Захист дисертацій у 2018 році

Дата
ПІБ дисертанта
Тема дисертації
Здобуття    наукового    ступеня
Спец-ність
Науковий керівник (консультант)
Оприлюднення дисертації та відгуків офіційних опонентів
27.04
Степанова Тетяна Валеріївна
 ТЕОРЕТИКО-               ПРАВОВІ ЗАСАДИ   ПРОЦЕСУАЛЬНОГО   СТАТУСУ   УЧАСНИКІВ   ПОЗОВНОГО   ПРОВАДЖЕННЯ У   ГОСПОДАРСЬКОМУ   СУДОЧИНСТВІ
 доктор   юридичних   наук
12.00. 04 – господарське право, господарсько-процесуальне право
Васильєв Анатолій Семенович, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
АВТОРЕФЕРАТ 
ДИСЕРТАЦІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2
ВІДГУК 3
27.04
Колесник Роман Миколайович
 ПІДСТАВИ             ПЕРЕГЛЯДУ   РІШЕНЬ   ГОСПОДАРСЬКИХ       СУДІВ ЗА   НОВОВИЯВЛЕНИМИ   ОБСТАВИНАМИ
 
 кандидат    юридичних   наук
 
12.00. 04 – господарське право, господарсько-процесуальне право
Зельдіна Олена Романівна, доктор юридичних наук, професор
АВТОРЕФЕРАТ 
ДИСЕРТАЦІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2
 15.06
Коверзнев Вадим Олександрович
 
 ГОСПОДАРСЬКО-     ПРАВОВЕ   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   КООПЕРАЦІЇ В   УКРАЇНІ
 доктор   юридичних   наук
12.00. 04 – господарське право, господарсько-процесуальне право
Віхров Олександр Петрович, доктор юридичних наук, професор
АВТОРЕФЕРАТ 
ДИСЕРТАЦІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2
ВІДГУК 3
 27.09
Чубар Тетяна Миколаївна
 ПРАВОВЕ   РЕГУЛЮВАННЯ   ЗАЛІКУ ВЗАЄМНИХ   ОДНОРІДНИХ   ВИМОГ У   ВІДНОСИНАХ   НЕСПРОМОЖНОСТІ   (БАНКРУТСТВА)
 кандидат     юридичних   наук
12.00. 04 – господарське право, господарсько-процесуальне право
Поляков Борис Мусійович, доктор юридичних наук, професор
АВТОРЕФЕРАТ 
ДИСЕРТАЦІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2
 27.09
Чорна Юлія Вікторівна
 СВІТОВІ СИСТЕМИ   БАНКРУТСТВА:   ГОСПОДАРСЬКО-   ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
 кандидат   юридичних   наук
12.00. 04 – господарське право, господарсько-процесуальне право
Поляков Борис Мусійович доктор юридичних наук, професор
АВТОРЕФЕРАТ 
ДИСЕРТАЦІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2
 28.09
 Краснова   Юлія   Андріївна
 ПРАВО   ЕКОЛОГІЧНОЇ   БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ
 доктор       юридичних   наук
12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Єрмоленко Володимир Михайлович доктор юридичних наук, професор
АВТОРЕФЕРАТ 
ДИСЕРТАЦІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2
ВІДГУК 3
 28.09
 Трегуб   Олександр   Андрійович
 ПРАВОВЕ   ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ   ПОВОДЖЕННЯ З   ВІДХОДАМИ
 кандидат   юридичних   наук
12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
Бобкова Антоніна Григоріївна, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України
АВТОРЕФЕРАТ 
ДИСЕРТАЦІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2
 21.12
 Іванюта   Наталя   Валеріївна
 ФУНКЦІЇ   ГОСПОДАРСЬКОГО   ПРОЦЕСУАЛЬНОГО   ПРАВА: ТЕОРЕТИКО   – ПРАКТИЧНІ   АСПЕКТИ
 доктор       юридичних   наук
12.00. 04 – господарське право, господарсько-процесуальне право
Ніколенко Людмила Миколаївна, доктор юридичних наук, професор
АВТОРЕФЕРАТ
ДИСЕРТАЦІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2
ВІДГУК 3
 21.12
 Загородня   Наталя   В’ячеславівна
 ДЖЕРЕЛА                   ГОСПОДАРСЬКОГО   ПРОЦЕСУАЛЬНОГО   ПРАВА
 кандидат   юридичних   наук
12.00. 04 – господарське право, господарсько-процесуальне право
Ніколенко Людмила Миколаївна, доктор юридичних наук, професор
АВТОРЕФЕРАТ
ДИСЕРТАЦІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2