Другий спільний науково-прикладний проєкт 2019-2020 рр. «Просування поваги прав людини в сфері бізнесу в контексті імплементації Цілей сталого розвитку в Україні»

Другий спільний науково-прикладний проєкт 2019-2020 рр.k11913530

 «Просування поваги прав людини в сфері бізнесу в контексті імплементації Цілей сталого розвитку в Україні»

Проєкт впроваджувався з жовтня 2019 р. по березень 2020 р. Центром перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки ІЕПД НАН України у співпраці з Ресурсним центром з питань бізнесу та прав людини (Велика Британія), Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та ГО «Асоціація вчених – внутрішньо переміщених осіб».

Під час підготовки до реалізації Проєкту відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Інститутом економіко-правових досліджень НАН України та Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Документом передбачена координація зусиль у сфері розроблення та впровадження науково обґрунтованих механізмів забезпечення і захисту економічних і соціальних прав та свобод людини і громадянина.

Мета реалізації Проєкту: сприяння впровадженню Керівних принципів ООН з прав людини в бізнесі в Україні шляхом інтеграції професійних та громадянських зусиль у системну національну діяльність щодо досягнення Цілей сталого розвитку.

Цільова аудиторія Проєкту: представники органів державної законодавчої, виконавчої і судової влади та органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання і соціальних партнерів, громадських організацій, науковці та експерти-практики у сферах права та економіки.

Хід реалізації Проєкту:

у межах Проєкту, що передбачав декілька етапів, послідовно здійснювалися наступні заходи:

  1. Експертами Центру здійснений науково-аналітичний огляд з метою виявлення загальних та найбільш очевидних кореляцій між Керівними принципами ООН щодо бізнесу та прав людини та Цілями сталого розвитку в українському контексті;
  2. У співпраці з організаціями-партнерами проведено 2 засідання робочої групи Проєкту (жовтень 2019 р., січень 2020 р.)
  3. Під егідою Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини проведені Експертні консультації високого рівня за участю представників центральних органів виконавчої влади, соціальних партнерів, бізнес-кіл, науковців ІЕПД НАН України та закладів вищої освіти Києва і Харкова, громадських організацій (3 грудня 2019 р.).

У ході Консультацій відбулися обговорення окресленої Проєктом проблематики та обмін різноплановим експертним досвідом і професійними знаннями з цілої низки взаємопов’язаних питань для визначення ефективних програмно-правових і практичних підходів до інтеграції концепції «права людини в сфері бізнесу» в системну загальнонаціональну діяльність із здійснення реформ, у т.ч. шляхом включення її в Стратегію сталого розвитку України на наступний програмний період до 2030 року, Національну стратегію захисту прав людини, відповідні галузеві стратегії та плани дій з їх реалізації, Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна» тощо.

На Консультаціях презентована ініціатива створення постійно діючої Міжсекторальної платформи експертів із просування поваги прав людини в сфері бізнесу в контексті імплементації Цілей сталого розвитку, підвищення загального рівня обізнаності громадян і професійної спільноти щодо міжнародних норм і стандартів забезпечення та захисту прав людини, недопущення негативного впливу компаній на якість життя людей.

Міжсекторальна платформа експертів працюватиме на базі Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за науково-експертної та методичної підтримки Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини у сфері економіки ІЕПД НАН України.

  1. За результатами експертних обговорень розроблена Концепція «Дорожньої карти» щодо діяльності Міжсекторальної платформи експертів із просування поваги прав людини у сфері бізнесу в контекст національної політики та законодавство, яка надана Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (січень 2020 р.).
  2. Узагальнені матеріали науково-експертних досліджень, виконаних у ході реалізації Проєкту, та підготовлений до друку збірник науково-практичних матеріалів «Просування поваги прав людини в сфері бізнесу в контексті імплементації Цілей сталого розвитку в Україні».

Збірник буде поширюватися серед учасників Міжсекторальної платформи експертів, інших стейкхолдерів та бібліотечних фондів.