Захист дисертацій у 2021 році

Дата
ПІБ дисертанта
Тема дисертації
Здобуття наукового ступеня
Спец-ність
Науковий керівник (консультант)
 
Оприлюднення дисертації, автореферата, відгуків офіційних опонентів
25 січня
 
Гудіма Тетяна Степанівна
 
Господарсько-правове забезпечення реалізації грошово-кредитної політики держави на засадах сталого розвитку
доктор юридичних наук
12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право
Устименко Володимир Анатолійович. д.ю.н., проф., член-кор. НАН України
АВТОРЕФЕРАТ
МОНОГРАФІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2 
ВІДГУК 3
13 травня
Апанасенко Катерина Іванівна
Дозвільні правовідносини у сфері господарювання: проблеми теорії і практики
доктор юридичних наук
12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право
Устименко Володимир Анатолійович. д.ю.н., проф., член-кор. НАН України
АВТОРЕФЕРАТ
МОНОГРАФІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2 
ВІДГУК 3
26 квітня
Малолітнева Веста Костянтинівна
Господарсько-правовий інститут публічних закупівель
доктор юридичних наук
12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право
Джабраілов Руслан Аятшахович, д.ю.н., проф.
АВТОРЕФЕРАТ
МОНОГРАФІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2 
ВІДГУК 3
13 травня
Ніколенко Михайло Олександрович
Господарсько-правове регулювання корпоративних договорів
кандидат юридичних наук
 
12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право
Атаманова Юлія Євгенівна, д.ю.н., доцент
АВТОРЕФЕРАТ
ДИСЕРТАЦІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2 
14 травня
Петруненко Ярослав Вікторович
Концептуальні засади господарсько-правових засобів забезпечення ефективного використання державних коштів
 
доктор юридичних наук
 
12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право
Подцерковний Олег Петрович, д.ю.н., проф., член-кор. НАПрН
АВТОРЕФЕРАТ
ДИСЕРТАЦІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2 
ВІДГУК 3
27 вересня
Деркач Елла Михайлівна 
Правове регулювання господарської діяльності в сфері транспорту: теоретичні та прикладні проблеми
 доктор юридичних наук
 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право
Гринюк Роман Федорович, д.ю.н., проф., Заслужений юрист України
АВТОРЕФЕРАТ
ДИСЕРТАЦІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2 
ВІДГУК 3
28 вересня
Павлюченко Юлія Миколаївна 
Господарсько-правове забезпечення аграрного ринку
доктор юридичних наук
 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право
Коваль Ірина Федорівна, д.ю.н., проф.
АВТОРЕФЕРАТ
ДИСЕРТАЦІЯ
ВІДГУК 1
ВІДГУК 2 
ВІДГУК 3