. 

Рассмотрены правовые формы объектов инновационной деятельности. Исследованы проблемы определения правовых признаков инновационной деятельности, инновационной продукции и инновационных технологий.

Разработаны предложения по совершенствованию понятийного аппарата инновационного законодательства. Проанализировано понятие и определены виды инноваций и инновационной деятельности.

На основе исследования материалов хозяйственной практики выявлены проблемы определения правовых признаков инновационного продукта.

Отдельное внимание уделено обоснованию подходов к определению понятия “инновационная продукция” и “инновационные технологии”.

Макогон Ю.В. Присоединение Украины к Всемирной торговой организации: экономико-правовые аспекты / Ю.В. Макогон, И.В. Хаджинов, Р.В. Овчаренко Р.В. и др. – Донецк: ДонНУ-ДонФ НИСИ. – 2006. – 170 с. 

В монографии исследуются проблемы развития взаимоотношений Украины и Всемирной торговой организации.

Приведена разработанная авторами методика расчета эквивалентной таможенной пошлины, как одного из путей расчета защищенности внутреннего рынка Украины, а также укрепления ее экономического суверенитета.

Сделан исторический обзор этапов развития мировой международной экономической интеграции XIX – XX вв. через развитие межнациональных институтов таких как торгово-промышленные палаты и экономические подразделения Организации объединенных наций.

Гармонизация законодательства Украины и международная интеграция: внешнеэкономический аспект: Сб. науч. тр. / Ин-т экономико-правовых исследований НАН Украины; Редкол.: Мамутов В.К. (отв. ред.) и др. – Донецк: ООО “Юго-Восток, Лтд”, 2006. – 234 с.  

Рассмотрены проблемы гармонизации законодательства Украины с правом ЕС в рамках международной интеграции, в том числе гармонизация правовых моделей ВЭД со стандартами ВТО; адаптация законодательства Украины к праву ЕС в условиях его кодификации; проблемы имплементации международных договоров в законодательство Украины; сформулированы основные направления реформирования национального инновационного законодательства, целесообразность принятия национальных технических регламентов на уровне законов Украины. Дан правовой анализ предполагаемого будущего соглашения между Украиной и ЕС в рамках “Европейской Политики Соседства”.

2005 рік

14bovnjaqbОвчаренко Р.В. Реформирование национальной системы технического регулирования в контексте международной интеграции Украины : Брошюра / Р.В. Овчаренко. – НАН Украины; Институт экономико-правовых исследований. – Донецк: “Юго-Восток, Лтд”, – 2005. – 44 с. 

В брошюре рассмотрены актуальные проблемы сближения национального законодательства с директивами ЕС в сфере технического регулирования и приведения его в соответствие с соглашениями, действующими в рамках ВТО. Проанализированы ключевые положения реформы национального законодательства в сфере технического регулирования, проведен обзор правовой политики ЕС в сфере технического регулирования и рассмотрены основные проблемы реформирования национальной системы технического регулирования.

Предложен ряд мер, направленных на снижение рисков введения в обращение на внутреннем рынке продукции ненадлежащего качества.

Бобкова А.Г. О некоторых результатах принятия Хозяйственного кодекса Украины : брошюра / А.Г. Бобкова, М.М. Дутов / НАН Украины; Институт экономико-правовых исследований. – Донецк: ООО “Юго-Восток, Лтд”, 2005. – 22 с. 

Брошюра посвящена анализу положительных особенностей регулирования предпринимательских отношений Хозяйственным кодексом Украины.

Проведен анализ хозяйственной практики в период, предшествовавший принятию Хозяйственного кодекса Украины и в период, непосредственно связанный со вступлением в силу данного нормативно-правового акта. Обоснован ряд выводов, свидетельствующих о достижении положительных результатов правового регулирования хозяйственных отношений.

Приведены примеры решений хозяйственных судов и Конституционного Суда Украины, основывающиеся на нормах Хозяйственного кодекса.

Ашурков О.А. Проблемы гармонизации законодательства Украины с законодательством Европейского Союза : брошюра / О.А. Ашурков, М.М. Дутов / НАН Украины; Институт экономико-правовых исследований. – Донецк: ООО “Юго-Восток, Лтд”. – 2005. – 34 с. 

В брошюре рассмотрены процессы сближения хозяйственного законодательства Украины с европейским законодательством.

Предложены приоритетные сферы гармонизации национального законодательства с хозяйственным правом ЕС.

Рассмотрены общие вопросы сближения законодательства и терминология; проведен обзор существующего законодательства ЕС о компаниях; даны рекомендации в сфере сближения законодательства Украины о субъектах хозяйствования и законодательства ЕС о компаниях.