Відділ проблем модернізації господарського права та законодавства

Відділ проблем модернізації господарського права та законодавства

Сфера дослідницьких інтересів відділу

Концептуальні засади розвитку економічного, господарського та комерційного права в Україні та зарубіжних країнах.

Модернізація господарського законодавства на основі Господарського кодексу України, забезпечення його стабільності, узгодженості та компактності.

Підвищення ефективності захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарської діяльності, правових гарантій свободи підприємництва у взаємовідносинах з органами державної влади, захисту прав національного товаровиробника в умовах інтеграції України до світової господарської системи.

Господарсько-правове стимулювання ділової активності та інвестиційної привабливості у сфері економіки.

Забезпечення імплементації в господарське законодавство України загальноєвропейських принципів організації та здійснення економічної діяльності.

Забезпечення узгодження приватних інтересів суб’єктів господарювання та суспільних (публічних) інтересів за рахунок збалансування прав, обов’язків та відповідальності учасників господарських відносин; забезпечення соціальної спрямованості економіки.

Завідувач відділом

Джабраілов Руслан Аятшахович – доктор юридичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи

Наукові співробітники відділу

Гудіма Тетяна Степанівна – доктор юридичних наук, заступник завідувача відділом;

Устименко Володимир Анатолійовичголовний науковий співробітник, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України;

Санченко Алевтина Євгенівна – провідний науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук, доцент,  керівник Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини у сфері економіки;

Овчаренко Руслан Вячеславович – провідний науковий співробітник відділу, доктор наук з державного управління, доцентЖ

Розовський Борис Григорович – провідний науковий співробітник відділу, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України;

Коверзнев Вадим Олександрович – старший науковий співробітник відділу, доктор юридичних наук, професор;

Міщенко Вікторія Сергіївна – науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук;

Довгаль Карина Олегівна – лаборант І категорії.

У структурі відділу створено та функціонує Сектор проблем реалізації господарського законодавства:

Зельдіна Олена Романівна – завідувач сектором, доктор юридичних наук, професор;

Сошников Антон Олександрович – старший науковий співробітник, кандидат юридичних наук;

Хрімлі Катерина Олександрівна – науковий співробітник, кандидат юридичних наук;

Болотова Ганна Дмитрівна – провідний юрист;

Гостєва Олена Юріївна – провідний економіст;

Гришко Віктор Володимирович  – провідний юрист.

Основні наукові роботи відділу

1. Право комунальної власності: сучасний погляд та перспективи розвитку: моногр. / за заг. ред. В.А. Устименка; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2013. – 524 с.

2. Публічна власність: проблеми теорії і практики: монографія / під заг. ред. В.А. Устименка / НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Чернігів: Десна Поліграф, 2014. – 308 с.

3. Правове забезпечення підприємницької активності внутрішньо переміщених осіб : брошура / під заг. ред. В.А. Устименка ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Чернігів: Десна Поліграф, 2015. – 152 с.

4. Судовий захист прав суб’єктів підприємництва: теоретичні та практичні аспекти: монографія / О.Р. Зельдіна, О.Г. Хрімлі // НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – К.: Юрінком Інтер, 2015. – 176 с.

5. Правове забезпечення здійснення державної політики з реконструкції економіки : монографія / під заг. ред. В.А. Устименка ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016. – 160 с.

6. Правове забезпечення регіоналізації державного управління економікою: теорія і практика: монографія / під заг. ред. В.А. Устименка / НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. – Чернігів: Десна Поліграф, 2016. – 248 с.