Досвід об’єднання територіальних громад на Сході України: економіко-правові аспекти (2017 р.)


15.06
СПІЛЬНИЙ ПРОЕКТ 2017 р.

Інституту економіко-правових досліджень НАН України і Фонду Фрідріха Еберта щодо проведення досліджень та конференції на тему: «Досвід об’єднання територіальних громад на сході України: економіко-правові аспекти»

Інститутом економіко-правових досліджень НАН України (проф. УСТИМЕНКО) та Представництвом Фонду Фрідріха Еберта в м. Київ (д-р БУБЕ) у 2017 р. було погоджено проект спільної діяльності під робочою назвою «Досвід обєднання територіальних громад на Сході України: економіко-правові аспекти». В основу реалізації проекту покладено емпіричні методи досліджень, такі як інтерв’ювання мерів, управлінців, бізнесменів та інших громадян, а також кабінетні дослідження науковців. Головною метою проекту виступало вивчення наслідків впровадження пакету реформ у сфері децентралізації, які Україна почала у 2015 році, з особливим акцентом уваги на хід їх реалізації в областях Східної і Південно-Східної України. 

Дослідження стосувалося територіальних громад, що вже обєднані або виступали кандидатами на обєднання, які розглядалися як приклади для вивчення ефективності зусиль Уряду України щодо децентралізації на місцях.

Етапи реалізації проекту

Частина 1. «Польові дослідження»

1. Візит співробітників Інституту економіко-правових досліджень НАН України до Лиманської територіальної громади та підписання меморандуму про співпрацю

2. Візит співробітників Інституту економіко-правових досліджень НАН України до Білокуракинської і Чмирівської обєднаних територіальних громад Луганської області та підписання меморандуму про співробітництво з головою Білокуракинської та Чмирівської обєднаних територіальних громад

3. Квантифікація результатів анкетування фахівців об’єднаних територіальних громад на Сході України

4. Розробка та презентація методичних рекомендацій щодо проведення моніторингу реалізації Стратегії розвитку Білокуракинської об’єднаної територіальної громади на період до 2020 року

Частина 2. «Кабінетні дослідження»

1. Проведення круглого столу «Досвід об’єднання територіальних громад на сході України: економіко-правові аспекти»

2. Проведення міжнародної науково-практичної конференції «Досвід обєднання територіальних громад на сході України: економіко-правові аспекти»

Анотації науково-дослідних робіт співробітників Інституту економіко-правових досліджень НАН України, представлених на міжнародній науково-практичній конференції «Досвід обєднання територіальних громад на сході України: економіко-правові аспекти» (26-27 вересня 2017 р.):

1) Бойченко Е.Б., Васильчук Н.О., Перепелюкова О.В. Децентралізація та об’єднання територіальних громад як фактори економічного і соціального розвитку регіонів України. Приклади Луганської і Донецької областей

2) Гречана С.І. Фіскальна децентралізація об’єднаних територіальних громад: теоретичні основи та емпіричні дані Сходу України

3) Гудіма Т.С., Малолітнева В.К. Особливості реалізації правових засад децентралізації на Сході України

4) Заблодська І.В., Ахромкін Є.М., Саєнко П.О. Визначення та оцінка ключових індикаторів розвитку об’єднаних територіальних громад Луганської області

5) Заблодська І.В., Галгаш Р.А., Кіріллова Т.Ю. Визначення та систематизація поточних проблем розвитку об’єднаних територіальних громад на Сході України за умов децентралізації та шляхи їх вирішення

6) Рогозян Ю.С. Соціально-економічні передумови для формування об’єднаних територіальних громад на Сході України

7) Тарасевич О.В., Нестеров Г.Г., Волкова А.О. Місцева децентралізація і вплив регулювання цінової політики та субсидування у сфері комунальних послуг у східних регіонах України

8) Устименко В.А., Джабраілов Р.А. Правове забезпечення впровадження принципів сталого розвитку у процеси децентралізації в східних регіонах України

За підсумками доповідей та плідних дискусій під час роботи конференції учасники напрацювали низку рекомендацій для органів державної та місцевої влади, що знайшло своє відображення в резолюційному документі. Текст Резолюції міжнародної науково-практичної конференції “Досвід об’єднання територіальних громад на сході України: економіко-правові аспекти”.

За підсумками проекту підготовлено колективну монографію Досвід об’єднання територіальних громад на Сході України: економіко-правові аспекти: колективна монографія / За наук. ред. В.А. Устименка та І.В. Заблодської. НАН України. Інститут економіко-правових досліджень. – К.: ТОВ “ВІСТКА”, 2018. – 210 с.