Керівництво

Устименко В.А.Директор

Устименко Володимир Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПрН України, Заслужений юрист України, член Президії НАН України, заступник академіка-секретаря Відділення економіки НАН України, член Бюро Секції суспільних та гуманітарних наук НАН України, член Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України, Постійної комісії НАН України з оцінювання ефективності діяльності наукових установ, Науково-видавничої ради НАН України.

У 1989 р. вступив до аспірантури Інституту економіки промисловості АН УРСР, а 1995 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 12.00.04 на тему «Правове регулювання взаємовідносин міської ради із суб’єктами підприємництва». У 2008 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 12.00.04 на тему «Власність територіальної громади міста (господарсько-правові аспекти)».

В.А. Устименко є членом Науково-консультативної ради при Верховному Суді; науково-консультативної ради при Конституційному Суді України; членом колегії Державної аудиторської служби України; членом Координаційної ради з питань захисту економічних прав, яку створено з метою сприяння Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини у здійсненні парламентського контролю за додержанням прав і свобод людини і громадянина, розроблення законодавчих пропозицій, надання консультацій; головою громадської організації «Асоціація вчених – внутрішньо переміщених осіб»; головним редактором журналу «Економіка та право», членом Європейської організації публічного права; ради редакторів періодичного видання «Центрально та східноєвропейських правових досліджень» (The Central and Eastern European Legal Studies) (Греція, м. Афіни).

Наукові праці Устименка В.А.

 

Заступник директора з наукової роботи

Джабраілов Руслан Аятшахович,

доктор юридичних наук, професор

Закінчив економіко-правовий факультет Донецького національного університету МОН України за спеціальністю «правознавство» (2002 р.). У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Правове забезпечення ефективного використання об’єктів комунальної власності» (спеціальність 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право). У 2011 р. захистив докторську дисертацію за темою «Господарська правосуб’єктність міста» (спец. 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право). У Інституті економіко-правових досліджень НАН України – з 2002 р. З 2011 р. виконує обов’язки ученого секретаря Донецького регіонального наукового центру Національної академії правових наук України, а з 2012 р. – додатково виконує обов’язки ученого секретаря Координаційного Бюро з проблем правових основ підприємницької діяльності, господарського та комерційного права Національної академії правових наук України. Стипендіат стипендії Президента України для молодих учених (2005-2007 рр.). Стипендіат іменної стипендії Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених (2013 р.). Є автором понад 200 наукових праць.

Учений секретар 

Малолітнева Веста Костянтинівна,

доктор юридичних наук.

З 2011 по 2014 рр. навчалася у аспірантурі (денна форма навчання) Інституту економіко-правових досліджень НАН України. У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію за темою “Правове регулювання державних закупівель” за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. У 2021 р. захистила докторську дисертацію за темою “Господарсько-правовий інститут публічних закупівель” за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. Є автором (співавтором) понад 50 наукових праць, у тому числі наукових статтей (у т.ч. у зарубіжних виданнях у Сінгапурі, Німеччині, Латвії та ін.), доповідей конференцій, наукової доповіді та ін.

З 2014 по 2016 рр. – стипендіат стипендії Президента України для молодих вчених. У 2015 р. – переможець конкурсу “Молодий правник року 2015” у номінації “молодий вчений року”, який проводився Координаційною радою молодих юристів при Міністерстві юстиції України. У 2018 р. отримала Премію Національної академії наук України для молодих вчених за цикл робіт «Правове регулювання публічних закупівель» (2018 р.)

Виграла 3 конкурси на отримання стипендії для проходження стажування у: 1) Австрії, Тіроль (Європейський Форум Альпбах, 2016 р.), 2) Німеччині, м. Потсдам (літня школа з питань сталого розвитку на базі Інституту передових досліджень з питань сталого розвитку, 2017 р.), 3) у Латвії, м. Рига; Бельгія, м. Брюссель (Інтенсивна програма з економіко-правових досліджень на базі Ризької вищої школи права, 2017 р.).