Керівництво

Устименко В.А.Директор

Устименко Володимир Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист України.
Народився 21 травня 1962 року в селі Верхня Хава Воронезької області. З 1983 р. навчався на вечірньому відділенні Донецького державного університету за спеціальністю «Правознавство», який закінчив з відзнакою 1989 р.
1989 р. вступив до аспірантури Інституту економіки промисловості АН УРСР, а 1995 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.04 на тему «Правове регулювання взаємовідносин міської ради із суб’єктами підприємництва».
2002 р. присвоєно звання доцента.
2007 р. присвоєно звання «Заслужений юрист України».
2008 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 12.00.04 на тему «Власність територіальної громади міста (господарсько-правові аспекти)».
З 2008 р. обіймав посаду заступника директора з наукової роботи Інституту економіко-правових досліджень НАН України.
2011 р. присвоєно звання професора кафедри спеціально-правових дисциплін.
2013 р. присвоєно звання члена-кореспондента Національної академії правових наук України.
З жовтня 2013 р. призначений директором Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

В.А. Устименко є головою спеціалізованої вченої ради в Інституті економіко-правових досліджень НАН України, членом спеціалізованої вченої ради Національної юридичного університету імені Ярослава Мудрого, членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді, членом міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва, член Науково-консультативної ради при Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, експертом проекту Ради Європи з прав внутрішньо переміщених осіб, членом Ради директорів Європейської асоціації публічного права, головним редактором журналу «Економіка та право», членом ради редакторів періодичного видання «Центрально та східноєвропейських правових досліджень» (The Central and Eastern European Legal Studies) (Греція, м. Афіни).

Наукові праці Устименка В.А.

 

Заступник директора з наукової роботи

Джабраілов Руслан Аятшахович,

доктор юридичних наук, професор

Закінчив економіко-правовий факультет Донецького національного університету МОН України за спеціальністю «правознавство» (2002 р.). У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Правове забезпечення ефективного використання об’єктів комунальної власності» (спеціальність 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право). У 2011 р. захистив докторську дисертацію за темою «Господарська правосуб’єктність міста» (спец. 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право). У Інституті економіко-правових досліджень НАН України – з 2002 р. З 2011 р. виконує обов’язки ученого секретаря Донецького регіонального наукового центру Національної академії правових наук України, а з 2012 р. – додатково виконує обов’язки ученого секретаря Координаційного Бюро з проблем правових основ підприємницької діяльності, господарського та комерційного права Національної академії правових наук України. Стипендіат стипендії Президента України для молодих учених (2005-2007 рр.). Стипендіат іменної стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (2013 р.). Є автором понад 200 наукових праць.

Учений секретар 

Малолітнева Веста Костянтинівна,

доктор юридичних наук.

У 2011 р. з відзнакою закінчила економіко-правовий факультет Донецького національного університету за спеціальністю “Правознавство”. З 2011 по 2014 рр. навчалася у аспірантурі (денна форма навчання) Інституту економіко-правових досліджень НАН України. У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію за темою “Правове регулювання державних закупівель” за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. У 2021 р. захистила докторську дисертацію за темою “Господарсько-правовий інститут публічних закупівель” за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право.

Є автором (співавтором) понад 45 наукових праць, у тому числі наукових статтей (у т.ч. у зарубіжних виданнях у Сінгапурі, Німеччині, Латвії та ін.), доповідей конференцій, наукової доповіді та ін.

З 2014 по 2016 рр. – стипендіат стипендії Президента України для молодих вчених. У 2015 р. – переможець конкурсу “Молодий правник року 2015″ у номінації “молодий вчений року”, який проводився Координаційною радою молодих юристів при Міністерстві юстиції України. У 2018 р. отримала Премію Національної академії наук України для молодих вчених за цикл робіт «Правове регулювання публічних закупівель» (2018 р.)

Виграла 3 конкурси на отримання стипендії для проходження стажування у: 1) Австрії, Тіроль (Європейський Форум Альпбах, 2016 р.), 2) Німеччині, м. Потсдам (літня школа з питань сталого розвитку на базі Інституту передових досліджень з питань сталого розвитку, 2017 р.), 3) у Латвії, м. Рига; Бельгія, м. Брюссель (Інтенсивна програма з економіко-правових досліджень на базі Ризької вищої школи права, 2017 р.).