Анонси захистів

На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02

  в Державній установі “Інститут економіко-правових досліджень
імені В.К. Мамутова Національної академії наук України” 
          за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60,
конференц-зал на 11 поверсі

ВІДБУДУТЬСЯ ЗАХИСТИ ДИСЕРТАЦІЙ

за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право:

13 травня 2021 року 

о 1000 годині

АПАНАСЕНКО КАТЕРИНИ ІВАНІВНИ

 на тему: «ДОЗВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ»

ПОДАНУ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК

НАУКОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ – УСТИМЕНКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПрН України, директор (Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», м. Київ).

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

ПОДЦЕРКОВНИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ   доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри господарського права і процесу (Національний університет «Одеська юридична академія» МОН України, м. Одеса);

БЕЛЯНЕВИЧ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА   доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права і процесу (Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця);

РЄЗНІКОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНАдоктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри господарського права та господарського процесу (Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ).

о 1400 годині

НІКОЛЕНКА МИХАЙЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧА

 на тему: «ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ДОГОВОРІВ»

ПОДАНУ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА ЮРИДИЧНИХ НАУК

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК – АТАМАНОВА ЮЛІЯ ЄВГЕНІВНА

доктор юридичних наук, доцент, керівник наукового Центру правового забезпечення розвитку науки і технологій (Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, м. Київ).

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

БЕЛЯНЕВИЧ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА   доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права і процесу (Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця);

ЖУКОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ  кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права Європейського Союзу (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України, м. Харків).

 

14 травня 2021 року 

о 1000 годині

ПЕТРУНЕНКА ЯРОСЛАВА ВІКТОРОВИЧА

 на тему: «КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ»

ПОДАНУ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ЮРИДИЧНИХ НАУК

НАУКОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ – ПОДЦЕРКОВНИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ

доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри господарського права і процесу (Національний університет «Одеська юридична академія» МОН України, м. Одеса).

ОФІЦІЙНІ ОПОНЕНТИ:

БЕЛЯНЕВИЧ ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА   доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права і процесу (Донецький національний університет імені Василя Стуса МОН України, м. Вінниця);

ПАЦУРІЯ НІНО БОНДОВНА   доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права та господарського процесу (Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ);

НИКИТЧЕНКО НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНАдоктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри господарського права та процесу (Навчально-науковий інститут права Університету державної фіскальної служби України, м. Ірпінь, Київська обл.).

З дисертаціями (монографіями) та авторефератами можна ознайомитись у бібліотеці

Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України (к. 202)