Первинна профспілкова організація

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ
ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ “ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІМЕНІ В.К. МАМУТОВА
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ”

Відповідно до Протоколу звітно-виборних зборів №1 від 16 червня 2021 року, члени Первинної профспілкової організації обрали своїх представників до керівного органу – Профспілкового комітету.

Членами комітету обрано:

 1. РОГОЗЯН Юлію Сергіївну, доктора економічних наук, старшого дослідника, ученого секретаря Луганської філії Інституту;
 2. ЄРЕМЄЄВУ Наталію Валеріївну, кандидата юридичних наук, завідувача відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки Інституту;
 3. НЕСТЕРОВА Геннадія Геннадійовича, молодшого наукового співробітника відділу проблем міжрегіонального співробітництва.

Головою Первинної профспілкової організації обрано СОШНИКОВА Антона Олександровича кандидата юридичних наук, старшого наукового співробітника відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Інституту, який одночасно входить та очолює Профспілковий комітет.

Адреса місцезнаходження Первинної профспілкової організації: 01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, буд. 60 (каб. 201)

Адреса місцезнаходження комітету Первинної профспілкової організації: 03057, м. Київ, вул. Желябова, 2, оф.323.

Вступ до профспілки:

Для вступу до Первинної профспілкової організації, працівник Інституту подає до комітету заяву про вступ до профспілки, та заяву про відрахування членських внесків.

Права члена профспілки:

 1. одержувати від профспілки захист своїх трудових, професійних, соціально-економічних прав та інтересів;
 2. одержувати безкоштовну юридичну допомогу з питань, що віднесені до компетенції профспілки; брати участь у підготовці, укладанні колективного договору;
 3. користуватися пільгами, що надає профспілка, спільним майном профспілки, отримувати матеріальну допомогу за рахунок коштів профспілки на підставі рішення комітетів профспілки або їх президій;
 4. висловлювати особисту думку з усіх питань діяльності профспілки на зборах, конференціях, з`їздах, засіданнях комітетів, в яких він бере участь, на сторінках профспілкових видань та у засобах масової інформації; мати додаткові гарантії, передбачені  законодавством України, в разі обрання до складу комітету профспілки;
 5. звертатися до профспілкових органів з пропозиціями, заявами, скаргами і отримувати відповіді на них;
 6. бути присутнім на зборах, конференціях, засіданнях профспілкових органів при розгляді питання, що стосується його персонально;
 7. оскаржувати рішення профспілкового органу до вищого за підпорядкуванням профспілкового органу;
 8. одержувати інформацію про діяльність профспілки, знайомитись з постановами та рішеннями профспілкових органів;
 9. обирати профспілкові органи у встановленому Статутом порядку;
 • бути обраним до їх складу (за винятком осіб, що є роботодавцями).
 • член профспілки за активну участь в діяльності профспілки може бути нагороджений, премійований.

 Обов`язки члена профспілки:

 1. виконувати вимоги Статуту профспілки та  рішення профспілкових органів;
 2. брати участь у роботі первинної організації;
 3. виконувати профспілкові доручення;
 4. сплачувати профспілкові внески.

Член профспілкової організації має і інші передбачені законодавством України права та обов’язки.

Зразок заяви на вступ до профспілки і відрахування внесків (завантажити)