Журнал “Економіка та право”

журнал

«Економіка та право» (eng. «Economics and Law»)

Науковий журнал

 

Заснований у 2000 році

Видається з серпня 2001 року

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 4531 від 05.09.2000

Науковий журнал включено до переліку фахових видань з економічних наук (перереєстрація: Наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015) та юридичних наук (перереєстрація: Наказ МОН України № 241 від 09.03.2016)

Індекс міжнародного центру періодичних видань: ISSN 2523–4838 (online), ISSN 1681–6277 (print)

Мова видання: українська, англійська, російська

Засновники: Національна академія наук УкраїниІнститут економіко-правових досліджень Національної академії наук УкраїниДонецький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України

Видавець: Видавничий дім «Академперіодика»

Розміщення на сайті Національної бібліотеки імені Вернадського: «Економіка та право»

Індексується в Google.Академія

Періодичність: журнал видається за серіями: серія «Право» і серія «Економіка», 3 рази на рік

Тематична спрямованість: публікація наукових статей з теоретичних і прикладних проблем економіки та права, оглядових і дискусійних статей, рецензій наукових праць та підручників з економічної і юридичної тематики

Редакційною колегією наукового журналу «Економіка та право» підтримується позиція НАН України та Науково-видавничої ради НАН України щодо видавничої діяльності в умовах російсько-українського конфлікту (стосовно недопущення публікацій статей авторів, місцем роботи яких є створені окупаційними адміністраціями ВНЗ та наукові установи на території АР Крим, м. Севастополя та окремих районів Донецької та Луганської областей)

Журнал «Економіка та право» – єдине академічне фахове видання в Україні, основною метою якого є популяризація досягнень науки господарського права, а також взаємозв’язку економіки та права відповідно до напрямів досліджень Відділення економіки НАН України та Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

Рубрики журналу:

– Від головного редактора

– Теорія і історія господарського права та процесу

– Проблеми модернізації господарського законодавства

– Питання співвідношення господарського законодавства з іншими галузями

– Господарсько-правові порівняльні дослідження

– Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях економіки

– Проблеми земельного, екологічного та природоресурсного права

– Теоретико-практичні питання розвитку правової системи України

– Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку

– Економіко-правові проблеми регіонального розвитку

– Економіко-правові проблеми міжрегіонального співробітництва

– Економіко-правові проблеми розвитку міста

– Економіка праці та соціальна політика

– Проблеми управління підприємством

– Економіко-правові проблеми сталого розвитку

– Запрошуємо до дискусії

– Рецензії, відгуки, повідомлення

Редакція наукового журналу настійно просить авторів дотримуватися вищенаведених напрямів наукових досліджень при поданні матеріалів у вигляді наукових статей.